E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDen otevřených dveří 2020

V pátek a sobotu 24. a 25. ledna 2020 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Srdečně jsou zváni nejen všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia.
Čas 24.01.2020   09:00
25.01.2020   15:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Aplikaci STUDUJ PŘÍRODOVĚDU NA KARLOVCE stahuj zdarma na Google Play a App Store. 


Otevření dveří: 

 

 • fakulta bude otevřena v pátek 24. 1. od 9:00 do 16:00, v sobotu 25. 1. pak od 9:00 do 15:00
 • kromě prezentací jednotlivých studijních programů a oborů a bohatého doprovodného programu můžeš zhlédnout také speciální výstavu ke 100 letům od založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zjistit tak i něco o její historii
 • otevřeny budou – budova geografické a geologické sekce Albertov 6, budova chemické sekce Hlavova 8, budovy biologické sekce Viničná 5 a 7, budova Ústavu pro životního prostředí a biologické sekce Benátská 2

Program podle zaměření (kompletní program bude doplněn na začátku ledna):

 

 


BIOLOGICKÉ PROGRAMY A BIOINFORMATIKA 

Bakalářské studijní programy a obory: Bioinformatika, Biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů

Navazující magisterské studijní programy a obory


INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • přiblížíme ti Přírodovědeckou fakultu a zejména Biologickou sekci

 • ukážeme ti PřF jako významnou vědeckou instituci, na které lze používat moderní přístrojové vybavení pro výzkum živých objektů, seznámíš se také s nově vybudovanými i plánovanými infrastrukturami – Biotechnologickým a biomedicínským centrem Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV) a Kampusem Albertov

 • představíme ti studium biologických oborů postavené na modulovém systému, v rámci něhož si student sám vytváří svůj studijní plán

 • seznámíme tě s pěti bakalářskými studijními programy a obory Biologické sekce 

 • řekneme ti o možnostech uplatnění absolventů v praxi

 • poradíme ti, jak se připravit k přijímacímu řízení z biologie

 • v diskuzi zodpovíme dotazy k prezentovaným informacím

KDE? Viničná 7, posluchárna Fotochemie a Zoologická posluchárna

KDY? Pátek: 10:00 11:30 13:00

Sobota: 10:00 11:30


EXKURZE NA BIOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ

 • umožníme ti návštěvu jednotlivých kateder Biologické sekce, které garantují navazující magisterské programy a obory a s nimi související výzkumné směry

 • necháme tě nahlédnout do specializovaných moderních celosekčních pracovišť, např. do laboratoře elektronové a konfokální mikroskopie

 • seznámíme tě detailněji se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu i významem těchto oborů pro člověka (např. v oblasti medicíny a veterinární medicíny, ochrany biodiverzity, zemědělství, atd.)

 • zodpovíme otázky, které tě v souvislosti se studiem jednotlivých biologických oborů zajímají

KDE? sraz Viničná 7, místa setkání podle konkrétních pracovišť

KDY? Pátek: 11:30 13:00 14:30

Sobota: 11:30 13:00


PREZENTACE BIOCEVU

 • Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy

 • témata řešená na novém pracovišti BIOCEV

KDE? Viničná 7, 2. patro, posluchárna 204

KDY? Pátek: 11:30 13:00

Sobota: neproběhne


NÁVŠTĚVA KNIHOVNY BIOLOGICKÉ SEKCE

 • více o historii, knihovním fondu, o možnostech práce s literaturou

KDE? Viničná 7, 1. patro naproti hlavnímu schodišti

KDY? Pátek: 11:30 13:00 14:30

Sobota: neproběhne


EXKURZE DO HRDLIČKOVA MUZEA ČLOVĚKA

KDE? Viničná 7, přízemí vpravo

KDY? Pátek: 11:30 11:30 13:00 14:30


CHEMICKÉ PROGRAMY A BIOCHEMIE

Bakalářské studijní programy: Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie

Navazující magisterské studijní programy a obory


INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • informace o možnostech studia chemických oborů a programů na PřF UK

