E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Boris Burcin, Ph.D. – Publikace

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

 

Odborné publikace
Příspěvky na konferencích
Ostatní publikační výstupy

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

Odborné publikace

rok 2020

 • Veronika Smejkalová, Radovan Šomplák, Vlastimír Nevrlý, Boris Burcin, Tomáš Kučera,
  Trend forecasting for waste generation with structural break. Journal of Cleaner Production, Volume 266, 2020, 121814, ISSN 0959-6526,
  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121814.  (IF=9,297)

 • Šídlo, L., Burcin, B. 2020. Diabetici v Česku v období 2010-2017 se zaměřením na pacienty v péči diabetologických ambulancí. Demografie, 62(1): 51–61. Dostupné zde.

rok 2018

 • Rybová, K., Slavík, J., Burcin, B., Soukupová, J., Kučera, T., Černíková, A. 2018. Socio-demographic determinants of municipal waste generation: case study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management. DOI 10.1007/s10163-018-0734-5. ISSN 1438-4957.

 • Rybová, K., Burcin, B., Slavík, J. 2018. Spatial and non-spatial analysis of socio-demographic aspects influencing municipal solid waste generation in the Czech Republic. Detritus, vol. 1, pp. 3-7. ISSN 2611-4135

 • Bleha, B., Burcin, B., Kučera, T., Šprocha, B., Vaňo, B. 2018. The population prospects of Czechia and Slovakia until 2060. Demografie, 60(3), pp. 219-233.  

rok 2017

 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K., Burcin, B. 2017. The development of regional mortality disparities in the Czech Republic in the period 1991-2015. Demografie, 59(4), pp. 332-349.

 • Burcin, B., Šídlo, L. 2017. Modelové projekce budoucího počtu a struktury lékařů primární zdravotní péče a jejich kapacit. Aplikace se základními výsledky na úrovni Česka a jednotlivých krajů. Katedra demografie a geodemografie, Centrum populačního plánování a aplikované demografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 

 • Rybová, K., Burcin, B. 2017. Does Spatial Dimension Matter in Waste Generation? Case Study of Czech Municipalities. In: Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 21th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 364-370. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost praktického lékařství pro děti a dorost. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-73-9. Dostupné zde.

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost všeobecného praktického lékařství. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-72-2. Dostupné zde.

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost zubního lékařství. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-73-9. Dostupné zde.

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost ambulantní gynekologie. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-74-6. Dostupné zde.

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. K otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku. Časopis lékařů českých, 156(1), s. 43-50. Po přihlášení dostupné zde.

rok 2016

 • ŠÍDLO, L., BURCIN, B., (eds). 2016. Migrace a demografické výzvy. Sborník vybraných příspěvků z XLVI. konference České demografické společnosti. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2016, 113 s. ISBN 978-80-245-2183-1. Dostupné zde.

rok 2015

 • KOCOURKOVÁ, J., KONEČNÁ, H., BURCIN, B., KUČERA, T. (2015): How old is too old? A contribution to the discussion on age limits for assisted reproduction technique access. Reproductive BioMedicine Online. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2015.01.017.  (IF=3,015)

 • ŠPROCHA, B., ŠÍDLO. L., BURCIN, B. (2015): Úmrtnosť v Českej a Slovenskej republike a ich pozícia v Európe. Geografický časopis, vol. 67, no. 1, p. 25–43.

rok 2014

 • KOCOURKOVÁ, J., BURCIN, B., KUČERA, T. (2014): Demographic relevancy of increased use of assisted reproduction in European countries. Reproductive Health, vol. 11, no. 1. DOI:10.1186/1742-4755-11-37. (IF=1,616).

 • KONEČNÁ, H., KOCOURKOVÁ, J., BURCIN, B., KUČERA, T., DAVIDOVÁ, K. (2014): Can a magic wand plausibly be used in serious psychological research? The complications of researching the ideal age at which to be a parent through the eyes of the child. Human Affairs 24:3, pp. 354–362.

rok 2013

 • BURCIN, B., KUČERA, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Prognóza demografického vývoje suburbánní zóny Prahy na období 2012–2030. Východiska, předpoklady a základní výsledky prognózy. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 22 s.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Prognóza demografického vývoje spádového území obce Dolní Břežany na období 2012–2030. Východiska, předpoklady a základní výsledky prognózy. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 17 s.

 • TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KUČERA, T., BURCIN, B., JÍCHOVÁ, J., SLÁMOVÁ, E. (2013): Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a místní sociální infrastrukturu v suburbánních obcích. Certifikovaná metodika. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 22 s.

 • OUŘEDNÍČEK, M., BURCIN, B., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., RIŠKA, M., KUČERA, T., MAREŠ, J. (2013): Rozvojový potenciál a populační prognóza suburbánní zóny Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

 • OUŘEDNÍČEK, M., BURCIN, B., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., RIŠKA, M. (2013): Rozvojový potenciál a populační prognóza spádového území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

 • ŠÍDLO, L., ŠPROCHA, B., BURCIN. B. (2013): Proměny porodnosti a úmrtnosti v největších českých a slovenských městech. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 22–23.

rok 2012

 • KOCOURKOVÁ, J., BURCIN, B. (2012): Demografická specifika asistované reprodukce v České republice v evropském kontextu. Demografie, 54, s. 250–263.

rok 2011

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2011): Dlouhodobý pokles a strukturální změny v úrovni úmrtnosti obyvatel České republiky. In: Bartoňová D. a kol.: Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993–2008. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2010, s. 65–83. ISBN 978-80-7419-024-7.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2011): Prognóza vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2070. In: Bartoňová D. a kol.: Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993–2008. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2010, s. 181–212. ISBN 978-80-7419-024-7.

 • BURCIN, B., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KOMÁNEK, D. (2011): DeRaS: software tool for modelling mortality intensities and life table construction. Faculty of Science, Charles University in Prague, Prague.

rok 2010

 • BURCIN, B. (2010): Avoidable Mortality in the Czech Republic in 1990–2006. Czech Demography, 3, s. 64–79.

 • BURCIN, B., TESÁRKOVÁ, K., ŠÍDLO, L. (2010): Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci. Demografie, 3, s. 77–89.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2010): Populační vývoj stotisícových měst České republiky. In: Marián Halás, Pavel Klapka, Zdeněk Szczyrba (eds): Geographia Moravica 1: Sborník prací k šedesátinám doc. RNDr. Václava Touška, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, s. 27–46.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2010): Changing age structure of population as a challenge for local authorities: Population prospects for city district Prague 3. In: Zoltán Kovács (ed.): Challenges of Ageing in Villages and Cities: The Central European Experience. University of Szeged, s.132–160.

 • BURCIN, B., HAVIAROVÁ, E., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2010): Atlas krajiny – část Demografie – oddíl věková struktura, plodnost a úmrtnost.

rok 2009

 • BARTOŇOVÁ, D., BURCIN, B., FIALOVÁ, L., KALIBOVÁ, K., KOCOURKOVÁ, J., KUČERA, T., RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (2009): Population development in the Czech Republic 2007. Sociologické nakladatelství SLON, Praha, s. 142.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2009): Úmrtnost. In: Fialová, L. (ed.): Populační vývoj České republiky 2007. Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze, Praha, s. 57–71.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2009): Vývoj úmrtnosti obyvatel České republiky v evropském kontextu. In: Fialová, L. (ed.): Populační vývoj České republiky 2007. Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze, Praha, s. 111-125.

rok 2008

 • BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2008): The Concept of Replacement Migration and its Application in the Czech Republic, Czech Demography, 2, s. 82–93.

 • BURCIN, B., MÉSZÁROS, J. (2008): Vývoj odvrátiteľnej úmrtnosti na Slovensku. Slovenská štatistika a demografia, 2–3, s. 24–38.

 • BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2008): Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis, 44(4), s. 653–682. (IF=0,563).

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2008): Strukturální změny úmrtnosti v českých zemích a na Slovensku mezi roky 1991 a 2006. Demografie, 50, s. 173–185.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2008): Regionální diferenciace odvratitelné a neodvratitelné úmrtnosti v České republice a její vývoj v období 1987–2006. Demografie, 50, s. 77–87.

 • BURCIN, B. (2008): Vývoj odvratitelné úmrtnosti v České republice v období 1990–2006. Demografie, 50, s. 15–31.

