E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2021

Fakultní on-line setkání k problematice distančního zkoušení velkého počtu studentů
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne velmi pravděpodobně alespoň část zkoušek během zkouškového období online. Jak si s takovou situací poradit? Dobrou praxi budou sdílet zástupci fakulty i mimofakultní specialisté, moderovat bude bude proděkanka PřF UK pro koncepci studia doc. Markéta Martínková. Setkání proběhne prostřednictvím platformy Zoom ve čtvrtek 14.1.2021 od 12.00 do 13.30
doučování.jpg
Nový předmět: Doučování přírodovědných předmětů
Od letního semestru ak. roku 2020/21 mohou studenti učitelských studijních programů PřF UK absolvovat nový předmět: Doučování přírodovědných předmětů. V rámci tohoto předmětu se zapojí do projektu Národního pedagogického institutu Zapojme všechny – doučování a budou doučovat žáky základních a středních škol dle svých studovaných aprobací. Pomáhat budou především těm žákům, kteří mají problémy se zvládáním distanční výuky, doučování může probíhat individuálně či skupinově, osobně nebo online (záleží na konkrétní situaci).
znak přfuk.jpg
Nový předmět: Doučování přírodovědných předmětů
Od letního semestru ak. roku 2020/21 mohou studenti učitelských studijních programů PřF UK absolvovat nový předmět: Doučování přírodovědných předmětů. V rámci tohoto předmětu se zapojí do projektu Národního pedagogického institutu Zapojme všechny – doučování a budou doučovat žáky základních a středních škol dle svých studovaných aprobací. Pomáhat budou především těm žákům, kteří mají problémy se zvládáním distanční výuky, doučování může probíhat individuálně či skupinově, osobně nebo online (záleží na konkrétní situaci).
doucovani I.jpg
obrazek doučovani.jpg
obrazek doucovani I.jpg
obrazek doucovani II.jpg
doucovani IV.jpg
BOOK PORT.jpg
Bookport pro celou UK
Pro letošní rok byla nově, celouniverzitně, pořízena databáze Bookport pro celou UK. Dostupné jsou tituly z kolekcí "Zdravotnictví", "Byznys", "Technika" a "Společenské vědy" od českých nakladatelů. Jednotlivé tituly jsou pro studenty a zaměstnance UK dostupné bez omezení online i offline v mobilní aplikaci.
BOOKPORT i.jpg
Bookport pro celou UK
Pro letošní rok byla nově, celouniverzitně, pořízena databáze Bookport pro celou UK. Dostupné jsou tituly z kolekcí "Zdravotnictví", "Byznys", "Technika" a "Společenské vědy" od českých nakladatelů. Jednotlivé tituly jsou pro studenty a zaměstnance UK dostupné bez omezení online i offline v mobilní aplikaci.
OPEN SCIENCE: od dat k publikaci
Pro řešitele a účastníky projektů financovaných Evropskou komisí, ale i pro ostatní zaměstnance Univerzity Karlovy pořádá Centrum pro podporu open science sérii praktických školení, která se uskuteční ve dnech 3. - 4. února 2021.
open science_oříz.png
OPEN SCIENCE: od dat k publikaci
Pro řešitele a účastníky projektů financovaných Evropskou komisí, ale i pro ostatní zaměstnance Univerzity Karlovy pořádá Centrum pro podporu open science sérii praktických školení, která se uskuteční ve dnech 3. - 4. února 2021.
koro_š.jpg
Vilimek 1402_46.jpg
Prof. Vít Vilímek byl zvolen na pozici vice-prezidenta v International Consortium on Landslides
Od 1. ledna 2021 zastává prof. V. Vilímek z katedry fyzické geografie a geoekologie funkci vice-prezidenta v Mezinárodním konsorciu na výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides - ICL), a to na 3-leté volební období. Do tohoto vrcholného orgánu mezinárodní organizace byl zvolen po mnohaletém působení v různých nižších funkcích, a to s náplní práce rozvíjet mezinárodní program na výzkum sesuvů (Kyoto Landslide Commitment – KLC2020).
vilímek_oříz.jpg
STARS.jpg
Program podpory talentovaných doktorandů STARS 2021 je spuštěn
STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. I v letošním roce byly vypsány výzkumné projekty v rámci všech sekcí naší fakulty, a to v celkovém počtu 49. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2021.
