E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKolik opadu globálně zkonzumuje půdní fauna?

Jabbar Moradi, Pavel Kindlmann a Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí PřF UK jsou spoluautory rozsáhlého review článku, publikovaného v časopise Scientific Reports. Článek (mimo jiné ukazuje) ukazuje, že v celkovém průměru (napříč biomy) spotřebuje půdní fauna přibližně 50 % ročního opadu.

 

Kromě hub a bakterií se na rozkladu opadu podílí také půdní bezobratlí, a to buď přímo nebo či nepřímo. Dosud ale nebylo zjištěno, jaké množství opadu je v různých typech biomů těmito bezobratlými skupinami půdních organismů zkonzumováno. Jedná se tedy o první studii, která odhaduje vliv různých skupin půdní fauny na spotřebu opadu  v globálním měřítku.

Globální odhad biomasy půdní fauny autoři odhadli na základě  70 studií, v nichž bylo publikováno více než 1000 stanovení biomasy půdní fauny napříč různými biomy a dalších 44 studií, které publikovaly 200 měření spotřeby opadu půdní faunou.  Zaměřili se také na porovnání spotřeby opadu s ročním spadem opadu (692 měření publikovaných ve 24 studiích o spadu opadu a 183 měřeních publikovaných v 28 článcích o zásobách opadu).

Z analýzy dat vyplynulo, že biomasa půdní fauny je nejvyšší v temperátních travních biomech a klesá v následujícím pořadí: boreální les > les mírného pásma > tropické trávníky > tundra > tropický les > středomořské ekosystémy > poušť a polopoušť. Také funkční skupiny půdních bezobratlých se v napříč biomy liší. V tropických travních biomech, pouštích a středomořských ekosystémech dominují termiti,  v  temperátních trávnících  všežravci, a v lesích mírného pásma žížaly.

Mají biomasa a složení půdní fauny vliv na množství zkonzumovaného opadu? Zdá se, že ano. V průměru se odhadovaná konzumace opadu (v poměru k celkovému přísunu opadu) pohybuje od nejnižší hodnoty 14,9 % v pouštích (nejnižší biomasa) po vysokou hodnotu 100,4 % v travních ekosystémech mírného pásma (nejvyšší biomasa). Spotřeba opadu půdní faunou byla vyšší na pastvinách (všežravci) než v lesích (žížaly). 

V celkovém  průměru (napříč biomy) spotřebuje půdní fauna přibližně 50 % ročního opadu.

Heděnec, P., Jiménez, J.J., Moradi, J., Domene, X., Hackenberger, D., Barot, S., Fossard, A., Oktaba, L., Filser, J., Kindlmann, P., and Frouz, J.  Global distribution of soil fauna functional groups and their estimated litter consumption across biomesSci Rep 12, 17362 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-21563-z

 

Publikováno: Sobota 12.11.2022 20:30

Akce dokumentů