 • BURCIN, B. (2008): Odvratitelná úmrtnost v České republice a její aplikace. Dizertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 175 s.

rok 2007

 • BURCIN, B. (2007): Úmrtnost. In: Populační vývoj České republiky 2001–2006. Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze, Praha, s. 45–55.

 • BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T., VAŇO, B. (2007): Kompenzačná migrácia v Česku a na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum, 3, s. 38–43.

 • BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2007): Koncept náhradové migrace a jeho uplatnění v podmínkách České republiky. Demografie, 49, s. 170–181.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. 2007. Populační vývoj světa, aneb trocha statistických dat.Geografické rozhledy, 1/07-08, s. 22–23. Dostupné z WWW: http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2007/10/str22-23.pdf
 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. 2007. Populační prognózy a projekce – demografické okno do budoucnosti.  Geografické rozhledy, 1/07-08, s. 12–13. Dostupné z WWW: http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2007/10/str12-13.pdf

období 2004–2006

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2006): Socio-Demographic Consequences of the Renewal of Prague’s Historical Centre and its Functional Transformation. In: Enyedy, G., Kovács, Z. (eds.): Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centres. The Case of Central Europe. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs, pp. 174–188.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2006): Jak stárneme... In: Glosová, D. a kol. (eds.): Bydlení pro seniory. ERA, Brno, s. 11–20.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2006): Demographische Entwicklung einer alternden Gesellschaft und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen: Zur Situation im tschechischen Teil der Euroregion Neiße. In: Steinert, E. and N. Zillich (eds.): Perspektive Pensionopolis! Anfragen an eine alternde Gesellschaft am Beispiel der Europastadt Görlitz/Zgorzelec in der Euroregion Neisse; Peter Lang Verlag, Frankfurt, pp. 38–53.

 • BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2005): Czech Republic Population Prospects in the Mirror of Replacement Migration Concept. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 1–2, pp. 47–67.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2004): Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky (2003–2065). Demografie, 46, s. 100–111.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2004): Demografické prognózy ve výuce a praxi. In: Balej, M., Jeřábek. M. (eds.): Geografický pohled na současné Česko. Acta Universitatis Purkynianae 100 – Studia Geographica VI. UJEP, Ústí nad Labem, s. 37–46.

 • BURCIN, B., KALVACH, Z., MIKEŠ, Z., PAVLÍK, Z. (2004): Demografie stáří. In: Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., Zavázalová, H., Sucharda, P. a kolektiv (eds.): Geriatrie and Gerontologie. Grada Publishing, Praha, s. 50–65.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2004): Demografické perspektivy České republiky: obyvatelstvo a cenzové domácnosti. In: Fňukal, M., Szczyrba, Z. (eds.): Bydlení – nové formy a dimenze. Univerzita Palackého, Olomouc, s. 37–60.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2004): Perspektivy demografického stárnutí České republiky. In: Bydlení seniorů: zkušenosti, perspektivy, tendence. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, s. 8–16.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2004): Perspektivy populačního vývoje České republiky na období 2003–2065, 1. doplněné vydání, DemoArt, Praha, 50 s.

 

Příspěvky na odborných konferencích

rok 2019

 • Šídlo, L., Burcin, B. 2019. Diabetologičtí pacienti v regionech Česka. 49. konference České demografické společnosti "Demografie – město – venkov", Lednice, 22.–24. května 2019. 
 • Kocourková, J., Burcin, B., Šťastná, A.: The impact of assisted reproduction of fertility trends in the Czech Republic. Making families through assisted reproductive technologies: Causes, experiences, and consequences in international context, 10.-11. 09. 2019, Wiesbaden, Německo.
 • Kocourková, J., Šťastná, A., Burcin, B.: Childbearing Postponement And Increasing Use Of Assisted Reproduction. 14th Conference of the European Sociological Association: Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, 20.-23.8. 2019, Manchester, UK

rok 2018

 • Rybová, K.; Kučera, T., Burcin, B. 2018. Socio-demographic determinants of glass recycling in the Czech Republic. The International Conference on Environment and Natural Science (ICENS) held in Copenhagen, Denmark on 15 -16 December 2018.  

rok 2017

 • Rybová, K.; Burcin, B.; Slavík, J. 2017. Spatial and non-spatial analysis of socio-demographic aspects influencing municipal solid waste generation in the Czech Republic. Sardinia 2017 - 16th International Waste Management and Landfill Symposium, 2.–6.10.2017

 • Šídlo, L., Burcin, B. 2017. Regionální rozdíly v dostupnosti všeobecného praktického lékařství v Česku.  8. ročník mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti", Brno, 19. a 20. listopad 2017.

