E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLezení

Od akademického roku 24/25 platí následující:

Prosím hlaste se pouze vážní zájemci! Zprostředkovat hodiny lezení v externím prostorách s externím instruktorem stojí nemalé úsilí - mj. i finančního rázu - které následně propadá dost vniveč, když z celkové kapacity lístku přijde na první hodiny 50% přihlášených studentů. Ano, měnit paralelky v SIS lze stále a stále dokola, buďte však solidární vůči svým spolužákům a potenciálním reálným zájemcům o tento předmět a včas (v dostatečném předstihu před první hodinou semestru) se odhlaste, pokud víte, že na předmět nehodláte chodit nebo si nejste jistí svou účastí. A nejde jen o studenty, ale zároveň o provozovatele stěny, který nabízí danou cenu (1000 Kč/12 návštěv) pro zaplněný kurz, nikoli pro 10 studentů.

Začátečníci prosím dodržujte svou účast v hodině od 8:00! Účast byť jednoho začátečníka v hodině pro pokročilé od 9:30 vyžaduje 100% pozornost jednoho instruktora. Takový instruktor se pak celou hodinu věnuje jednomu člověku na úkor všech ostatních. Je to plýtvání časem - dotyčný bude beztak přehlášen do hodiny pro začátečníky - pokud kapacita vůbec dovolí.

Podobný problém nastává, pokud se do hodiny začátečníků od 8:00 přihlásí pokročilý lezec. Zaprvé svou účastí blokuje místo začátečníkovi v této hodině, která je začátečníkům určena. Upravena je kvůli tomu i kapacita této paralelky, aby to všechno mohlo proběhnout v bezpečném duchu. Zadruhé takový lezec nenajde k sobě rovnoceného partnera, takže bude odsouzen k lezení "toprope" po většinu semestru.

Vyučující: Mgr. Vít Starý

Rozsah: 0/1 Z, 1 kr.

Rozvrh: čtvrtek 8:00-9:30 (začátečníci), 9:30-11:00 (pokročilí),  Chodov – Free solo, Donovalská 1662

Odkaz na mapu

Podmínky pro splnění studijních povinností: aktivní účast na hodinách

Anotace:

Začínající lezci povinně projdou základy. Účast na prvních dvou hodinách je pro ně bezpodmínečně nutná, protože se prochází spousta důležitých znalostí, jejichž absence by Vám v hodinách následujících znemožňovala bezpečně lézt.

V úvodních hodinách se studenti seznámí s vybavením a základy jištění a lezení. Posléze budou praktikovat lezení s jištěním tzv. "top rope", které by postupně mělo/mohlo přejít k sportovnějšímu vytahování vlastních cest - tzn. lézt jako prvolezec.

Mezi pokročilé lezce je považován každý, kdo absolvoval v posledních několika málo let minimálně semestr lezení a každý, kdo zvládá bezpečně jistit. Kategorie je to dost široká. Předpokládá se, že pokročilý lezec/lezkyně si umí obléci správně sedák, navázat se na lano pomocí dvojité osmičky, jistit "toprope" pomocí karabiny a kyblíku a alepsoň vyzkoušel někdy lézt na prvolezce a také jistit prvolezce.

Tito lezci mají režim volnější. 

Výstroj:

Vybavení pro lezení je připraveno v hodině (sedák, železo, lano, magnézium, lezečky), avšak disponujete-li vybavením vlastním, tak je doporučeno ho vzít.

Cena za semestr (12 hodin) je 1000.-

Akce dokumentů