E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTermíny podávání návrhů na přiznání stipendia za listopad a prosinec 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem ke zvýšenému počtu návrhů na přiznání stipendií v závěru roku upozorňujeme, že případné návrhy na přiznání stipendií musí být doručeny na studijní oddělení v těchto termínech:

Za listopad
Stipendia přes stipendijní fond: do 16. listopadu 2020 (návrhy originály s podpisy)

Stipendia přímo ze zakázek (projektů apod.): do 25. listopadu 2020

Podklady (kopie), které budou zaslány na  e-mail  p. Gondekové budou zpracovány. Stipendium však bude vyplaceno pouze v případě, že studijní oddělení obdrží z katedry/ústavu originál návrhů na přiznání stipendia podepsaný nositelem a správcem zakázky nejpozději 30. listopadu 2020.

Za prosinec 
do 14. prosince 2020 - originály s podpisy, všechny návrhy na příznání stipendií (přes stipendijní fond i stipendia přímo ze zakázek).      

Návrhy došlé po tomto datu již budou zařazeny mezi stipendia přiznaná v lednu 2021.

V případě dotazů se prosím obraťte na referentku pro agendu stipendií Ing. Dagmar Gondeková (dagmar.gondekova@natur.cuni.cz, tel. 1150).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Ing. Ivana Fraňková
vedoucí studijního oddělení

 

 

 

Publikováno: Pondělí 09.11.2020 09:05

Akce dokumentů