E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDatamining databáze vědeckých publikací Scopus přinesl skvělou novinku: mezi 2 % celosvětově nejcitovanějších autorů patří prof. Frouz a prof. Cajthaml.

John P. A. Ioannidis ze Standfordovy univerzity ve spolupráci s Elsevier a SciTech Strategies zveřejnili výsledky analýzy dat z databáze Scopus a seznam 2 % nejcitovanějších vědeckých autorů ze všech vědních oborů, které Scopus zahrnuje.

Pojďme se na zveřejněná data podívat blíže. Co v nich najdeme? První dataset - career obsahuje parametry vztažené na celou publikační karieru „top 2 %“ autorů (159 683 jmen), přesněji za období 1960-2019, zatím co druhý dataset - syngleyr obsahuje stejné parametry, ale vztažené pouze na rok 2019 (161 443 jmen).  Kromě celkového počtu článků nebo h-indexu a celkového počtu citací (s i bez autocitací) je zajímavé podívat se na parametry vztažené na vědní obor, případně pod-obor. Jsou zde uvedeny celkové počty všech autorů, kteří v daném období publikovali v příslušném oboru/ pod-oboru, což je samo o sobě zajímavá informace, ale navíc je zde pro „top 2 %“ autorů spočítáno skore, čili pořadí, na kterém se v rámci tohoto oboru/pod oboru umístili. A to je ještě mnohem zajímavější.

Podívejme se tedy blíže na publikační aktivitu „top 2 %“ autorů vztaženou k vědnímu oboru.

Prof. Frouz publikuje své vědecké výsledky v oboru (definovaném ve Scopus podle zařazení časopisu do vědního oboru / pod-oboru) Agronomy & Agriculture. Za období 1960 – 2019 v tomto oboru publikovalo 56850 autorů  (celosvětově) - je to mnoho? Scopus uvádí, že  eviduje 16 milionu profilů autorů, odpověď je tedy zjevná - není to mnoho.  Ze seznamu „top  2 %“ v tomto oboru dlouhodobě publikovalo 1187 autorů a v rámci této skupiny je prof. Frouz 210. nejcitovanějším autorem (bez autocitací). V roce 2019 v tomto oboru publikovalo 1199 autorů z „top 2 %" a prof. Frouz byl 110. (bez autocitací) nejcitovanější autor.  A pokud zúžíme data na české autory, do „top 2 %“ se v oboru Agronomy & Agriculture dostali pouze 4 autoři (resp. 3 v roce 2019) a mezi nimi prof. Frouz drží prim s poměrně velkým náskokem v pořadí.

Obor Environmental Sciences, ve kterém nejčastěji publikuje prof. Cajtahml, je na tom nepatrně lépe. Za období 1960 – 2019 v tomto oboru publikovalo 66925 autorů  (celosvětově), ze seznamu „top  2 %“ pak 1402 autorů a v rámci této skupiny je prof. Cajthaml 902. nejcitovanějším autorem (bez autocitací). V roce 2019 v tomto oboru publikovalo už 2769 autorů z „top 2 %“ a prof. Cajthaml byl 730. nejcitovanější autor (bez autocitací)  - zdá se tedy, že se oboru dostává recentně větší  vědecké pozornosti. Do „top 2 %“ se v tomto oboru dostalo celkem 5 českých autorů, v roce 2019 byl prof. Cajthaml 3. nejcitovanějším českým autorem, v dlouhodobém období pak 4.

 

S ohledem na skutečnost, že oba obory (problémy a hledání řešení) jsou ve veřejném prostoru diskutovány velmi hlasitě, ve výzkumu (a publikacích) se jim  vlastně věnuje poměrně malý zlomek nejcitovanějších vědců, kolem 1 %. Jen pro zajímavost, obory, ve kterých dlouhodobě publikovalo nejvíce autorů  jsou  Oncology & Carcinogenesis (230678) a Neurology & Neurosurgery (227881) – v těchto dvou oborech publikovalo přibližně 10 % „top 2 %“ autorů. Inu zdá se, že člověk (a jeho problémy) je i ve vědě na prvním místě.

Autor: Jolana Tátosová
Zdroj: Plos Biology a Mendelay Data

Publikováno: Pondělí 17.05.2021 00:00

Akce dokumentů