KDE? Hlavova 8, posluchárna CH1

KDY? Pátek: 10:00  14:00

          Sobota: 11:00 


INFORMAČNÍ SCHŮZKY S GARANTY

 • informace k jednotlivým studijním programům

 • garanti všech studijních směrů ti představí jednotlivé studijní programy zajišťované chemickou sekcí naší fakulty

 • budeš mít možnost prohlédnout si naše laboratoře a speciální přístrojové vybavení používané ve špičkovém výzkumu i výuce chemie

 • představíme ti například elektronový mikroskop, laboratoře spektrometrických a elektrochemických analytických metod, laboratoř studující hemové senzorové proteiny a mnoho dalších

 • časy jsou stejné pro všechny obory/programy: 

 

 • Chemie,

 • Medicinální chemie,

 • Chemie a fyzika materiálů,

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání,

 • Biochemie,

 • Klinická a toxikologická analýza.

 

KDE? Hlavova 8

KDY? Pátek: 9:00  11:00 13:00 15:00

          Sobota: 10:00  13:00 


DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky laboratoří výzkumných týmů a nejmodernějšího přístrojového vybavení budou probíhat dle harmonogramu na místě (více u informačních stánků – posluchárna CH1 a v aplikaci Studuj přírodovědu na Karlovce).

Chemická kavárna v Knihovně chemie:

​KDE? Hlavova 8, vstup ze suterénu

KDY? Pátek: 9:00–16:00

          Sobota: 9:00–15:00

 


 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bakalářský studijní obor: Ochrana životního prostředí

Navazující magisterský studijní program


INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • představíme ti bakalářské a magisterské studium programu Ochrana životního prostředí, který je výjimečný svým multidisciplinárním přístupem

 • seznámíme tě se studijními plány a hlavními výukovými směry tohoto oboru

 • řekneme ti o možnostech uplatnění našich absolventů v praxi

 • seznámíme tě se strukturou a hlavními výzkumnými směry Ústavu pro životní prostředí

KDE? Benátská 2, Krajinova posluchárna (druhé mezipatro)

KDY? Pátek: 9:00  11:30 13:30

Sobota: 9:00  11:30 13:30


CHAT ROOM

 • po celou dobu DOD bude otevřena Knihovna, kde se můžete v komorním prostředí ptát našich studentů a absolventů na jejich zkušenosti se studiem, zahraničními stážemi, hledáním práce a na cokoliv jiného, co vás bude zajímat.

KDE? Benátská 2, Knihovna ÚŽP (přízemí vzadu)

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 9:00–15:00


DOPROVODNÝ PROGRAM

TOUR DE LAB

 • provedeme tě našimi laboratořemi, kde si budeš moct prohlédnout ukázky studentských vědeckých prací

KDE? Benátská 2, sraz vždy v uvedenou hodinu v Knihovně ÚŽP

KDY? Pátek: 10:00  12:30 14:30

Sobota: 10:00  12:30 14:30


VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

 • představíme zajímavé terénní i laboratorní projekty našich studentů z různých oblastí životního prostředí (ochrana ovzduší, půdy a biodiverzity, dekontaminace vody a půd aj.)  

KDE? Benátská 2, Krajinova posluchárna (druhé mezipatro)

KDY? Pátek: 15:00–16:00


GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ PROGRAMY

Bakalářské studijní programy a obory: Aplikovaná geografie (specializace: Fyzická geografie a geoinformatika a Sociální geografie a geoinformatika), Demografie (specializace: Demografie s ekonomií, Demografie s historií, Demografie se sociální geografií, Demografie se sociologií, Demografie s veřejnou a sociální politikou), Geografie a kartografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání, Povrchová a podzemní voda, Vědy o Zemi

Navazující magisterské studijní programy a obory


INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA 

 • informační přednáška o geografických studijních programech a oborech 

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? Pátek: 11:00 14:00 (na odpolední přednášku navazuje úvodní lekce přípravného kurzu z geografie)

Sobota: 13:00


INFORMAČNÍ STÁNKY

 • informace o studiu, přijímacích zkouškách, nabízených geografických programech a oborech, uplatnění absolventů

KDE? Albertov 6, 1. a 2. patro chodba

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 9:00–15:00


CYKLUS PŘEDNÁŠEK

 • cyklus přednášek Geografické sekce v Pravé rýsovně

KDE? Albertov 6, Pravá rýsovna (3. patro)

Pátek:

9:30 Neobyčejná demografie obyčejného života

11:00 Kde všude najdou geografové uplatnění a co vlastně dělají? 

