E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDočasné získání přístupu do SIS po zápisu v zastoupení či nemožnosti osobní návštěvy výdejního centra průkazů UK

V případě, že uchazeč byl zapsán do studia v zastoupení nebo po zápisu do studia nemá dočasně možnost osobně navštívit výdejní centrum průkazů UK, může pro přihlášení do SIS dočasně využít tzv. „neověřené“ heslo k CAS. S tímto heslem se lze přihlásit do SIS a provést potřebné úkony (např. si zapsat předměty a sestavit si rozvrh).

Postup:

  1. Na zařízení s myší se přihlašte se do modulu Přijímací řízení a zjistěte si tam vaše číslo osoby najetím myši na vaše jméno v pravém horním rohu. Odhlaste se z modulu Přijímací řízení a přihlaste se do SIS, jako login nyní použijte číslo osoby, heslo by mělo fungovat stejné jako pro modul Přijímací řízení. Pokud toto heslo nefunguje pro přihlášení do SIS nebo nemáte k dispozici zařízení s myší, kontaktujte online Poradnu UK.
  2. Jakmile to bude možné, ve výdejně průkazů UK si vyzvedněte průkaz studenta UK a s ním i počáteční heslo k CAS. Do 5 dnů od získání počátečního hesla pro CAS si heslo v CAS změňte a tím získejte tzv. „ověřené“.
  3. V případě, že jste byl zapsán do studia v zastoupení, co nejdříve navštivte studijní referentku pro váš studijní program v úředních hodinách Studijního odboru.

Průkaz studenta UK a získání ověřeného hesla k CAS je nezbytné pro získání fakultního účtu na PřF (např. fakultní e-mailové adresy a možnosti přihlašování na počítačích ve fakultních počítačových učebnách a studovnách), výpůjčky z knihoven, platby v menze, identifikaci na studijním odboru a dalším účelům.

Akce dokumentů