E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. – Publikace

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

 

Odborné publikace
Příspěvky na konferencích
Ostatní publikační výstupy

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

 

ORCID: 0000-0003-4315-1530

 

Odborné publikace

rok 2022

 • Dzúrová D., Hulíková Tesárková K., Netrdová P., Brůha L. 2022. The Way from the Leading
  Position to the Last: Geo-demographic Analysis of the COVID-19 Pandemic in Czechia. In: Brunn, S. D., Gilbreath, D. (eds.): COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies. Springer, Cham, 2860 s. ISBN: 978-3-030-94349-3. [book chapter, in print]

rok 2021

rok 2020

 • Hulíková Tesárková K., Mazouch P., Fialová L. 2020. Úmrtnost v Českých zemích mezi lety 1870–1910: Aplikace historických transverzálních úmrtnostních tabulek. Historická demografie, 44, 2, 179–2015. [Scopus]
 • Velková A., Hulíková Tesárková K. 2020. Criminals Condemned to Death in the Lands of Cisleithania in 1882-1911. Střed | Centre, 2020, 1, 40–79. ISSN: 1803-9243. https://www.mua.cas.cz/en/periodika/stred-centre-2020-1 [Scopus]
 • Hulíková Tesárková K. 2020. Demographic aspects of the COVID-19 pandemic in Italy, Spain, Germany, and South Korea. Geografie, 125, 2, 139–170. https://doi.org/10.37040/geografie2020125020139 [IF = 0.540]

 • Hulík V., Hulíková Tesárková K. 2020. Cohort Approaches Using Educational Data of the Czech Republic: Massification of Tertiary Education and Its Impact on Education Attainment. In: Singelmann J., Poston, Jr D. (eds) Developments in Demography in the 21st Century. The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, vol 48. Springer, Cham. Print ISBN978-3-030-26491-8, online ISBN978-3-030-26492-5. DOI: 10.1007/978-3-030-26492-5_8 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-26492-5_8). [book chapter]

 • Dzúrová D., Hulíková Tesárková K. 2020. Covid nám už sebral 85 000 let: Česko a covid: Od nejlepší k nejhorší pozici. Tempus Medicorum, 2020, 12, 5–7.
  https://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tempus_12_2020_web-170.pdf 

rok 2019

rok 2018

 • Mazouch, P., Hulíková Tesárková, K. 2018. Kohortní úmrtnostní tabulky v ČR: Metodické aspekty zpracování. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 2018, 90 s. ISBN 978-80-245-2248-7. Available online: https://oeconomica.vse.cz/vydavani-publikaci/informace-pro-ctenare/seznam-vsech-vydanych-titulu/publikace-2018-az-2002/mazouch-petr/ [e-book]
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B. 2018. Determinants of the length of birth intervals in the past and possibilities of their study: a case study of Jablonec nad Nisou (Czech Lands) from 17th to 19th century. 2018. Journal of Family History. ISSN  03631990 . DOI 10.1177/0363199017746322 [IF = 0,239]
 • Hulíková, K., Kurtinová, O. 2018. Lexis in Demography. Springer International Publishing, SpringerBriefs in Population Studies, 89 p. Series ISSN 2211-3215. eBook ISBN 978-3-319-67992-1. Softcover ISBN 978-3-319-67990-7. DOI 10.1007/978-3-319-67992-1. Available online: http://www.springer.com/gp/book/9783319679907 [Monography]
 • Hulíková, K. 2018. Stárnutí populace jako globální jev 21. století. Geografické rozhledy, 28(1), 26–29.

rok 2017

 • Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B., Pavlík, Z. 2017. Trendy pojetí historické demografie: od tradičních témat a analýzy k současným otázkám a metodám zpracování. Historická demografie, 41, 2, s. 235-250.

