E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaše fakulta hostí úspěšné žadatele prestižního grantu MSCA

Program Individual Fellowships (od roku 2021 Postdoctoral Fellowships) je jedním z prestižních grantů Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). V rámci naší fakulty se úspěšnými žadateli loňské výzvy MSCA-IF-2020 stali: Martha Kandziora, Katedra botaniky a Saeed Tourchi, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky. Další výzva, v níž mohou čeští vědci žádat o podporu svých výzkumných pobytů, bude otevřena v květnu letošního roku.

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky – Postdoctoral Fellowships (PF) jsou jedním z pěti prestižních grantů Akce Marie Skłodowska-Curie a podporují školení a kariérní rozvoj výzkumníků prostřednictvím vědecko-výzkumných pobytů pro postdoktorandy. Klíčovým principem je mobilita, výzkumníci vyjíždějí do hostitelské instituce v zemi, kde dlouhodobě nepůsobí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu.

Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v mobilitních projektech MSCA je získání akademického titulu Ph.D. a výzkumná praxe kratší než 8 let po obdržení tohoto titulu. Další klíčovou podmínkou je to, že žadatel nestrávil v zemi, která jej bude během výjezdu hostit, déle než 3 roky před termínem dané výzvy.
MSCA Postdoctoral Fellowships jsou otevřeny všem oblastem základního i aplikovaného výzkumu.

Další výzva Postdoctoral Fellowships v rámci programu MSCA proběhne v letos v květnu, s uzávěrkou v září téhož roku.

Zájemci mohou být jak naši seniorní odborníci, kteří by uvítali spolupráci s mladými postdoktorandy ze zahraničí, tak naši postdoktorandi, kteří mají zájem za zkušenostmi vycestovat.

V případě zájmu o zařazení do programu vám veškeré informace vám poskytne Mgr. Klára Sobotíková z Oddělení projektového řízení PřF UK.  

 

Publikováno: Úterý 20.04.2021 15:30

Akce dokumentů