E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář k 85. narozeninám Jana Krekuleho

Dne 9. 2. 2017 od 13:00h proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář věnovaný nestorovi české rostlinné biologie Janovi Krekulemu u příležitosti jeho 85. narozenin.
Čas 09.02.2017
od 13:00 do 20:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

9. 2. 2017 od 13:00h proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář věnovaný Janovi Krekulemu u příležitosti jeho 85. narozenin. Zveme kolegy z odborné veřejnosti, přátele a příznivce Jana Krekuleho na toto setkání. Pokud se chcete zúčastnit, prosíme z organizačních důvodů o potvrzení Vaší účasti na: http://doodle.com/poll/ygrrbnw7s6xcep73 

Seminář pořádají Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky spolu s Českou společností experimentální biologie rostlin. Za organizátory Jana Albrechtová (albrecht natur.cuni.cz)

Těšíme se na viděnou!

Pozvánka (pdf)


Program setkání: 

Viničná 7, přízemí vlevo, posluchárna fotochemie

13:00–13:05   Zahájení za PřF UK: J. Zima, děkan a A. Soukup, proděkan 

13:00–13:15   Zahájení za ČSEBR a KEBR PřF UK: J. Albrechtová: Laudatio

13:15–15:00   Gratulace Janovi Krekulemu k životnímu jubileu

15.00 – 15.20  Přestávka

15:20 – 15:30  Jan Krekule: Proč bych chtěl kandidovat…

15:30 – 17:30 Ohlášené příspěvky k prezidentské kandidatuře a rozmanitostem světa:

 • Martin Vágner, ředitel ÚEB AV ČR
 • Ivana Macháčková, bývalá ředitelka ÚEB AV ČR, působila na Evangelické teologické fakulta, UK
 • Zdeněk Opatrný, Univerzita Karlova, PřF, Kat. exp. biol. rostlin
 • Lubomír Hrouda, Univerzita Karlova, PřF, Kat. botaniky a PedF, Katedra biol. a env. studií
 • Jan Kolář, Univerzita Karlova, PřF, Oddělení vnějších vztahů
 • Alexander Lux, Univerzita Komenského, PrF, Bratislava, SK
 • Milan Baláž, Masarykova Univerzita, PřF, Ústav experimentální biologie
 • Jiří Šantrůček, Jihočeská univerzita, PřF
 • Václav Cílek, Geologický ústav AV ČR
 • Antonín Kostlán, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • J.F. Humplík, ÚEB AV ČR a Univerzita Palackého, Laboratoř růstových regulátorů
 • Mirek Strnad, ÚEB AV ČR a Univerzita Palackého, Laboratoř růstových regulátorů

případně ad hoc vyjádření účastníků, zbude-li čas

17:45–20:00?  Přátelské setkání jako příležitost ke vzpomínání i plesání na Katedře experimentální biologie rostlin, Viničná 5, Seminární místnost KFR, 2. patro


 

Publikováno: Čtvrtek 02.02.2017 16:30

Akce dokumentů