E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoutěž o finanční podporu na výzkum v rámci diplomové práce

Studenti navazujícího magisterského studia na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje mohou soutěžit o finanční podporu na svůj diplomový výzkum. Návrhy projektů zasílejte do 15. května 2018.

 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (KSGRR) vyhlašuje první ročník soutěže o finanční podporu na výzkum v rámci zpracování diplomové práce. Soutěž je určena studentům navazujícího magisterského studia geografických oborů, kteří píší diplomovou práci na KSGRR (tj. mají v SIS závazně přidělenou diplomovou práci na této katedře). Podpora je určena přednostně studentům prvního ročníku.

Podpora spočívá v pokrytí části nákladů na vlastní výzkum prováděný pro účely zpracování diplomové práce, a to ve výši 5–15 tis. Kč. Prostředky lze využít na výdaje přímo související s výzkumem (např. cestovní náklady, materiální náklady nebo náklady na služby).

Studenti, kteří se do soutěže zapojí musí do 15. května 2018 odevzdat návrh svého diplomového projektu podle předepsané šablony Součástí návrhu je také vyjádření školitele diplomové práce. Návrhy budou následně posouzeny odbornou komisí z hlediska odborné kvality a účelnosti využití prostředků a mezi vybrané návrhy bude rozděleno v letošním roce celkem max. 50 tis Kč.

Podrobné podmínky soutěže naleznete zde.

Podávání návrhů a případné další dotazy směřujte na PhDr. Martině Tůmové: martina.tumova@natur.cuni.cz

Publikováno: Pondělí 19.02.2018 15:45

Akce dokumentů