E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPsychologická poradna

Psychologická poradna je určena pro potřeby studentů i zaměstnanců a nabízí individuální poradenství, psychoterapii a krizovou intervenci při překonávání zátěžových situací ve studiu i osobním životě. Konzultace jsou přizpůsobeny charakteru potíží, v rámci kontaktu je možné zaměřit se na sebepoznání a osobní rozvoj, adaptaci na změny, zvládání úzkostných stavů a jiných osobních, psychických a mezilidských problémů. 

Psychologická poradna se nachází v budově Albertov 6, 4. NP (3. patro), místnost č. 329. 

Konzultace vám poskytnou fakultní psycholožky
PhDr. Mgr. Helena Nosková a  Mgr. Anna Turková

Ke konzultaci se lze objednat prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: psycholog@natur.cuni.cz .
Pro operativní domluvu doporučujeme v e-mailové zprávě uvést také termíny, ve kterých máte možnost se na konzultaci dostavit (den v týdnu, dopoledne/odpoledne/večer).

V akutních případech je možné kontaktovat krizové centrum RIAPS a jako zcela první pomoc doporučujeme aplikaci NEPANIKAŘ.

Další pomoc v případě naléhavých situací

Duchovní podpora

 

Plán cesty od výtahu do pracovny psychologické poradny

 

 

 

Akce dokumentů