 • Šídlo, L., Burcin, B.  2017. Role (geo)demografie v otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku.  XLVII. konference České demografické společnosti "Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře", Jindřichův Hradec, 18. a 19. května 2017. Dostupný z http://www.czechdemography.cz/res/archive/003/000383.pdf?seek=1495222370.

 • Špačková, P., Burcin, B. 2017. Rozvoj bytové výstavby v suburbánních oblastech: je možné předvídat demografický vývoj a nároky (nejen) nových obyvatel na sociální infrastrukturu? XLVII. konference České demografické společnosti "Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře", Jindřichův Hradec, 18. a 19. května 2017. 

 • Šídlo, L., Burcin, B., Novák, M. 2017. Demographic ageing: a key aspect of the availability of primary health care in CzechiaPopulation Aging: Challenges and Opportunities. University of Economics, Prague, 3-4 February 2017.

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Regionální rozdíly v dostupnosti zdravotních služeb v Česku na příkladu všeobecného praktického lékařství. Konference GIS Esri v ČR. Praha, 8.-9. listopadu 2017. Tištěný poster.

rok 2016

 • Konečná, H, Šídlo, L., Burcin, B., Štych, P. 2016. Geodemographic Aspects of Primary Care Access: The Czech Republic. ISQua’s 33rd International Conference, Tokyo, Japan. 19 October 2016.

 • Šídlo, L., Burcin, B., Bartoň, P. 2016. Dojížďka za primární zdravotní péčí v Česku. XLVI. konference České demografické společnosti "Migrace a demografické výzvy", Jindřichův Hradec, 26. a 27. května 2016. Tištěný poster. Dostupný z WWW: https://drive.google.com/open?id=0B6CgDbB_iVN-cGwzSVBRbTZfb1U.

rok 2015

 • KONEČNÁ, H., KOCOURKOVÁ, J., BURCIN, B., KUČERA, T. (2015): Věkové limity pro ART. Na staré téma s novými daty. 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 

  25. sympozium asistované reprodukce ČGPS ČCLS JEP, Brno, 10.–11. listopad 2015.

 •  HULÍKOVÁ, K., BURCIN, B., PACHLOVÁ, T., KAŠPAR, D. (2015): Mortality curve smoothing: crucial question of finding and selection of the optimal parametric function. Workshop of the EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group “Changing patterns of mortality and morbidity: age-, time-, cause- and cohort-perspectives”, Praha, 16.–18. september 2015.
 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2015): Population developments in the Czech Republic since 1990 and their prospects. Konference Driving forces behind demographic trends in Visegrad countries: The role of migration and family formation“. Maďarský institut Praha, 10.–11. september 2015.

 • BURCIN, B., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., PACHLOVÁ, T., KAŠPAR, D. (2015): Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti: porovnání kvality odhadu na datech vybraných rozvinutých států. XLV. konference České demografické společnosti, Praha, 27. 5. 2015. 

rok 2014

 • KOCOURKOVÁ, J., BURCIN, B. (2014): Demografické stárnutí české populace v evropském kontextu. Národní workshop k tématu stárnutí populace, Praha, 29. 4. 2014.

 • BURCIN, B., ČERMÁK, Z., KUČERA, T., ŠÍDLO. L. (2014): Analýza a prognóza populačního vývoje Prahy a jejích správních obvodů: metodické poznámky a dílčí výsledky. Seminář Perspektivy demografického vývoje Prahy a jeho význam pro kvalitu života a správu města, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha, 29. 5. 2014.

rok 2013

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2013): Měnící se vstupy a výstupy demografické reprodukce v českých zemích a jejich perspektivy. 13. konference fetální medicíny ČLS JEP, Praha, 11. 1. 2013.

rok 2012

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2012): Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví a veřejné finance? Diskusní setkání, Institut pro veřejnou diskusi, Praha, 23. 2. 2012. 

