E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPotvrzení o studiu a výpis splněných povinností s elektronickým podpisem

V SIS v modulu Osobní údaje a nastavení, na záložce Tisk potvrzení, je možné získat potvrzení o studiu (a také potvrzení o průběhu studia, resp. o absolvování) v elektronické formě s elektronickým podpisem (PDF soubor opatřený uznávanou elektronickou značkou UK).

V modulu Výsledky zkoušek - prohlížení, na záložce Přehled výsledků zkoušek lze získat výpis splněných povinností v elektronické formě s elektronickým podpisem (PDF soubor opatřený uznávanou elektronickou značkou UK).

To lze následně předat třetí straně elektronicky – např. zaslat do banky či na úřad (e-mailem nebo prostřednictvím speciálního formuláře, pokud ho třetí strana má). Takto elektronicky podepsané PDF by podle zákonů (práva EU i Česka) mělo být bez problémů uznáváno.

Pokud by bylo třeba potvrzení v listinné podobě, tak kromě stávající možnosti získat jej na studijním odboru, je možné si elektronicky podepsané PDF ze SIS nechat převést do listinné formy na kterékoliv pobočce CzechPointu ("nechat provést autorizovanou konverzi do listinné formy").

Postup na CzechPointu: Soubor lze přinést na flash disku. Další možnost je soubor předem nahrát on-line do jejich úschovny: https://www.czechpoint.cz/uschovna/file/save a na CzechPoint se dostavit jen s identifikačními údaji z této úschovny.

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti

aktualizace 19.2.2024

Akce dokumentů