 • Hulíková Tesárková, K. 2017. The Czech Republic and Slovakia in terms of mortality from malignant neoplasms: similar or opposite tendencies?. 2017. Central European Journal of Public Health. Sep;25(3):177-184. doi: 10.21101/cejph.a4360. ISSN 1803-1048 (Online), ISSN 1210-7778 (Print). Available online: https://doi.org/10.21101/cejph.a4360 [IF = 0,682]

 • Rychtaříková, J., Hulíková Tesárková, K. 2017. Potential reduction in mortality associated with the shifts of population educational structures in the Czech Republic. In: Dorszewska, J., Kozubski, W. (eds.). 2017. Senescence - Physiology or Pathology. InTech. ISBN 978-953-51-3462-6, Print ISBN 978-953-51-3461-9. Published: August 30, 2017 under CC BY 3.0 license. Available online: https://www.intechopen.com/books/senescence-physiology-or-pathology/potential-reduction-in-mortality-associated-with-the-shifts-of-population-educational-structures-in- [book chapter]

 • Hulíková Tesárková, K., Kurtinová, O., Kašpar, D., Kuprová, B., Pachlová, T. 2017. 8. ročník konference Mladých demografů. Demografie, 2017, 59, 1, 75-78. ISSN 0011-8265. Available online: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85016167177&partnerID=40&md5=c1c50e45f6b1c60a95df4b4037c7e70c [Scopus]

 • Marada, M., Hanus M., Hulíková Tesárková, K., Janská E., Jančák V., Jelen L., Matějček T., Novotný J., Ouředníček M., Kocová T., Dupalová A. 2017. Zeměpis 9, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nová generace. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-310-0.

 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K., Burcin, B. 2017. The development of regional mortality disparities in the Czech Republic in the period 1991-2015. Demografie, 2017, 59, 4, 332-349. ISSN 0011-8265. Available online: https://www.czso.cz/documents/10180/46203814/kaspar.pdf/308785a4-b19d-4b63-a4d6-b798dc99f412?version=1.1 [Scopus]

 

rok 2016

 • Potůček, M., Hulík, V.,  Hulíková Tesárková, K., Stejskal, L. 2016. Policy analysis in the Czech Republic and the influence of supranational institutions. In: Veselý, A., Nekola, M., Hejzlarová, E.M. (eds.). 2016. Policy analysis in the Czech Republic. Policy Press, Bristol, Great Britain. ISBN 978-1-44731-814-9. [book chapter]

 • Hulíková Tesárková, K. 2016. Sezónnost v demografickém chování. Geografické rozhledy, Vol. 26, No. 2, 18–19, ISSN 1210-3004. 

 • Hulíková Tesárková, K., Slabá, J. 2016. Hispánci jako nedílná součást Spojených států amerických. Geografické rozhledy, Vol. 25, No. 4, str. 20-21, ISSN 1210-3004. 

 

rok 2015

 

rok 2014

 

rok 2013

 

rok 2012

 

rok 2011

 • De Jong Gierveld, J. 2011. Pocit osamělosti samostatně žijících seniorů v západní Evropě / Loneliness of older adults living alone in Western Europe. Demografie, 53 (2), s. 129–139. ISSN 0011-8265. [odborný překlad]
 • Gavrilova, N. S., Gavrilov, L. A. 2011. Stárnutí a dlouhověkost: Zákony a prognózy úmrtnosti pro stárnoucí populace / Aging and longevity: Mortality laws and mortality forecasts for aging populations. Demografie, 53 (2), s. 109–128. ISSN 0011-8265. [odborný překlad]

 

