E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKniha: Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách

Potřebujete poradit jak napsat vaši bakalářskou nebo diplomovou práci, či dokonce váš první odborný článek? Pomoci by vám mohla nová kniha od autorů Jana Frouze a Olgy Vinduškové z Ústavu pro životní prostředí.

 

V nakladatelství Karolinum právě vychází učebnice "Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách" od autorů Jana Frouze a Olgy Vinduškové z Ústavu pro životní prostředí. Kniha je úvodem do světa odborné literatury v environmentálních vědách a je určena zejména studentům vysokých škol v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

První část knihy se věnuje různým druhům odborných publikací − proč vůbec vznikají, jakou mají strukturu a jak bychom měli přistupovat k jejich četbě.

Ve druhé části poskytují autoři praktické rady pro přípravu a psaní odborného textu, ať už se jedná o literární rešerši, nebo o odborný článek popisující empirický výzkum.

Hlavní text knihy doprovázejí samostatné boxy, ve kterých jsou vysvětleny některé aspekty vědecké práce a literatury (např. statistika, tvorba a interpretace grafů a tabulek, pravidla citování, použití citačních manažerů, správa dat aj.). 

Kniha vznikala primárně jako učebnice pro studenty Ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK, jistě z ní ale mohou těžit i studenti jiných přírodovědných oborů.

Externí URL: http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=353379

Publikováno: Středa 07.02.2018 14:25

Akce dokumentů