STARS WEB.jpg
STARS na web.jpg
Program podpory talentovaných doktorandů STARS 2021 je spuštěn
STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. I v letošním roce byly vypsány výzkumné projekty v rámci všech sekcí naší fakulty, a to v celkovém počtu 49. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2021.
FOTO 1.jpg
FOTO 2.jpg
FOTO 3.jpg
FOTO 4.jpg
FOTO 5.jpg
Amazonka pramení v Karolinu. I díky profesoru Janskému
Univerzita Karlova a její přírodovědecká fakulta, Ministerstvo kultury či Národní muzeum spolu s více než desítkou dalších významných firem a jednotlivců jsou podepsáni pod výstavou, kterou hostí od prvních dnů roku 2021 prostory pražského Karolina. Výstava Amazonka, bilancující úspěchy českých vědců při cestě za objevením pramenů „královny řek“, vznikla u příležitosti životního jubilea jejího autora a kurátora, profesora Bohumíra Janského, geografa a hydrologa působícího na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Výstava bude k vidění po několik prvních měsíců roku 2021 - jak pandemie dovolí.
JANSKY WEB.jpg
Prohlášení Vědecké rady fakulty
Vědecká rada PřF UK se neztotožňuje s obsahem opakovaných veřejných vystoupení rektora UK ve věci pandemie onemocnění covid-19, ve kterých se hlásí k některým překonaným přístupům, a může tak přispívat k matení veřejnosti a oslabování stanovisek oborově kompetentních členů vědecké komunity. Jedná se například o podporu v praxi vyvrácené teorie "promořování" a nekonzistentní vyjadřování k závažnosti onemocnění a významu ochranných prostředků.
4EU+: nová výzva na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů
Podpořeny budou projekty zaměřené na spolupráci ve vzdělávání mezi zapojenými partnerskými univerzitami – aktivity od workshopů přes společné kurzy po společné studijní programy. Do projektu musí být zapojeny alespoň tři ze šesti 4EU+ univerzit. Uzávěrka je 1. 3. 2021.
Lecture: Viromes: from insects to infants
We would like to invite you to another lecture organized within the MICOBION Twinning project: Lecture given by Prof. Jelle Matthijnssens, principal Investigator, Laboratory of Viral Metagenomics, KU Leuven, Belgium. Lecture will take place on Wednesday, January 20th, 2021 at 11 a.m.
Vzdělávací akce jaro 2021
Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK si Vás dovolují pozvat na další sérii vzdělávacích akcí.
4EU 4EU.jpg
4EU+: výzva na podporu společných vzdělávacích projektů
S počátkem roku byla vypsána již dříve avizovaná výzva meziuniverzitní aliance 4EU+ pro další kolo podpory společných vzdělávacích projektů. K těmto projektům se bude konat 11. března 2021 jednodenní workshop. Uzávěrka pro podávání návrhů je 1.března 2021. Zároveň byl vyhlášen již 3. ročník Minigrantů UK. Jimi Univerzita Karlova podporuje týmy, které spolupracující ve vědě a výzkumu v rámci aliance 4EU+. Žádost o udělení grantu je možné podat rovněž do 1.3.2021.
4EU LOGO I.jpg
MINIGRANTY.jpg
4EU+: výzva na podporu společných vzdělávacích projektů
S počátkem roku byla vypsána již dříve avizovaná výzva meziuniverzitní aliance 4EU+ pro další kolo podpory společných vzdělávacích projektů. K těmto projektům se bude konat 11. března 2021 jednodenní workshop. Uzávěrka pro podávání návrhů je 1.března 2021. Zároveň byl vyhlášen již 3. ročník Minigrantů UK. Jimi Univerzita Karlova podporuje týmy, které spolupracující ve vědě a výzkumu v rámci aliance 4EU+. Žádost o udělení grantu je možné podat rovněž do 1.3.2021.
5. DISKUZNÍ ON-LINE PANEL PřF UK: Vakcíny
Vývoj vakcíny proti onemocnění covid-19 představoval v uplynulých měsících jednu z největších vědeckých výzev, kterou lidstvo doposud poznalo. Co o vakcínách dokáží říci špičkoví odborníci z oboru imunologie a farmakologie? Online diskusi na toto téma pořádá Přírodovědecké fakulta, moderuje imunolog prof. Jan Černý.
