E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova bude letos obhajovat certifikát HR Award

Je to již pět let, co Univerzita Karlova získala od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research (tzv. HR Award). Toto ocenění získávají vysoké školy a instituce, kterým se daří implementovat evropskou strategii Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R), která vychází z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Zároveň s udělením certifikátu se UK zavázala ke kontinuálnímu zlepšování pracovních podmínek pro své vědce a vědkyně a k udržení vysokých standardů v oblasti lidských zdrojů. Ocenění přináší i možnost bonifikace nebo výhodnějších podmínek v rámci podávání grantových žádostí.

Charta a Kodex jsou souborem zásad a požadavků pro vědkyně, vědce a jejich zaměstnavatele, a týkají se oblastí jako je etika, pracovní podmínky, profesní rozvoj, rovné příležitosti, hodnocení nebo nábor nových zaměstnanců. Cílem je představení jasnější perspektivy a možností kariérního rozvoje, zlepšení a harmonizace pracovních podmínek v celém Evropském výzkumném prostoru, a tím podpořit pozitivní vnímání profese výzkumníků u široké veřejnosti, zvýšit její atraktivitu pro mladé lidi a usnadnit přenos know-how a mobilitu mezi jednotlivými institucemi. 

Díky tomuto ocenění tedy UK zvyšuje svoji prestiž a atraktivitu i pro získávání nových vědkyň a vědců, včetně těch zahraničních, neboť získané ocenění je pro ně zárukou, že splňuje evropské standardy v péči o zaměstnance, v otevřenosti a transparentnosti výběrového řízení i v kvalitě pracovního prostředí. 

Zároveň s udělením certifikátu se Univerzita Karlova zavázala ke kontinuálnímu zlepšování pracovních podmínek pro své vědce a vědkyně a k udržení vysokých standardů v oblastilidských zdrojů. Ocenění přináší i možnost bonifikace nebo výhodnějších podmínek v rámci podávání grantových žádostí. V neposlední řadě díky HR Award UK také podporuje svoji snahu o internacionalizaci a propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací. 

Letos na podzim přijede na UK tým mezinárodních hodnotitelů, před kterým bude muset naše univerzita prokázat, že plní své závazky a hodlá se i na dále v oblasti rozvoje lidských zdrojů a v péči o zaměstnankyně a zaměstnance kontinuálně zlepšovat.  

V následujících týdnech a měsících vás budeme na sociálních sítích, v univerzitních newsletterech a na webových stránkách informovat, jak se jednotlivé oblasti proměňovaly, co se podařilo a co univerzitu čeká, a to v těchto oblastech.  

  •  Etika 
  •  Pracovní podmínky 
  •  Open science 
  •  Věda a projekty 
  •  Kariérní principy a výběrová řízení  
  •  Vzdělávání a rozvoj 

Více informací najdete na webu HR Award a v informační brožurce HR Award na Univerzitě Karlově. 

Publikováno: Úterý 09.07.2024 12:30

Akce dokumentů