E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO oddělení projektového řízení

Oddělení projektového řízení zajišťuje informační, administrativní, koordinační a organizační podporu pro grantovou činnost vědeckých a pedagogických pracovníků a realizaci projektů fakulty.

Kontakt:

Oddělení projektového řízení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Vedoucí oddělení: 

Personální složení - kontakty

 

Úřední hodiny:
Pondělí až pátek      9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

 

GRANTOVÉ KOMPETENCE 

Kompletní tuzemská grantová podpora GAČR, TAČR, MŠMT, GAUK...

Romana Hogenová

Andrea Johnová

22195 1164

22195 1965

Kompletní zahraniční grantová podpora Horizont 2020, ERC,
Marie Skłodowska-Curie Actions, Norské fondy...

Tomáš Palatý

Klára Sobotíková

Ludmila Součková

22195 1119

22195 1964

22195 1118

(+420778761006)

Operační programy OP VVV, OP Praha - Pól růstu…

Jan Vyskočil

Radka Kotačková

 

Pavlína Grundlochová

Klára Sobotíková

Miroslav Kotrc

Magda Dovhunová

22195 1128

22195 1118

(+420725100467)

22195 1118

22195 1964

22195 1085

22195 1102

Správa modulu
Granty a Projekty
  Andrea Johnová 22195 1965

 

Poznámka

Mgr. Eva Tesaříková Březinová z Oddělení podpory vědy je kontaktní osobou na Přírodovědecké fakultě 
pro programy: Erasmus+ Klíčová akce 2, program Mobility MŠMT, programy administrované Domem zahraniční spolupráce (například CEEPUS, AKTION Česká republika – Rakousko).

Dagmar ChalupováOddělení podpory vědy je kontaktní osobou na Přírodovědecké fakultě pro program: Erasmus+ Klíčová akce 1.

Akce dokumentů