rok 2010

 • Burcin, B., Tesárková, K., Šídlo, L. 2010. Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci. Demografie, 52 (2), s. 77–89. ISSN 0011-8265.
 • Myšáková, G., Tesárková, K. 2010. Analýza sezónnosti v demografii se zaměřením na úmrtnost. Demografie, 52 (2). ISSN 0011-8265.
 • Tesárková, K., Kocová, M., Myšáková, G. 2010. Populační vývoj světa (2. část) : Asie a Rusko. Geografické rozhledy, 19 (3), s. 22–23. ISSN 1210-3004.
 • Tesárková, K., Hodovníková, I., Kohoutová, I. 2010. Populační vývoj světa (3. část) : Amerika. Geografické rozhledy, 19 (4), s.22–23. ISSN 1210-3004.
 • Hulík, V., Tesárková, K. 2010. Zápis dětí do prvních ročníků základních škol v České republice z pohledu demografie. Demografie.info. ISSN 1801-2914. [on-line]
 • Hulík, V., Tesárková, K. 2010. Nástup dětí do základních škol z pohledu demografie. Zpravodaj České demografické společnosti, č. 50.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. (eds.). 2010. 2nd Demographic Conference of Young Demographers: Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe. Conference proceeding. Praha : Charles University in Prague, Faculty of Science. ISBN 978-80-86561-33-2
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti a participací žen na trhu práce v zemích EU. Sborník z XXXIX. konference České demografické společnosti.Demografie, 52(1), [CD-ROM].
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Změny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnějších vlivů ve vybraných postkomunistických zemích během období transformace. Sborník z XXXX. konference České demografické společnosti. Demografie, 52(4), [CD-ROM] (předpokládané vydání na konci roku 2010).
 • Tesárková, K., Dostálová, E., Myšáková, G. 2010. Populační vývoj světa (5. část) : Evropa. Geografické rozhledy, 20 (1), s. 22–23. ISSN 1210-3004 (předpokládané vydání na konci roku 2010).

 

rok 2009

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Aktuální populační prognózy a projekce České republiky – porovnání výsledků. Demografie 51(2), s. 87–100. ISSN: 0011-8265.
 • Tesárková, K., Šídlo, L. 2009. Vybrané možnosti hodnocení populačních prognóz. Demografie51(2), s. 101–114. ISSN: 0011-8265.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Současná regionální diferenciace lékařů primární péče v České republice z pohledu demografie. Sborník příspěvků z konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání. ISBN 978-80-245-1577-9.
 • Hulík, V., Tesárková, K. 2009. Vývoj přístupu k terciárnímu vzdělávání v České republice v závislosti na demografickém vývoji. Sborník příspěvků z konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání. ISBN 978-80-245-1577-9.
 • Hulík, V., Tesárková, K. 2009. Dopady demografického vývoje na vzdělávací soustavu v České republice. Orbis Scholae 3 (3), s. 7–23. ISSN 1802-4637.
 • Tesárková, K., Karousová, E. 2009. Populační vývoj světa (1. část). Geografické rozhledy, 19 (2), s. 20–21. ISSN 1210-3004.
 • Tesárková, K., Karousová, E. 2009. Vývoj sezónnosti sňatečnosti za 50 let časopisu Demografie. Sborník z XXXIX. konference České demografické společnosti.Demografie, 51(1), [CD-ROM].

 

rok 2008

 • Hulík, V., Šídlo, L., Tesárková, K. 2008: Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci. Studia paedagogica, r. 13/2008, s. 13–34. Masarykova Univerzita v Brně, Filosofická fakulta, ISSN 1211-6971.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2008. Populační prognózy České republiky vs. realita – zhodnocení přesnosti pomocí Keyfitzova indexu kvality predikce. Sborník příspěvků z konference, Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání.
 • Tesárková, K. 2008. Iran in the Second Half of the 20th Century from the Demographic Perspective. Middle East in the Contemporary World 2008: Proceedings of the 3rd International Conference on Middle East (3. 4. 2008), Západočeská univerzita v Plzni, Filosofická fakulta, Centrum blízkovýchodních studií.

 

rok 2007

 • Tesárková, K. 2007. Průmět regionální demografické prognózy do vývoje vzdělávací soustavy v ČR. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, katedra demografie a geodemografie, Praha, 108 s.

 

Příspěvky na odborných konferencích

rok 2017

 • Hulíková Tesárková, K., Kurtinová, O., Kašpar, D., Kuprová, B., Pachlová, T. 2017. 8th Demographic conference of Young Demographers "Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe", 16.-17. 2. 2017, Praha, Česká republika [Organizace konference]

