E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. – Vědecko-výzkumná činnost

Charakteristika výzkumného zaměření a informace o výzkumné projektech

 

Vědecko-výzkumné zaměření

Výzkumné projekty a granty

  • projekt programu EXCELES na období 1. 6. 2022 - 31. 12. 2025 (Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik)
  • projekt GA ČR na roky 2015–2017 (Počátky transformace reprodukčního chování obyvatelstva Čech od poloviny 18. do konce 19. století) - člen řešitelského týmu
  • projekt GA ČR č. P404/12/0883 na roky 2012–2016 (Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy) - člen řešitelského týmu
  • projekt DART (Declining, Ageing and Regional Transformation), Operační program meziregionální spolupráce INTERREG IV C, financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – expertní spolupráce v letech 2011–2012
  • projekt GA UK č. 0136/2010 na roky 2010–2011 (Způsoby zkoumání procesu úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věkové skupiny) - řešitel

 

Akce dokumentů