 • KOCOURKOVÁ, J., BURCIN, B. (2012): Asistovaná reprodukce v ČR v evropském kontextu. XLII. Konference České demografické společnosti, Praha 25. 5. 2012.

rok 2011

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2011): Demografický vývoj a náklady na zdravotní péči. Konference "Finacování zdravotnictví", Česká asociace pojišťoven a Senát Parlamentu České republiky, Praha, 21. září 2011.

 • BURCIN, B., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KOMÁNEK, D. (2011): DeRaS  a new SW application for the life table construction. International workshop "Health, Morbidity and Mortality: the State of the Art". Příspěvek v posterové sekci, Vienna Institute of Demography, Vídeň, Rakousko, 1.–3. září 2011.

 • BURCIN, B., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. (2011): Úmrtnost obyvatelstva České a Slovenské republiky, návrh konstrukce nových úmrtnostních tabulek. Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti - XLI. konference České demografické společnosti. Příspěvek na konferenci, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 26.–27. května 2011.

rok 2010

 • TESÁRKOVÁ, K., BURCIN, B., ŠÍDLO, L. (2010): The process of rectangularization of the survival curve in selected eastern European countries. Printed poster. European Population Conference 2010, Vídeň, 1.–4. září 2010.

rok 2009

 • BURCIN, B., ŠÍDLO, L., TESÁRKOVÁ, K. (2009): Rectangularization process of the survival curve in selected European countries. Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, 3rd September 2009, Prague.

období 2005–2008

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2006): Demografický vývoj a perspektivy stárnutí obyvatelstva České republiky. Pracovní den České geriatrické a gerontologické společnosti 2006, Lékařský dům, Praha, 6.2.2006

 • DRBOHLAV, D., BURCIN, B., KUČERA, T. (2006): Demografická situace v Česku se zaměřením na přistěhovalectví a jeho roli v populačním vývoji. Konference “Migrační politika v evropském kontextu: Společenské a etické výzvy“, Centrum pro studium migrace na Katolické teologické fakultě Karlovy univerzity, Praha, 13.2.2006

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2006): Demografické trendy v České republice. Parlamentní seminář  “Jaké je místo neplodnosti v kontextu pro-populační politiky?“, Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR, Praha, 1.3.2006

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2006): Vliv demografických faktorů na sociální a ekonomické prostředí, aktuální trendy a perspektivy populačního vývoje. Přednáška pro Vědecké grémium České bankovcní asociace. Česká bankovní asociace, Praha, 11.4.2006

 • MARDEŠIĊ, T., BURCIN, B., CAITHAMLOVÁ, E., KUČERA, T. (2006): Demografický vývoj a asistovaná reprodukce v ČR: souvislosti a perspektivy. Odborný mezioborový seminář “Gynekologie a fertilita”, Hotel Voroněž, Brno, 21.4.2006

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2005): Demografický vývoj stárnoucí společnosti a jeho sociální a ekonomické důsledky – k situaci v české části Euroregionu Nisa. Mezinárodní konferecne “Perspektiva Pensionopolis?“, Fachhochschule HTWS Zittau/Görlitz, Görlitz, 24.11.2005

 

Ostatní vybrané publikační výstupy

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2018): Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy na období 2017–2040. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 20 s.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2018): Prognóza vývoje obyvatelstva správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod a jeho obcí na období do roku 2040. . Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2017): Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

 • ŠÍDLO, L., NOVÁK, M., ŠTYCH, P., BURCIN, B. (2016): Vliv geodemografických aspektů při hodnocení dostupnosti zdravotní péče. Studie zpracovaná v rámci projektu TAČR Omega: „Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR“ (č. TD03000312).