Covid19_online_panel_5_final JC_oříz.png
HŘIB.jpg
NAKOPNI PRAHU CZ.jpg
Pražský inovační maraton
Pražský inovační maraton, známý jako #NakopniPrahu, je soutěž pro širokou veřejnost o návrh nejlepších inovací pro město v jedné z osmi inovačních oblastí. Již druhý běh bude zahájen seznamovacím online workshopem 12. února 2021 s účastí 40 kvalifikovaných týmů a zakončen velkým finále v červnu tohoto roku, kdy 10 nejlepších týmů představí své prototypy nových řešení pro město. Uzávěrka přihlášek 31.1.2021.
nakopni prahu web.jpg
Pražský inovační maraton
Pražský inovační maraton, známý jako #NakopniPrahu, je soutěž pro širokou veřejnost o návrh nejlepších inovací pro město v jedné z osmi inovačních oblastí. Již druhý běh bude zahájen seznamovacím online workshopem 12. února 2021 s účastí 40 kvalifikovaných týmů a zakončen velkým finále v červnu tohoto roku, kdy 10 nejlepších týmů představí své prototypy nových řešení pro město. Uzávěrka přihlášek 31.1.2021.
Vědci z Přírodovědecké fakulty se podílejí na vývoji lidské vakcíny proti zákeřné parazitární chorobě
Tým prof. Petra Volfa a doc. Jovany Sádlové z katedry parazitologie PřF UK, ve spolupráci s britskými vědci z Hull York Medical School, dokončil důležitý krok při přípravě vakcíny proti lidské leishmanióze. Vytipovali vhodné kmeny parazitických prvoků leishmanií, prozkoumali jejich vývoj v hmyzím přenašeči rodu Phlebotomus a modelovém savčím hostiteli (myši) a navrhli nový způsob k ověření účinnosti vyvíjených vakcín.
PARAZIT LOGO.jpg
6. DISKUSNÍ PANEL PřF UK: Rok s covid-19
V lednu 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO ) stav globální zdravotní nouze v souvislosti s onemocněním covid-19. O té doby urazil virus dlouhou cestu nejen po Zemi, ale po vědeckém světě. Jak dnes vypadá stav poznání jeho nejrůznějších aspektů a jaké jsou vyhlídky do budoucna? Diskutovat bude řada odborníků z Přírodovědecké fakulty UK. Moderuje prof. Jan Černý.
Rok_s_Covidem_oříz.jpg
GUN.jpg
Magnetické nanočástice v mozku: možná souvislost s Alzheimerovou chorobou
Stává se málokdy, aby geolog zasahoval svým zkoumáním do oblasti tradičně vyhrazeným vědám o živé přírodě. Díky specializaci na zkoumání nejrůznějších projevů magnetismu se geologovi a geofyzikovi Güntherovi Kletetschkovi z PřF UK podařil objev, který může mít řadu využití v dalších výzkumech Alzheimerovy choroby.
GUN.jpg
VOLG.jpg
Premitani nad vysledky Robert a Gunther.jpg
Mudr Robert Bazala preparing samples2.jpg
bran sampling.jpg
Petr_Volf2.jpg
gin.jpg
EXPERIENTIA JPG.jpg
Nadace Experientia: Online meeting pro zájemce o zahraniční stáže
Nadace Experientia srdečně zve všechny zájemce o program ročních zahraničních stáží na online meeting, který proběhne 8. února od 10.00. Připojte se a zeptejte se na všechno, co Vás zajímá. Registrace do 7. února 2021.
EXPERIENTIA LOGO.jpg
EXPERIENTIA VYZKUMNA SKUPINA JPG.jpg
Nadace Experientia: online meeting pro zájemce o start-up granty
Nadace Experientia srdečně zve všechny zájemce o program start- upů na založení vlastní výzkumné skupiny na online meeting, který pořádá v pondělí 8. února od 14.00. Na vaše dotazy bude odpovídat nejenom tým Nadace Experientia, ale také držitel start-up grantu Ondřej Baszczyňski, který v roce 2019 založil vlastní výzkumnou skupinu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Registrace do 7. února 2021.
EXPERIENTIA LOGO.jpg
Nadace Experientia: Online meeting pro zájemce o zahraniční stáže
Nadace Experientia srdečně zve všechny zájemce o program ročních zahraničních stáží na online meeting, který proběhne 8. února od 10.00. Připojte se a zeptejte se na všechno, co Vás zajímá. Registrace do 7. února 2021.
