E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Naši vědci se opět seznamovali s firmami

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK) si vzalo za úkol zjednodušovat procesy spojené s aplikacemi výzkumu na UK do praxe. Je to tak zvaná třetí role univerzity, kterou je vedle výzkumu a výuky právě transfer znalostí a technologií a zvyšování vlivu badatelské činnosti na společnost. Za tím účelem CPPT UK nabízí široké portfolio služeb a konzultací.

Publikováno 29.11.2018

Český mat odpůrcům impaktové hypotézy

Na webu Cosmic tusk věnovaném diskusi o impaktovém původu mladšího dryasu se objevil příspěvek oceňující právě publikovaný článek doc. RNDr. Günthera Kletetschky, Ph.D., z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky a jeho českého multidisciplinárního týmu, který dal mat oponentům impaktové hypotézy vzniku mladšího dryasu i protagonistům představy, že spouštěčem mladšího dryasu byla erupce evropského vulkánu Laacher See.

Publikováno 23.11.2018

Akce dokumentů