 

rok 2016

 • Zimmermann, P., Hulíková Tesárková, K., Kašpar, D. 2016. Cause specific mortality convergence and divergence tendencies among selected European countries: methods of analysis and current trends of development. Eupropean Population Conference,, 31. 8. -3. 9. 2016, Mainz, Germany. Available online: http://epc2016.princeton.edu/abstracts/160435
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K. 2016. Analysis of mortality convergence on sub-national level - regional inequalities as a reason for persisting national differences: case study on the Czech Republic from 1991 to 2010. Eupropean Population Conference,, 31. 8. -3. 9. 2016, Mainz, Germany. Available online: http://epc2016.princeton.edu/abstracts/161161
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K., Zimmermann, P. 2016. Possibilities of Study of the Mortality Convergence and Divergence: Case-Study of the Post-Communist Countries' Approach to the Rest of the Developed World. Population Association of America 2016 Annual Meeting. 31. 3.-2. 4. 2016, Washington D.C., USA. Available onine: https://paa.confex.com/paa/2016/meetingapp.cgi/Paper/3240
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K. 2016. Regional Convergence and Divergence of Mortality in the Czech Republic: 1991-2010. 7th Demographic Conference of Young Demographers. 11.-12. 2. 2016, Praha, Česká republika. Available online: http://www.demografove.estranky.cz/file/166/yd_2016_presentation_kaspar.pdf
 • Hulíková Tesárková, K., Kurtinová, O., Kašpar, D., Kuprová, B., Pachlová, T. 2016. 7th Demographic conference of Young Demographers "Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe", 11.-12. 2. 2016, Praha, Česká republika [Organizace konference]
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B. 2016. Reproductive behavior before the onset of the fertility transition: usage of the Cox regression and survival analysis for the study of birth intervals (case study of Jablonec, Bohemia, in the 18th century). Eupropean Population Conference,, 31. 8. -3. 9. 2016, Mainz, Germany. Available online: http://epc2016.princeton.edu/abstracts/160676
 • Fialová L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová B. 2016. What Stood Behind the Length of the Birth Intervals in the Past: Case Study of Jablonec Nad Nisou (Czech lands) from the 17th to 19th Century. Population Association of America 2016 Annual Meeting. 31. 3.-2. 4. 2016, Washington D.C., USA. Available onine: https://paa.confex.com/paa/2016/meetingapp.cgi/Paper/4713
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová B. 2016. Advanced statistical methods in historical demography - example on the population born at the 18th century in Jablonec (Czech Lands). 7th Demographic Conference of Young Demographers. 11.-12. 2. 2016, Praha, Česká republika. Available online: http://www.demografove.estranky.cz/file/164/yd_2016_presentation_kuprova.pdf

 

rok 2015

 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K.  2015. Mortality convergence and divergence among selected European countries: methodology and application to cause-specific data and selected regions. Workshop of the EAPS Health, Morbidity, and Mortality Working Group, 16.-18. 9. 2015, Praha, Česká republika.
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K., Zimmermann, P. 2015. Possibilities of Study of the Mortality Convergence and Divergence among Selected Countries: Case-Study of the Post-Communist Countries' Approach to the Rest of the European Countries. 5th EUGEO Congress on the Geography in Europe, 30. 8.-2. 9. 2015, Budapest, Hungary.   
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K. 2015. Mortality Convergence and Divergence among Selected European Countries, 1959-2009. 2nd Annual International Conference on Demography and Poppulation Studies, 15.-18. 6. 2015, Athens, Greece.
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B. 2015. Analysis of Individual Data from Historical Parish Registers for the Study of Demographic Behavior in the Past - Case Study on the Population Born from 1650s to 1830s in Jablonec, Czech Lands. Population Association of America 2015 Annual Meeting. 30. 4.-2. 5. 2015, San Diego, California, USA. 

 

