E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPsychologická poradna

Psychologická poradna je určena pro potřeby studentů i zaměstnanců a nabízí individuální poradenství, psychoterapii a krizovou intervenci při překonávání zátěžových situací ve studiu i osobním životě. Konzultace jsou přizpůsobeny charakteru potíží, v rámci kontaktu je možné zaměřit se na sebepoznání a osobní rozvoj, adaptaci na změny, zvládání úzkostných stavů a jiných osobních, psychických a mezilidských problémů. Dle potřeby a dohody je možná krátkodobá i dlouhodobá spolupráce.

Ke konzultaci se lze objednat prostřednictvím emailu nebo telefonicky.


Mgr. Pavlína Soukupová
e-mail:
 psycholog@natur.cuni.cz
tel: (+420) 778 788 658
Pracovna: Albertov 6, 4NP (3. patro), místnost 329

Plán cesty od výtahu do pracovny psychologické poradny

 

První pomoc při psychických obtížích

 

 

Akce dokumentů