E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR

Assessing and modelling primary healthcare access, a key aspect of healthcare in the Czech Republic

Zadavatel: TAČR Omega, 2016-2017 (č. TD03000312) 

Hlavní řešitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Další členové týmu: RNDr. Boris Burcin, Ph.D., RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče (PZP) v ČR v co nejvíce komplexním pohledu. Bude provedena analýza regionální diferenciace počtu a demografické struktury kapacit lékařské péče, stejně jako pohybu lékařů do/ze/v rámci daného systému. Následně budou vytvořeny modelové projekce budoucího vývoje počtu a struktury lékařů PZP a jejich kapacit, včetně regionálních odhadů. Zároveň bude hodnocena diferenciace stavu a perspektivy dostupnosti PZP s ohledem na místní dostupnost, kapacitu lékařské péče, velikosti a typu spádového obvodu, struktury obyvatel či napojení na jiné segmenty zdravotní péče. V kontextu získaných poznatků budou vyhodnocena příslušná legislativní nařízení (např. nařízení vlády 307/2012 Sb.) a navržena doporučení k jejich novelizaci.

 

Akce dokumentů