E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrestižní grant EMBO Postdoctoral Fellowship získala absolventka naší fakulty

Postdoktorandská stipendia EMBO podporují vynikající absolventy z celého světa. Díky vědeckému záběru v celé šíři výzkumu, širokému geografickému dosahu a více než 1800 nejlepším odborníkům z celého světa, členům organizace EMBO, pomáhají mladým vědcům rozvíjet jejich další výzkum, podporovat jejich mezinárodní reputaci a zajištovat jejich mobilitu. Je nám ctí, že jednou ze stipendistek prestižního grantu EMBO Postdoctoral Fellowship je Vedrana Marković Ph.D. , absolventka doktorandského studia na katedře experimentální biologie rostlin naší fakulty. Gratulujeme!
foto: Ivan Kulich

Vedrana Marković Ph.D. získala svůj magisterský titul v oboru imunobiologie na Univerzitě v Bělehradě, pro své doktorandské studium si vybrala naší fakultu, konkrétně Laboratoř biologie rostlinné buňky na katedře experimentální biologie rostlin, kde úspěšně obhájila disertační práci "Funkční specializace paralogů EXO70A a EXO70B podjednotky exocystu EXO70 u Arabidopsis" pod vedením prof. Víktora Žárského. Nové poznatky, které v ní prezentovala, podstatně rozšířily současné poznání funkce komplexu exocyst u rostlin a odkryly funkční specializaci isoforem EXO70 získaných během evoluce suchozemských rostlin.

Vedrana Marković je rovněž spoluautorkou několika odborných článků. Spolu s týmem vědců Přírodovědecké fakulty UK a Ústavu experimentální botaniky AV ČR  mj. publikovala nové poznatky o vývoji a klíčení pylu v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů Plant Physiology.

 

Díky získání grantu EMBO Postdoctoral fellowship bude Vedrana Makrović pokračovat ve svém výzkumu v elitní francouzské vědecké instituci ENS de Lyon, konkrétně v laboratoři Vývoj a reprodukce rostlin. 

Za naší fakultu přejeme Vedraně Marković mnoho dalších úspěchů na její vědecké dráze.

 

 

Publikováno: Úterý 19.07.2022 10:40

Akce dokumentů