Nadace Experientia: online meeting pro zájemce o start-up granty
Nadace Experientia srdečně zve všechny zájemce o program start- upů na založení vlastní výzkumné skupiny na online meeting, který pořádá v pondělí 8. února od 14.00. Na vaše dotazy bude odpovídat nejenom tým Nadace Experientia, ale také držitel start-up grantu Ondřej Baszczyňski, který v roce 2019 založil vlastní výzkumnou skupinu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Registrace do 7. února 2021.
ČESKO A JAK DÁL JPG.jpg
Česko! A jak dál? : „Jak se lže o covid-19?“
Zveme všechny zájemce na on-line diskuzi "Jak se lže o covid-19", která se v rámci diskuzní platformy Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál? koná ve středu 27. ledna 2021 od 16.00. Diskuze je plně otevřena veřejnosti.
cesko a jak dal logo.jpg
2021_01_21_morcata_vyrazka.jpg
2021_01_12_morcata_houba.jpg
Vědci popsali původce dětských infekcí kůže přenášených morčaty
​Lékaři se ve svých ordinacích čím dál častěji setkávají se záněty kůže u dětí, které způsobují morčata. Tato infekce se v Evropě včetně Česka rozšiřuje zejména v posledních deseti až patnácti letech. Důvod jejího epidemického nárůstu byl dlouho nejasný a přispět k jeho objasnění se nyní podařilo vědcům z mezinárodního týmu vedeného MUDr. Vítem Hubkou z katedry botaniky PřF UK laboratoře Genetiky hub Mikrobiologického ústavu AV ČR. Výsledky byly publikovány v prestižním časopise Fungal Diversity.
HOUBA LOGO.jpg
Chcete se naučit řídit projekty v oblasti vědy a inovací? Praktické kurzy už od února!
Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se potkat s odborníky z praxe a učit se od těch nejpovolanějších? Vyberte si některý z předmětů, které pro LS 20/21 nabízí transferová kancelář UK – Centrum pro přenos poznatků a technologií. Kurzy jsou vhodné pro všechny studenty napříč fakultami a obory Univerzity Karlovy.
logo UK.jpg
Chcete se naučit řídit projekty v oblasti vědy a inovací? Praktické kurzy už od února!
Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se potkat s odborníky z praxe a učit se od těch nejpovolanějších? Vyberte si některý z předmětů, které pro LS 20/21 nabízí transferová kancelář UK – Centrum pro přenos poznatků a technologií. Kurzy jsou vhodné pro všechny studenty napříč fakultami a obory Univerzity Karlovy.
FOTO I.jpg
FOTO II.jpg
FOTO IV a.jpg
FOTO IV.jpg
FOTO V.jpg
FOTO VI.jpg
FOTO VIII.jpg
CUCAM: Výzkum nových materiálů a výchova špičkových vědců
Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů – CUCAM vzniklo na Přírodovědecké fakultě UK před čtyřmi lety díky štědrému evropskému projektu na podporu excelentního výzkumu. Specificky cílená investice 215 milionů korun umožnila vznik špičkově vybaveného centra zkoumající nové materiály pro praxi. Rozhovor o současném výzkumu, mezinárodním přesahu i o budoucnosti poskytli magazínu Forum tři hlavní vědci centra CUCAM - profesoři Jiří Čejka, Petr Nachtigall a Ivan Němec.
LOGO.jpg
VLCI VÝSKYT.png
Vlčích teritorií meziročně přibylo, do Česka jich zasahuje dvaadvacet
Podle unikátního terénního monitoringu šelem na celém území České republiky se v roce 2020 nacházelo v České republice alespoň částečně dvaadvacet vlčích teritorií. Devatenáct z nich v pohraničních oblastech, některá na naše území zasahovala jen nepatrně. Ve čtrnácti případech se jednalo o smečky, které v našich podmínkách čítají obvykle 4–6 jedinců. Oproti roku 2019 se počet teritorií zvýšil o čtyři, počet smeček o jednu.
VLCI LOGO.jpg
Hybridní jaro.pdf
Fakultní webinář o příležitostech v programu Horizont Evropa
Zaměříme se na příležitosti v projektech řešených mezinárodními konsorcii. Cílovou skupinou jsou především (stávající či budoucí) vedoucí výzkumných týmů. Akce proběhne 10. února 2021, online, v angličtině. Zájemce o účast prosíme, aby se předem zaregistrovali.
FORUM UK.jpg
FORUM FORUM.jpg
Změna provozní doby pokladny
Od 1. 2. 2021 se mění provozní doba pokladny.
HULÍKOVÁ.jpg
DZUROVA.jpg
HORIZON EUROPE.jpg

Akce dokumentů