E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendium Václava Havla

Stipendium Václava Havla je určeno výhradně zahraničním studentům, kterým represe totalitních, autoritářských či jiných nesvobodných režimů kdekoli na světě znemožňují nebo výrazně ztěžují studium.

O stipendium tedy mohou žádat studenti ze zemí, ve kterých, podle humanitárních organizacích, dochází k porušování lidských práv a svobod, v rámci nichž jsou uplatňována diskriminační opatření při získávání vzdělávání. Stipendium pak lze přiznat pouze studentovi, který byl na základě přijímacího řízení přijat a zapsán ke studiu na některou z fakult Karlovy univerzity.

Žádost ke Stipendiu Václava Havla naleznete zde. K ní je potřeba dodat veškeré přílohy dle platného opatření rektora (čl. 3, bod 6 a 7). Veškeré dokumenty je pak třeba poslat kontaktní osobě uvedené na konci tohoto článku na e-mail.

Kompletní tištěná žádost o přiznání stipendia, včetně všech potřebných příloh, se podává prostřednictvím děkana nebo jím pověřeného proděkana ve dvou termínech, a to k 31. březnu a 31. říjnu kalendářního roku. Žádosti jsou pak doručeny na rektorát univerzity k rukám předsedy Rady. Tyto termíny jsou nejzazší.

Požadované přílohy o perzekuci mohou být doloženy v anglickém jazyce. V případě jiných cizích jazyků je však třeba zajistit ověřený překlad dokumentu do českého jazyka.

V rámci přípravy ke studiu v českém jazyce je možné požádat o příspěvek na zajištění životních nákladů.

Stipendium Václava Havla upravuje opatření rektora č. 24/2022 (účinné od 1. června 2022), kde také naleznete podrobnější informace.

Výše uvedené opatření je dostupné též v anglickém jazyce.

Složení Rady SVH:

prof. Markéta Křížová, Ph.D.     –⁠ prorektorka pro zahraniční záležitosti, předsedkyně rady
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  –⁠ členka kolegia pro 4EU+
Mgr. Vratislav Kozák                   –⁠ vedoucí Odboru zahraničních vztahů

 

 

Fakultní kontakt
foreign@natur.cuni.cz

 

UPOZORNĚNÍ:

Vedení Univerzity Karlovy přistoupilo ke zrušení jarního i podzimního kola přijmu žádostí o Stipendium Václava Havla pro rok 2024.

Vyplácení současných stipendistů zůstává zachováno.

 

Akce dokumentů