rok 2014

 • Rychtaříková, J., Hulíková Tesárková, K. 2014. Potential reduction in mortality associated with the shifts of population educational structures in the Czech Republic. Applied Demography Conference 2014, 8.-10.1.2014, San Antonio, USA.
 • Sivková, O.; Habartová, P.; Hulíková Tesárková, K. (2014): The Impact of Population Ageing on Household Structure: Evidence from the Czech Republic. 2014 Applied Demography Conference, 8.-10. 1. 2014, San Antonio, USA.
 • Hulík, V.; Hulíková Tesárková, K. (2014): Cohort approach on educational data of the Czech Republic: Massification of tertiary education and its impact on education attainment. 2014 Applied Demography Conference, 8.-10. 1. 2014, San Antonio, USA.
 • Hulíková Tesárková, K. 2014. Mortality shifting concept evaluation and proposal of the age-specific mortality shifts. Conference of Young Demographers “Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe”, 14.-15. 2. 2014, Prague, Czech Republic.
 • Rychtaříková, J., Hulíková Tesárková, K., Zimmermann, P. 2014. Mortality Patterns: Impact of Education and Medical Cause in the Czech Republic 2001–2005. Conference of Population Association of America, 1.-3. 5. 2014, Boston, USA.
 • Habartová P.; Hulíková Tesárková K.; Kurtinová O. 2014. How the Household Structure Will Change in Aging Post-Communist Countries in the Future Decades? Case Study for the Czech Republic. The 2014 Annual Meeting Population Association of America, 1.-3. 5. 2014, Boston, USA.
 • Rychtaříková, J., Hulíková Tesárková, K., Zimmermann, P. 2014. Mortality Risk by Education Level and Medical Cause in the Czech Republic 2001–2005. QICSS International Conference, "Social Policy and Health Inequalities", Montreal, Canada, May 7-9, 2014.
 • Fialová L.; Hulíková Tesárková K.; Kuprová B. 2014. Survival analysis of individual data from historical parish registers: Analysis of population born from the end of the 18th century to 1830s in Jablonec, Czech lands. European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary.
 • Hulíková Tesárková, K., Rychtaříková, J., Zimmermann, P. 2014. Differences in avoidable mortality according to education attainment: situation in the Czech Republic. European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary. 
 • Habartová P.; Hulíková Tesárková K.; Kurtinová O. 2014. How the household structure will change in the aging population of the Czech Republic in forthcoming decades? European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary. 
 • Kašpar D.; Hulíková Tesárková K. 2014. Convergence and divergence tendencies among European countries: possibilities of study and position of the Czech Republic according to recent mortality development. European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary. 
 • Mazouch P.; Hulíková Tesárková K. 2014. Cohort mortality forecasting: examples from selected European countries. European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary. 
 • Kurtinová O.; Hulíková Tesárková K.; Habartová P. 2014. Vliv stárnutí populace na strukturu hospodařících domácností v ČR s výhledem do roku 2040. Konference České demografické společnosti, 21.-22. 5. 2014, Praha.
 • Zimmermann, P., Mazouch, P., Hulíková Tesárková, K. 2014. The difference in present value of retirement pensions for education groups. In: The 8th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : MELANDRIUM, 2014, s. 1715–1721. ISBN 978-80-87990-02-5. URL: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/397-Zimmermann-Pavel-paper.pdf.

 

rok 2012

 • Kučerová, S., Hulíková Tesárková, K., 2012. Geographical aspects of demand for basic education – what type of schools is in danger? European Educational Research Association, European Conference on Educational Research: The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. Cádiz, Španělsko, 17.–21. září 2012.
 • Hulíková Tesárková, K., Mazouch, P. 2012. Cohort effects in period mortality data. Conference paper. European Working Group on Health, Morbidity and Mortality workshop: New measures of mortality – waht do they mean? Tallinn, Estonsko, 5.–7. září 2012.
 • Hulíková Tesárková, K. 2012. Background and senescent component of adult mortality and its connection to mortality shifting. Printed poster. European Population Conference 2012, Stockholm, 13.–16. červen 2012.

 

