E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Vyšlo třetí číslo časopisu Geografické rozhledy

Třetí číslo Geografických rozhledů nabízí témata zabývající se měřením v geografii. Články ukazují vybrané jevy a veličiny, které můžeme v geografii měřit a následně vyhodnocovat. Jsou zaměřeny na ukázky analýzy reliéfu, dozvíme se, jakým způsobem jsou minulé klimatické změny archivovány v zemské kůře. Věříme, že se vám bude číslo líbit a naleznete v něm řadu inspirací, které půjdou využít ve výuce.

Publikováno 14.2.2017

65. výročí objevu ferrocenu

V časopise European Journal of Inorganic Chemistry vyšlo při příležitosti 65. výročí objevení ferrocenu speciální číslo věnované pokrokům v této oblasti chemie. Editorem tohoto vydání byl Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. z katedry anorganické chemie.

Publikováno 14.2.2017

Na naší fakultě vzniklo významné vědecké centrum

Na chemické sekci naší fakulty vzniká momentálně centrum excelence, zaměřené na výzkum pokročilých materiálů s širokou škálou uplatnění. O zaměření projektu a jeho výhledech jsme hovořili s jeho klíčovými postavami, prof. Petrem Nachtigallem, prof. Jiřím Čejkou a prof. Russellem Morrisem z University of St Andrews, který v něm figuruje v roli klíčového zahraničního vědeckého pracovníka projektu.

Publikováno 10.2.2017

Projekt Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy zlepšil podmínky pro VaV

Přírodovědecká fakulta UK v Praze získala v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) podporu na projekt Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy (VYMEBUA). Celkové způsobilé výdaje projektu dosáhly cca 50,6 milionu korun. Realizace projektu byla ukončena 31.12.2015, momentálně probíhá udržitelnost projektu.

Publikováno 10.2.2017

Akce dokumentů