E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChlupáčovo muzeum historie Země

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále CHMHZ) je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou původních sbírek Ústavu geologie a paleontologie PřFUK. Slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie, stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie a dalších příbuzných oborů. Pro svůj nesporně zajímavý obsah jsme se rozhodli toto muzeum zpřístupnit i veřejnosti, avšak vzhledem k provozu Přírodovědecké fakulty a umístění muzea platí určitá omezení pro návštěvníky z řad veřejnosti. Jedním z nich je i otevírací doba

OTEVÍRACÍ DOBA

 

  • CHMHZ je otevřeno pro veřejnost každou STŘEDU v rozmezí 10:00–17:00 hod.
  • ZAVŘENO je v období 15.12.-2.1. , během univerzitních prázdnin (1.7.-31.8.) a během svátků, při nichž je vyhlášeno pracovní volno.
  • OTEVŘENO je i ve středy během termínově nepravidelných prázdnin (jarní, podzimní, pololetní, uhelné, …)
  • Poslední zájemci o prohlídku budou vpuštěni v 16:30!

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Odkdy je tu muzeum?

V této podobě jsme CHMHZ pro veřejnost otevřeli od 1. ledna 2009 (pro odborníky a média pak už asi 14 dní před tímto datem). Geologicko-paleontologické sbírky jsou však součástí PřF UK už od jejího vzniku v roce 1920. Před tímto datem byly umístěny na pracovištích Filosofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity, pod kterou byly původně přírodní vědy organizovány (týká se jak její české, tak i německé části). V meziválečném období byly tyto sbírky umístěny v prostorách přízemí, kde jsou dnes kanceláře. V roce 1945 byla prezidentským dekretem zrušena německá univerzita a její majetek byl převeden na českou Univerzitu Karlovu. S tím se do našich sbírek dostalo mnoho nových exemplářů (i když ne všechny - mnohé v období 1939-1945 zmizely). Vzhledem k nárůstu počtu sbírkových předmětů přestaly kapacitně stačit původní prostory sbírek a v 50. letech došlo k zastřešení suterénu východního vnitrobloku ("dvora") budovy Albertov 6, čímž vznikla plocha pro expozici i ukládání nových sběrů. Sbírky byly však i nadále přístupny pouze pracovníkům, studentům PřF UK a odborné veřejnosti. Tento stav trval až do konce století. Během tohoto období prostory sbírek chátraly a proto bylo rozhodnuto o jejich rekonstrukci. V letech 2004-2007 proběhla přestavba, která oddělila expoziční a depozitní část sbírek. Po instalaci expozice během roku 2008 pak bylo rozhodnuto i o možnosti zpřístupnění prostor pro veřejnost, i když jen omezeně. V souvislosti s tím došlo i k přejmenování na Chlupáčovo muzeum historie Země.

Proč Chlupáčovo...?

Profesor Ivo Chlupáč byl významný český geolog a paleontolog, který působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v 50. a 90. letech 20. století. Velmi podporoval rekonstrukci tehdejších geologicko-paleontologických sbírek, které byly po létech nedostatečné údržby v havarijním stavu. Naneštěstí k jejich rekonstrukci došlo až po jeho smrti v roce 2002, a proto jsme mu chtěli vzdát hold pojmenováním těchto sbírek jeho jménem.

Proč je karnotaurus "osedlán"?

Replika kostry dravého dinosaura rodu Carnotaurus je sama o sobě velkou kuriozitou (nejen) našeho muzea a díky své velikosti poutá značnou pozornost. Návštěvníci si často až po určité době všimnou, že na hřbetě této kostry je koňské sedlo. Tímto "anachronismem" uctíváme své kolegy, kteří v 70. letech prováděli geologické mapování Mongolska a toto sedlo tam při terénních pracích používali a po skončení tohoto projektu nakonec zůstalo na PřF UK ve skříni bez dalšího využití. Sedlo slouží i jako jakýsi náš "trademark"˘.

Proč nemáme otevřeno častěji?

I když bychom rádi umožnili častější přístup do muzea, není to proveditelné, protože muzeum díky své primární funkci a umístění v budově PřF UK (což je škola) je uzavřeno o víkendech a prázdninách s celou budovou. V ostatních dnech je blokováno interními potřebami, jako je aktivní využívání ke specializované výuce odborných předmětů našimi studenty a pedagogy. Z těchto důvodů je otevření možné pouze ve výše zmíněnou středu. Přestože nemůžeme poskytnout častější otevření, je muzeum nárazově přístupno při "Pražské muzejní noci" (většinou druhá sobota v červnu), popřípadě při fakultních akcích jako jsou "Muzejní soboty" (jaro a podzim) nebo "Dny otevřených dveří". Jejich termíny se ale meziročně mění a je vhodné sledovat webové stránky PřF UK.

Kde je WC?

WC není integrální součástí muzea, ale je na chodbě při východu z CHMHZ doprava. Vzdálenost je přibližně 45 m, tak se tam chystejte s dostatečným předstihem. Na stěně, proti dveřím hlavního vchodu CHMHZ je ukazatel, který vás spolehlivě nasměruje.

 

 

 

Akce dokumentů