rok 2011

 • Hulíková Tesárková, K. 2011. Způsoby zkoumání procesu úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věkové skupiny. Seminář Mladých demografů, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 9. prosince 2011.
 • Burcin, B., Hulíková Tesárková, K., Kománek, D. 2011. DeRaS  a new SW application for the life table construction. International workshop "Health, Morbidity and Mortality: the State of the Art". Příspěvek v posterové sekci, Vienna Institute of Demography, Vídeň, Rakousko, 1.–3. září 2011.
 • Hulík, V., Hulíková Tesárková, K. 2011. Demographic change – Challenges and opportunities for education / Demografické změny – Výzvy a příležitosti pro vzdělávání. Demographic Change in Europe – Solutions for the Education, life long learning and job market. Příspěvek na mezinárodní konferenci v rámci odborného bloku „Demographic change – Challenges and opportunities for the education“, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, 28. června 2011
 • Burcin, B., Hulíková Tesárková, K. 2011. Úmrtnost obyvatelstva České a Slovenské republiky, návrh konstrukce nových úmrtnostních tabulek. Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti - XLI. konference České demografické společnosti. Příspěvek na konferenci, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 26.–27. května 2010
 • Hulíková Tesárková, K. 2011. Možnosti zobrazení vývoje úmrtnosti v České republice a na Slovensku ve statistickém software SAS a R. Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti - XLI. konference České demografické společnosti. Příspěvek v posterové sekci na konferenci, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 26.–27. května 2010
 • Hulíková Tesárková, K. 2011. Practical aspects of the heterogeneity of population. Actual demographic research of young demographers (not only) in Europe – 3rd Demographic Conference of „Young Demographers“. Příspěvek na konferenci, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 17. –18. února 2011
 • Mazouch, P., Hulíková Tesárková, K. 2011. Different ways of mortality modelling. Actual demographic research of young demographers (not only) in Europe – 3rd Demographic Conference of „Young Demographers“. Příspěvek na konferenci, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 17. –18. února 2011
 • Hulíková Tesárková, K. 2011. SAS a demografie: Metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti v prostředí SAS. SAS Forum 2011. Vyžádaný příspěvek na konferenci, 16. února 2011

 

rok 2010

 • Hulík, V., Tesárková, K. 2010. Changes of the entrance to the tertiary education in the Czech Republic depending on the demographic development. Oral presentation. European Population Conference 2010, Vídeň, 1.–4. září 2010.
 • Tesárková, K., Burcin, B., Šídlo, L. 2010. The process of rectangularization of the surfoval curve in selected eastern European countries. Printed poster. European Population Conference 2010, Vídeň, 1.–4. září 2010.
 • Mazouch, P., Tesárková, K. 2010. Different ways of mortality modelling. Printed poster. European Population Conference 2010, Vídeň, 1.–4. září 2010.
 • Myšáková, G., Tesárková, K. 2010. Trends in seasonal mortality by cause of death in the Czech Republic, Norway and Spain.  Printed poster. 2nd Demographic Conference of Young Demographers: Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe, Prague : 17th February 2010.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Změny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnějších vlivů ve vybraných postkomunistických zemích během období transformace. XXXX. konference České demografické společnosti, Praha, 27. 5. 2009.

 

rok 2009

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Porovnání výsledků aktuálních populačních prognóz České republiky. 1. demografická konference Ph.D. studentů a mladých demografů. Praha : 26. 11. 2009.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Současná regionální diferenciace lékařů primární péče v České republice z pohledu demografie. konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání, [předpokládané vydání prosinec 2008].
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti a participací žen na trhu práce v zemích EU. XXXIX. konference České demografické společnosti, Praha, 27. 5. 2009.
 • Burcin, B., Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Rectangularization process of the survival curve in selected European countries. Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, 3rd September 2009, Prague.
 • Tesárková, K., Šídlo, L. 2009. Přesnost populačních prognóz – možnosti jejího hodnocení. 1. demografická konference Ph.D. studentů a mladých demografů. Praha : 26. 11. 2009.

 

rok 2008

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2008. Populační prognózy České republiky vs. realita – zhodnocení přesnosti pomocí Keyfitzova indexu kvality predikce. Konference Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání.
 • Tesárková, K. 2008. Iran in the Second Half of the 20th Century from the Demographic Perspective. Middle East in the Contemporary World 2008: 3rd International Conference on Middle East. Plzeň : 3. 4. 2008.

 

Ostatní publikační výstupy

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Etiopie z pohledu demografie. Etiopie – Pojďme spolu bádat v Africe. Výstava na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konaná od 20. 1. 2010 do 10. 4. 2010. Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s Geografickou knihovnou a obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a ENKI. Tištěný poster.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Zdravotní stav obyvatelstva Etiopie. Etiopie – Pojďme spolu bádat v Africe. Výstava na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konaná od 20. 1. 2010 do 10. 4. 2010. Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s Geografickou knihovnou a obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a ENKI. Tištěný poster.

 

Akce dokumentů