E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka cizích jazyků

pro studenty doktorského studia
Rozcestník

Bc. a NMgr. studium

Ph. D. studium

 

Aktualizace: 3.10.2022

Pro studenty, kteří chtějí studovat anglický jazyk je k dispozici program celoživotního vzdělávání - anglický jazyk. Doktorským studentům jsou k dispozici kurzy úrovní K3 až K7 (v nomenklatuře Společného evropského referenčního rámce odpovídají úrovni A2 až C1), K-FCE, K-CAE, Conversation Upper Intermediate, Conversation Advanced a Academic writing. Tato výuka je částečně hrazena fakultou a student se na ní finančně podílí částkou závislou na úrovni kurzu. Každý student může absolvovat za dobu svého prezenčního doktorského studia tři kurzy.

Podrobné informace k výuce anglického jazyka v rámci programu celoživotního vzdělávání naleznete na webu fakulty (Kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání).

Pokud si nejste jisti, jaké úrovně v angličtině dosahujete, napište si například tento orientační rozřazovací test.

Informace o jazykové zkoušce

Veškeré dotazy týkající se zkoušky řeší Mgr. Hana Chudáčková (hana.chudackova@natur.cuni.cz). Zkoušku je možné konat během celého akademického roku na základě individuální domluvy termínu emailem (domlouvejte se prosím s dostatečným časovým předstihem).

Shrnutí požadavků na jazykové znalosti

Požadavky oborových rad jsou uvedeny zde. Vyhledejte si v tabulce, jaký typ zkoušky je pro Váš obor povinný a zda je pro Vás zkouška hrazená. Informace o zkoušce UK ÚJOP najdete níže.
Pokud Vaše katedra požaduje získání mezinárodního certifikátu (FCE, TOEFL atd.), stačí jej předložit na studijním oddělení a zkouška Vám bude zapsána do SIS.

Zkouška z Aj pro doktorandské studium (na ÚJOP UK)

Doktorandům, kterým oborová rada povolí složit zkoušku na ÚJOP UK, je umožněno vykonat ústní zkoušku (dialog se zkoušejícím) zaměřenou na jejich obor a doktorandskou práci. Ti si v SIS zapíší předmět MPGS0001 Anglický jazyk. Na termín zkoušky se přihlašují přes SIS; pokud není vypsán termín, kontaktují Hanu Chudáčkovou a termín si domluví.

Součástí zkoušky je odevzdání písemných materiálů v angličtině (strukturovaný životopis a popis vlastní výzkumné práce – každé v rozsahu 1-2 stránek formátu A4). Materiály je nutné poslat nejméně týden před vlastní zkouškou na emailovou adresu (hana.chudackova@natur.cuni.cz). Vzhledem k povaze zkoušky se nedoporučuje její skládání dříve než na konci druhého ročníku PhD studia.

Pro doktorandy, kteří spadají pod oborové rady 'Didaktika Chemie' (dříve 'Vzdělávání v chemii') a 'Aplikovaná geoinformatika a kartografie', je zkouška rozšířena o tyto části:

  • krátký písemný test (gramatika na úrovni B2 a slovní zásoba z oblasti vědy a výzkumu),

  • nastudování odborného textu v angličtině v rozsahu přibližně 10 stran (např. kapitola z monografie nebo odborný článek) a shrnutí textu vlastními slovy v anglickém jazyce.

 

Akce dokumentů