E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships

Akce proběhne 22. 6. 2020 v Technologickém centru AV ČR (Praha 6) a je určena pouze pro výzkumníky, kteří budou podávat projektový návrh do aktuální výzvy s uzávěrkou 9. 9. 2020 a jsou již domluveni s potenciální hostitelskou institucí. Tyto granty financují postdoktorské stáže (1-2 roky) v jiné zemi, než kde výzkumník dosud pracoval nebo studoval.

Read this news in English.

Technologické centrum AV ČR pořádá workshop pro žadatele How to write a competitive proposal for Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.

Kdy: 22. 6. 2020 (9:30 – 16:00)
Kde:  akce bude probíhat pouze online. Link pro sledování bude účastníkům zaslán e-mailem před konáním akce. 

Informace o akci a registrace – Předběžný program.
Zájemci o účast na workshopu by se měli zaregistrovat co nejdříve,
i když materiály vyžadované pro účast na workshopu zašlou později (do 5. 6. 2020).

Workshop je určen pouze výzkumníkům, kteří chtějí žádat jako fellow o grant v aktuální výzvě Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) s uzávěrkou 9. 9. 2020, jsou již domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí (budoucím školitelem) a mají konkrétní představu o náplni projektu.
 Informace a „interní pokyny“ k aktuální výzvě MSCA-IF na stránkách Přírodovědecké fakulty.

„Vstupenkou“ na workshop je CV žadatele (maximálně 5 stránek) a abstrakt projektu (maximálně 2000 znaků včetně mezer), obojí zpracované podle zadávací dokumentace (Guide for Applicants) a s použitím templátů aktuální výzvy (Guide for Applicants i templáty jsou k dispozici také na stránce výzvy). Zájemci o účast na workshopu musí CV a abstrakt zaslat jako jeden dokument Word na sechterova@tc.cz do 5. 6. 2020. (Je možné se na seminář zaregistrovat hned a požadované materiály zaslat následně.)

Cílem programu Marie Skłodowska-Curie je podpořit mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumníků v Evropském výzkumném prostoru. V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná (postdoktorská) stáž (1-2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou: výzkumník musí projekt řešit na instituci v jiné zemi, než kde dosud pracoval nebo studoval. Podpora je cílena na všechny vědní obory.
 O MSCA-IF grantech na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Kontaktní osoby pro MSCA granty na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková, Oddělení projektového řízení, 18. 5. 2020.

Publikováno: Pondělí 18.05.2020 14:00

Akce dokumentů