E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProhlášení Vědecké rady fakulty

Vědecká rada PřF UK se neztotožňuje s obsahem opakovaných veřejných vystoupení rektora UK ve věci pandemie onemocnění covid-19, ve kterých se hlásí k některým překonaným přístupům, a může tak přispívat k matení veřejnosti a oslabování stanovisek oborově kompetentních členů vědecké komunity. Jedná se například o podporu v praxi vyvrácené teorie "promořování" a nekonzistentní vyjadřování k závažnosti onemocnění a významu ochranných prostředků.
Publikováno: Úterý 12.01.2021 19:35

Akce dokumentů