E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz o legislativě nakládání s odpady ve firmách

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze ve spolupráci se společnostmi Cyrkl Zdrojová platforma a Envigroup pořádají již třetí ročník komplexního kurzu o legislativě nakládání s odpady ve firmách.

Lektory kurzu jsou jednak lidé z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra, kteří se podílejí přímo na tvorbě a výkladech legislativy, jednak lidé pracující ve firmách zabývajících se touto problematikou.

Letošní novinkou bude zařazení bloků týkajících se přípravy nové legislativy v oblasti
odpadů, která je v současné době projednávána v poslanecké sněmovně. Vzhledem k
situaci okolo Koronaviru je letošní ročník nutné uspořádat elektronicky formou
dvoudenního webináře. Pokud se na to podíváme jako na výhodu, je celý kurz možné
absolvovat z pohodlí domova a ušetřit si čas s cestováním. Zároveň bude kurz
organizován tak, aby byla zachována možnost pokládat dotazy přímo lektorům a v
omezené míře diskutovat.

Pokud Vás tedy zajímají témata definice odpadu, vedlejších
produktů, kam s odpady, zařazování odpadů podle druhů a kategorií, upuštění od třídění,
přeprava a označování nebezpečných odpadů, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky
rozložitelné odpady, sedimenty, stavební a demoliční odpady, skládkování odpadů nebo
princip fungování kontrol ze strany státních úřadů, budeme se těšit na setkání s Vámi.
Více podrobností se dozvíte na stránkách kurzu https://sites.google.com/view/cvodpady/.

 

 

 

 

 

Publikováno: Pátek 17.04.2020 10:30

Akce dokumentů