13:00 Projekty a studium na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie

15:00 O čem vypráví naše půdy

 

Sobota:

9:30 Projekty a studium na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie

11:00 V pasti populismu

12:30 Neobyčejná demografie obyčejného života

14:00 Když už stěží nasněží


Výstavy Svět geografie / Svět očima geografů / Výstava 3D modelů 

KDE? Albertov 6, 2. patro chodba

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 9:00–15:00


GEOLAB

 • interaktivní aktivity umožňující vyzkoušet si práci geografa

 • Geografické rozhledy – popularizační ale odborný recenzovaný časopis představující paletu toho, čím se geografové a demografové zabývají, přijde si pro vybrané výtisky Geografických rozhledů zdarma!

 

KDE? Albertov 6, 2. patro chodba

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 9:00–15:00


Geografická kavárna 

 • poseďte s geografy, nabídněte si kafíčko a prohlédněte si, co při studiu vytvářejí studenti a co produkují místní vědci, zároveň si můžete se současnými studenty geografie popovídat o studijních oborech, zahraničních stážích, studentském životě i jejich dalších zkušenostech

KDE? Albertov 6, posluchárna Levá rýsovna (3. patro)

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 9:00–15:00


EGEA 

 • prezentace geografického spolku EGEA (aneb vysoká škola není jen o sezení na přednáškách)

KDE? Albertov 6, 2. patro chodba

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 9:00–15:00


 

 

GEOLOGICKÉ PROGRAMY 

Bakalářské studijní programy a obory: Geologie, Geologie se zaměřením na vzdělávání, Geotechnologie, Hospodaření s přírodními zdroji, Praktická geobiologie, Povrchová a podzemní voda, Vědy o Zemi

Navazující magisterské studijní obory


INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • představíme ti bakalářské studijní programy a obory

 • seznámíme tě s možnostmi pokračování po ukončení bakalářského studia a s uplatněním absolventů

 • přiblížíme ti jednotlivé ústavy geologické sekce, jejich vědeckou a pedagogickou činnost a progresivní trendy v geologickém i interdisciplinárním výzkumu

KDY? Pátek 10.00, 12.30, sobota 11.00
KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna


DOPROVODNÝ PROGRAM

KDE? Albertov 6, 1. suterén vlevo
KDY?  Pátek:     9:00–16:00
           Sobota:  9:00–15:00

KDE? Albertov 6, 1. patro
KDY? Pátek:       9:00–16:00
          Sobota:    9:00–15:00

 • Geologie všemi smysly, interaktivní program

KDE? Albertov 6, přízemí a 1. patro
KDY?  Pátek: 9:00–16:00
           Sobota: 9:00–15:00

 


Spojení MHD:

 • Benátská 2, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Palackého nám./ TRAM č. 14, 18, 24 do zastávky Botanická zahrada

 • Viničná 7, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Palackého nám./ Metro trasa C do stanice I.P.Pavlova + BUS č. 291 do zastávky Viničná

 • Albertov 6, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Palackého nám./ TRAM č. 7, 14, 18, 24 do zastávky Albertov

 • Hlavova 8, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Palackého nám./ TRAM č. 7, 14, 18, 24 do zastávky Albertov

Parkování:

 • Viničná 7, Praha 2 -  parkování (placené) v ulici Viničná

 • Benátská 2, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst) nebo Viničná

 • Albertov 6, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst)

 • Hlavova 8, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst)

 • Mapa okolí Albertova


   

 

Publikováno: Úterý 17.12.2019 13:55

Akce dokumentů