E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOnline workshop pro žadatele o ERC granty

Akce proběhne 30. 11. – 1. 12. 2020 a je určena pro výzkumníky, kteří se plánují ucházet o grant European Research Council (ERC) v roce 2021 – zejména o Starting nebo Consolidator Grant. ERC granty jsou udělovány až na 5 let a financují riskantní výzkumné projekty směřující za hranice poznání v daném oboru.

Read this news in English.

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádá Online workshop pro žadatele o granty ERC (European Research Council).

Kdy: 30. 11. – 1. 12. 2020
Online
Informace o akci a registrace – Program a podrobné pokyny.

Zájemci o účast na workshopu by se měli zaregistrovat co nejdříve,
i když materiály vyžadované pro účast na workshopu zašlou později (do 15. 11. 2020).

Akce je určena pouze pro výzkumníky, kteří se chystají žádat o ERC grant v některé z výzev 2021, zejména o ERC Starting či Consolidator Grant – viz předběžné informace o uzávěrkách ERC 2021
 a na svém projektovém návrhu již intenzivně pracují.

Podmínkou účasti na workshopu je zaslání následujících materiálů o žadateli a plánovaném projektu:

 • Abstrakt projektu (maximálně 2000 znaků včetně mezer)
 • CV žadatele (maximálně 2 strany)
 • Přehled dosažených výsledků žadatele – 
  – Early achievements track-record pro žadatele o ERC Starting či Consolidator Grant 
  – 10 years track-record pro žadatele o ERC Advanced Grant 
  (maximálně 2 strany)
 • Při registraci je třeba vyplnit předběžný název projektu a zvolený hodnotící panel.

Všechny materiály musí být vypracovány:

Materiály je třeba zaslat do 15. 11. 2020 paní Lence Sechterové (sechterova@tc.cz). Všechny zaslané materiály budou pokládány za důvěrné. Kvalita zaslaných podkladů bude rozhodující pro účast na workshopu. Zájemci budou informováni, zda byli pro účast na workshopu vybráni, nejpozději 25. 11. 2020.

Výzkumníkům, kteří plánují žádat o ERC grant, účast na workshopu velmi doporučujeme.

Dále prosíme účastníky workshopu z Přírodovědecké fakulty, aby vyžadované materiály konzultovali s Oddělením projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz) dříve, než je zašlou organizátorům workshopu – zvýšíte tak své šance, že budete na workshop přijati, a Vaše účast na workshopu bude efektivnější.

Co je ERC

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

 • ERC Starting Grants jsou určeny pro vědce 2-7 let po PhD, kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. Granty jsou udělovány až na 5 let s rozpočtem až 1,5 milionu EUR.
 • ERC Consolidator Grants jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Granty jsou udělovány až na 5 let s rozpočtem až 2 miliony EUR.

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace o ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

Plánujete nebo zvažujete podání žádosti o ERC grant v delším časovém horizontu (např. 1-2 roky)? Kontaktujte nás prosím už teď, abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.

 

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Oddělení projektového řízení), 16. 10. 2020.

Publikováno: Pátek 16.10.2020 14:20

Akce dokumentů