E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. – Vědecko-výzkumná činnost

Charakteristika výzkumného zaměření a informace o výzkumné projektech

 

Vědecko-výzkumné zaměření

Výzkumné projekty a granty

  • mezinárodní projekt PID2022-142762OA-I00 (Multidimensional Social Inequalities as Demographic Determinants: Mortality Inequalities, Excess Mortality, and Working Life Expectancy (WorkDeathIneq)) financovaný Ministerio de Ciencia e Innovación, Spain na období 1.9.2023-31.8.2027 - členka řešitelského týmu (hlavní řešitel T. Riffe, UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA)
  • projekt programu EXCELES na období 1. 6. 2022 - 31. 12. 2025 (Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik) - členka řešitelského týmu 
  • projekt EXPRO 2020 č. GX20-19463X na roky 2020–2024 (Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech) - členka řešitelského týmu (zapojení v letech 2021–2023)
  • projekt GA ČR na roky 2015–2017 (Počátky transformace reprodukčního chování obyvatelstva Čech od poloviny 18. do konce 19. století) - členka řešitelského týmu
  • projekt GA ČR č. P404/12/0883 na roky 2012–2016 (Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy) - členka  řešitelského týmu
  • projekt DART (Declining, Ageing and Regional Transformation), Operační program meziregionální spolupráce INTERREG IV C, financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – expertní spolupráce v letech 2011–2012
  • projekt GA UK č. 0136/2010 na roky 2010–2011 (Způsoby zkoumání procesu úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věkové skupiny) - řešitelka

 

Akce dokumentů