E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. – Pedagogická činnost

Informace o vyučovaných předmětech a o vedení závěrečných kvalifikačních prací

Výuka

  • Odborná stáž s využitím SAS I (od ZS 2019/20)
  • Odborná stáž s využitím SAS II (od LS 2019/20)
  • Demografické aplikace SAS I (od ZS 2018/19)
  • Demografické aplikace SAS II (podíl na výuce od LS 2012/13 do 2015/16),
  • Demografie v životním pojištění (přednášky a cvičení od LS 2008/09),
  • Základy ekonometrie (přednášky a cvičení od ZS 2008/09),
  • Světový populační vývoj (cvičení od LS 2007/08).

 

Vedení závěrečných kvalifikačních prací

Vedoucí 41 bakalářských prací (aktuálně 37 obhájených), 34 diplomových prací (aktuálně 30 obhájených) a 4 dizertačních prací

 

Aktuálně vypsaná témata

  • seznam témat: viz SIS
  • po vybrání nabízeného tématu v SISu se student zkontaktuje se svým školitelem k první konzultaci
  • student může navštívit svého školitele se svým vlastním vymyšleným tématem, které lze po konzultaci vypsat v SISu ke zpracování

 

 

Aktuálně řešená témata

 

Obhájené práce

 

 

Akce dokumentů