E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení4EU+: nová výzva na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů

Podpořeny budou projekty zaměřené na spolupráci ve vzdělávání mezi zapojenými partnerskými univerzitami. Žadatel musí být z Univerzity Karlovy, dále musí být zapojeni partneři z minimálně 2 dalších 4EU+ univerzit (Heidelberg, Sorbonne, Warsaw, Milano, Copenhagen). Uzávěrky jsou podle zaměření projektů 15. 6. 2020 a 1. 7. 2020.

Read short version of this news in English.

Evropská univerzitní aliance 4EU+ vyhlásila novou výzvu zaměřenou na finanční podporu vzdělávacích projektů. Pro projekty spadající pod Flagship 2 je uzávěrka 15. 6. 2020, pro projekty spadající pod Flagships 1, 3 a 4 je uzávěrka 1. 7. 2020.
Informace o jednotlivých Flagships viz níže.

Pro zájemce o podání projektového návrhu spadajícího pod Flagship 1 bude koordinační komisí 4EU+ pořádán online workshop:

Kdy: 10. 6. 2020 (čas bude upřesněn)
Kde:  akce bude probíhat pouze online. Link pro sledování bude účastníkům pravděpodobně zaslán e-mailem před konáním workshopu. 

Předběžné informace o akci.
Pro účast na workhsopu je nutné zaslat do 1. 6. 2020 draft žádosti a krátkou prezentaci o hlavní myšlence projektu.

Pokud plánujete podání přihlášky,
► informujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 2 týdny před uzávěrkou
    Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz);
► nejpozději týden před uzávěrkou zašlete prosím ke kontrole rozpočet
     (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Přihlášky se podávají elektronicky na 4euplus@cuni.cz,
v kopii prosím zašlete přihlášku také na klara.sobotikova@natur.cuni.cz.

Žadatelem musí být zaměstnancem Univerzity Karlovy, dále do projektu musí být zapojeni partneři z minimálně 2 dalších univerzit z 4EU+. 

Univerzity 4EU+:

 • Charles University
 • Heidelberg University
 • Sorbonne University
 • University of Warsaw
 • University of Milano
 • University of Copenhagen

Projekty musí být v souladu s 4EU Joint Strategy a odpovídat na jednu z Flagships 4EU+ (jde o široké tematické okruhy – obory či konkrétní témata nejsou nijak omezena).

Flagships 4EU+ (podle aktuálního znění strategie):

 • Flagship 1: Health and demographic change in an urban environment
 • Flagship 2: Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages
 • Flagships 3: Transforming science and society by advancing information, computation, and communication
 • Flagship 4: Biodiversity and Sustainable Development

Téma jednotlivých projektů musí být zaměřeno na společné vzdělávací aktivity, které otestují a zdokonalí inovativní a na budoucnost zaměřené výukové postupy a nabídnou studentům zapojených univerzit autentickou evropskou studijní zkušenost. Může se jednat například o workshopy a krátké intenzivní studijní zkušenosti, společné kurzy, moduly či studijní programy.

Společný přístup k vysokoškolskému vzdělávání má tyto základní charakteristiky:

 1. Založené na výzvách: řeší klíčové výzvy a problémy, kterým naše společnosti čelí, často interdisciplinárním způsobem a se zapojením veřejnosti;

 2. Orientované na studenty: umožňuje studentům vytvářet personalizované studijní cesty s ohledem na jejich zájmy, podporuje aktivní učení;

 3. Založeno vždy na nejnovějších poznatcích vědy: vnímá učení jako součást vědy a vybízí akademiky k integraci jejich výzkumu do výuky;

 4. Orientované na kompetence: rozvíjí souhrn kompetencí a dovedností, které by si každý 4EU+ student měl osvojit.

Informace k rozpočtu a další podmínky budou postupně zveřejňovány na stránkách Evropského centra Univerzity Karlovy a na stránkách 4EU+.

Kontaktní osoba pro tyto granty na Přírodovědecké fakultě: Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková, Oddělení projektového řízení, 25. 5. 2020.

Publikováno: Pondělí 25.05.2020 15:00

Akce dokumentů