 • BURCIN, B., KUČERA, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Prognóza demografického vývoje suburbánní zóny Prahy na období 2012-2030. Východiska, předpoklady a základní výsledky prognózy. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 22 s.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Prognóza demografického vývoje spádového území obce Dolní Břežany na období 2012–2030. Východiska, předpoklady a základní výsledky prognózy. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 17 s.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2012): Prognóza vývoje obyvatelstva obce Líbeznice na období 2011–2030. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KADATSKAYA, N., KUČERA, T. (2012): Krátkodobá prognóza vývoje porodnosti v České republice na období let 2012–2015. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2012): Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 10 na období 2012–2035. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2011): Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 5 na období 2010–2035 (aktualizace prognózy z roku 2007). DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2011): Demografická prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva města Plzně v období 2010–2040. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2010): Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070. Praha. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/cs/8838>. 

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z., ŠATRA, J. (2009): Zdrojové oblasti studentů Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci: jejich stav, potenciál a perspektivy vývoje do roku 2030. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2009): Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 10 na období 2009–2035. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2008): Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 8 na období 2008–2035. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2008): Prognóza vývoje obyvatelstva městské části Praha 3 na období 2008–2035 s ohledem na revitalizaci území Nákladového nádraží Praha-Žižkov. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2008): Perspektivy využití kapacit základních škol městské části Praha 3 v období 2008–2035 s ohledem na revitalizaci území Nákladového nádraží Praha-Žižkov. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

 • BURCIN, B., ČERMÁK, Z., HAMPL, M., DRBOHLAV, D. A KUČERA, T. (2008): Faktické obyvatelstvo hlavního města Prahy (Odhad aktuálního a perspektivních počtů osob zdržujících se na území hl.m. Prahy se zachycením denních a sezónních rozdílů v horizontech let 2006, 2010 a 2020). Katedra demografie a geodemografie a katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, Praha, 26 s.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2008): Prognóza vývoje obyvatelstva města Berouna na období 2008–2035. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2007): Analýza a prognóza demografického vývoje městské části Brno-Bystrc a perspektivy vývoje obyvatelstva v novém obytném celku Kamechy. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2007): Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 5 na období 2007–2035. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2007): Spádovost a využití kapacit základních škol v územním obvodu městské části Praha 5 v období 2007–2035. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2007): Perspektivy vývoje obyvatelstva správního obvodu Praha 14 na období 2007–2030. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2007): Spádovost a využití kapacit základních škol v územním obvodu městské části Praha 14 v období 2007–2030. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2007): Analýza (období 1991–2006) a prognóza (období 2007–2030) vývoje obyvatelstva města Poděbrady. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2007): Prognostický odhad vývoje obyvatelstva městské části Praha-Zličín na období 2007–2030. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2007): Perspektivy vývoje obyvatelstva města Čelákovic na období 2007–2030. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2007): Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 3 a zájmového území (Nákladové nádraží Praha-Žižkov, Vackov a Central Park Praha) na období 2007–2035. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2007): Spádovost a využití kapacit základních škol v územním obvodu městské části praha 3 a zájmovém území (Nákladové nádraží Praha-Žižkov, Vackov a Central Park Praha) v období 2007–2035. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T., ČERMÁK, Z. (2006): Perspektivy vývoje obyvatelstva na území hlavního města Prahy, městské části Praha 5 a projektu rozvoje vlakového nádraží Praha-Smíchov na období 2005–2030. DemoArt, Praha.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2005): Scénáře budoucího vývoje vybraných složek systému terciárního vzdělávání v kontextu očekávaného demografického vývoje a priorit Dlouhodobého záměru MŠMT v oblasti vysokých škol do roku 2010. Výzkumná zpráva. Centrum pro studium vysokého školství, Praha, 8 s.

 • BURCIN, B., ČERMÁK, Z., KUČERA, T. A ŠÍDLO, L. (2005): Analýza a prognóza demografického vývoje v českých a moravských krajích do roku 2010. Centrum pro studium vysokého školství, Praha. 42 s.

 • BURCIN, B., KUČERA, T. (2004): Projekce vývoje obyvatelstva České republiky na období 2066–2150. Úřad vlády ČR, Pracovní skupina pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě, Praha, 2004. 128 s.

 • KALVACH, Z., BURCIN, B.,  MIKEŠ, Z., PAVLÍK, Z.: Demografie stáří. In: Z. Kalvach, Z. Zadák, R. Jirák, P. Sucharda, H. Zavázalová a kol. : Geriatrie a gerontologie, Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. s. 50–67.  ISBN 80-247-0548-6

Akce dokumentů