E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Výběr publikaci:

HANUS, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D., MARADA, M., BÉNEKER, T. (2017): Globální myšlení žáků: srovnání vybraných evropských zemí. Geografie, 122, č. 3, s. 359–381. ISSN 1212-0014


HAVELKOVÁ, L., JÁČ, M., MATĚJČEK, T., RUSEK, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D., ŽÁK, V. (2018). Člověk a příroda. In Kolektiv. Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Praha: Česká školní inspekce, s. 99–125. ISBN 978-80-88087-16-8


KAFKOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2020): Reading assignments in geography instruction: a (non)functional part of a teacher’s approach. AUC Geographica, 55, č. 2, s. 218–228. ISSN 0300-5402 (Print), ISSN 2336-1980 (Online), https://doi.org/10.14712/23361980.2020.16


KOŘANOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2016): Geografie na stránkách ekvádorského a honduraského kurikula. Geografické rozhledy, 25, č. 5, s. 16–17. ISSN 1210-3004.


KOŘANOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (216): Geografické kurikulum z druhého konce světa. Geografické rozhledy, roč. 25, č. 4, s. 10–12. ISSN 1210-3004.


MARADA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D., HANUS, M., MATĚJČEK, T., HOFMANN, Ed., SVATOŇOVÁ, H., KNECHT, P. (2017): Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika, Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Certifikováno Národním ústavem pro vzdělávání dne 20. prosince 2017.


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2019): Mozaikovitý obraz stavu geografického všeobecného vzdělávání. Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. NÚV, Praha, 51 s. ISBN 978-80-7481-250-7. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/4303/


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2015): Didaktika geografie: proměny identity oboru. In. Stuchlíková, I., Janík, T. a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy, Masarykova univerzita, Brno, s. 259–288. ISBN 978-80-210-7769-0


ŘEZNÍČKOVÁ, D., MARADA, M., & HANUS, M. (2014). Geographic skills in Czech curricula: analysis of teachers´opinions. In. D., Schmeinck, J., Lidstone (Eds.): Standards and Research in Geography Education. Current Trends and International Issues, Mensch und Buch, Berlin, p. 37–49. ISBN 978-3-86387-453-7


ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, T. (2014): Učební úlohy ve výuce geografie. Nakladatelství P3K, Praha, 96 s. ISBN 978-80-87343-46-3


KRÁL, L., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Rozšíření a implementace GIS ve výuce na gymnáziích v Česku. Geografie, 118, č. 3, s. 265–283. ISSN 1212-0014


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23, č. 1, s. 12–15.


KUČEROVÁ, S., ŘEZNÍČKOVÁ, D., RUŽICKOVÁ, Z. (2012): Jak se pozná nadaných žák (v geografii). Geografické rozhledy, 22, č. 2, s. 17–19.


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2010): Vizuální gramotnost: intelektuální pseudoproblém, anebo nutná výbava každého z nás? Geografické rozhledy, 19, č. 4, s. 14, 17.


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2010): Ilustrační maturitní test ze zeměpisu: značka nejvyšší kvality? Geografické rozhledy, 20, č. 2, s. 18–20.


ŘEZNÍČKOVÁ, D., BOHÁČEK, T. (2010): Čtení fotografií optikou geografa. Geografické rozhledy, 19, č. 4, s. 18–19.


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2009): Transformation of geography education in Czechia. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 108, č. 4, s. 316–331. ISSN 1212-0014


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2008): Zeměpis a mediální výchova. In. Rutová, N. (ed.): Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Aisis, o. s., Kladno, s. 238–246, 249–252. ISBN 978-80-904071-1-4


ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 – Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s. ISBN 978-80-86561-63-9


ŘEZNÍČKOVÁ, D., MARADA, M. (2008): Notions and opinions of 15-year-old Czech students related to Europe and its countries. In. Svatoňová, H. et al. (eds): Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Praktice at the Onset of 21st Century. Masaryk Univerzity, Brno, s. 468–471. ISBN 978-80-210-4600-9


ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, M. (2008): Quality of Place as a Topic of Geographical and Environmental Education. In. Svatoňová, H. et al. (eds): Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Praktice at the Onset of 21st Century. Masaryk Univerzity, Brno, s. 463–467. ISBN 978-80-210-4600-9


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Teoretické a metodologické otázky geografického vzdělávání. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 162 s.


CHROMÝ, P., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Placement of graduates in geographical disciplines of the Faculty of Science, Charles University in Prague at labour market. Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 49, Bratislava, s. 27–35. ISSN 0231-715X


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Současný svět (pracovní sešit). Praha, Nakladatelství ČGS, s.r.o., Praha, 40 s. ISBN 80-86034-65-8


MARADA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2005): Charles University geography graduates in practice: the relationship between the concept of education and professional success. In: Donert, K., Charzyński, P. (eds.): Changing horizons in geography education. Herodot Network and Association of Polish Adult Educators, Toruń, s. 156–160. ISBN 83-7443-012-5


ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004): Pracovní sešit Zeměpis světa, Evropa. I. vydání, Nakladatelství ČGS, s.r.o., Praha, 40 s. ISBN 80-86034-58-5

 

Akce dokumentů