E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnketa Studentský velemlok zná své vítěze

Studentský velemlok je cenou pro nejlepší pedagogy naší fakulty. Za školní rok 2017/2018 byli na reprezentačním plese oceněni pedagogové všech sekcí. Letos poprvé byla udělena i Speciální cena SKAS za mimosekční předmět. Všem oceněným pedagogům gratulujeme!

 

Laureáti ceny Studentský velemlok spolu s vedením fakulty během reprezentačního plesu Přírodovědecké fakulty UK. Foto: Vojtěch Duchoslav

 

BIOLOGIE:

RNDr. Vojen Ložek, DrSc. za předmět Vývoj přírody ČR

Doktor Vojen Ložek je světovou vědeckou kapacitou, která působí na naší fakultě už několik desítek let. Po absolvování studia  geologie na PřF UK pracoval v Ústředním ústavu geologickém a později v kvartérním oddělení Geologického ústavu Akademie věd a také v Českém ústavu ochrany přírody. Aktuálně působí jako externí vyučující na katedře zoologie. Specializací doktora Ložka je malakozoologie a geologie kvartéru. Jeho bibliografie zahrnuje více než 1200 publikací, je držitelem prestižních ocenění, spisovatelem a také vynikajícím pedagogem, který působil na několik generací našich studentů. Jeho bývalý student Václav Cílek o něm prohlásil: „Vojen Ložek není jeden člověk, ale tým specialistů“.

 

CHEMIE:

prof. Pavel Kočovský, DSc. za předmět Organická chemie I, II (b)

Profesor Kočovský vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a následně působil na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Na začátku 90. let minulého století se i se svou rodinou přesunul do Velké Británie, kde působil na Univerzitě v Leicesteru a prestižní Univerzitě v Glasgow, odkud se vrátil zpět do ČR až po více než 20 letech. Nyní působí na katedře organické chemie naší fakulty a také na Stockholm University. Ve svém výzkumu se zabývá organickou a organokovovou chemií, reakčními mechanismy nebo syntézou funkčních molekul. Publikoval více než 230 odborných článků a neustále zůstává, jak sám říká, nadšeným a inovativním pedagogem, jehož oblíbenost potvrzuje i toto ocenění.  

 

GEOGRAFIE:

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. za předmět Sociogeografické regionální systémy

Docent Miroslav Marada vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK, kde nejprve absolvoval magisterský studijní obor Učitelství geografie-matematika, v postgraduálním studiu pak program sociální geografie a regionální rozvoj, v němž se v roce 2016 také habilitoval. V současné době působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, kde se zaměřuje na geografii dopravních systémů a zároveň se věnuje didaktice geografie a problematice koncepce geografického vzdělávání. Participuje i na kurzech celoživotního vzdělávání. Pod jeho vedením byla obhájena řada kvalifikačních prací. Ve volném čase se pan docent se svou manželkou Jiřinou rád věnuje společenskému tanci.

 

GEOLOGIE:

Mgr. Václav Špillar, Ph.D. za předměty Materiály zemské kůry a Chemie geologických procesů

Doktor Špillar je mladým akademickým pracovníkem na Ústavu petrologie a strukturní geologie. Zabývá se fyzikálně-chemickými procesy spjatými s krystalizací magmatu, a to propojením numerického modelování a krystalizačních experimentů. Jeho pedagogickou aktivitu naplňuje zejména základní kurz Chemie pro geology a pokročilý kurz Dynamika magmatických krbů. Václav Špillar má široký rozhled, který v kombinaci s nadšením a mimořádně vstřícným a přátelským přístupem vede k jeho značné oblibě mezi studenty. Talent tohoto nadějného vyučujícího se projevuje i mimo budovu geologické sekce, ve volném čase se věnuje kutilství a konstrukci vlastních zemědělských strojů, v zimě pak například snowkitingu.

 

SPECIÁLNÍ CENA SKAS za mimosekční předmět

RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D. za předmět Přírodovědný fotoklub

Doktor Juračka vystudoval doktorské studium na katedře ekologie na naší fakultě, kde aktuálně působí jako vědecký pracovník. Pro většinu fakultní i nefakultní veřejnosti je však známější jako nadšený fotograf a dobrodruh. Věnuje se nejen vědecké mikrofotografii, včetně elektronové mikroskopie, ale také fotografování fauny, flóry, krajiny a přírody, a to i pomocí dronů. Vedle toho stíhá šplhat na nejvyšší hory světa, potápět se na Bali nebo procházet nebezpečná území na Balkáně. Doktor Juračka, na fakultě známý také jako “Scio”, patří k předním fakultním popularizátorům vědy. Na některých dobrodružných cestách jej doprovází i jeho manželka a děti.


Seznam všech nominovaných na ocenění za školní rok 2017/2018 najdete ZDE


Seznam laureátů ceny Studentský velemlok v minulých ročnících najdete ZDE


 

Publikováno: Středa 13.02.2019 11:45

Akce dokumentů