E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZískání dočasného studentského přístupu do SIS po zápisu v zastoupení nebo po distančním zápisu

V případě, že uchazeč byl zapsán do studia v zastoupení, nebo distančně, a nemá dočasně možnost osobně navštívit výdejní centrum průkazů UK, může pro studentské přihlášení do SIS dočasně využít i tzv. „neověřené“ heslo k CAS.

S tímto heslem se lze přihlásit do SIS jako student a provést potřebné úkony (např. si zapsat předměty a sestavit si rozvrh). „Ověřené“ heslo k CAS je nezbytné pro získání fakultního účtu na PřF (např. fakultní e-mailové adresy a možnosti přihlašování na počítačích ve fakultních počítačových učebnách a studovně) a dalším informačním službám. Průkaz studetna jen nezbytný pro výpůjčky z knihoven, platby v menze, identifikaci na studijním odboru a dalším účelům.

Postup pro získání dočasného studentského přístupu do SIS:

  1. Přihlašte se do modulu Přijímací řízení a zjistěte si tam vaše číslo osoby najetím kurzoru/kliknutím na vaše jméno v pravém horním rohu. Pokud se do modulu Přijímací řízení přihlašujete přes NIA, kontaktujte online Poradnu UK.
  2. Odhlaste se z modulu Přijímací řízení a přihlaste se do SIS, jako login nyní použijte číslo osoby, heslo by mělo fungovat stejné jako pro modul Přijímací řízení. Pokud toto heslo nefunguje pro přihlášení do studentského SIS, kontaktujte online Poradnu UK.
  3. Jakmile to bude možné, ve výdejně průkazů UK si vyzvedněte průkaz studenta UK a s ním i počáteční heslo k CAS. Do 5 dnů od získání počátečního hesla pro CAS si heslo v CAS změňte, tím získáte tzv. „ověřené“.
  4. V případě, že jste byl zapsán do studia v zastoupení, co nejdříve navštivte studijní referentku pro váš studijní program v úředních hodinách Studijního odboru.

Akce dokumentů