E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdborný konzultační den – papillomaviry a polyomaviry

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pod záštitou NRL, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK zve všechny zájemce na odborný konzultační den, který se koná 12.12.2017, v kinosále centra Biocev ve Vestci u Prahy. Pro zaměstnance ÚHKT a Katedry genetiky a mikrobiologie je vstup volný. Registrujte se do 6. 12. 2017.
Čas 12.12.2017
od 10:00 do 13:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Program:

 10.00-10.15 Úvod
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK, Praha

10.20- 10.40 Očkování proti lidským papilomavirům - strategie a zkušenosti v ČR a ve světě
RNDr. Eva Hamšíková,  NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

10.45-11.05 Diagnostika lidských papilomavirů
RNDr. Jana Šmahelová, NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK, Praha

11.10-11.30 Přestávka

11.35-11.55 HPV a pohled gynekologa
 Prof. MUDr. Lukáš Rob, CsC., Gynekologicko-porodnická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha

12.00-12.20 HPV a pohled otorinolaryngologa
Prof. MUDr. Jan Klozar, CsC. , Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a Nemocnice Motol, Praha

12.25-12.45 HPV a pohled dermatologa
 MUDr. Filip Rob, Ph.D., Dermatologická klinika, 2 LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha

 12.50-13.00 Diskuse

13.05-13.25 Využití diagnostiky polyomavirů v klinické praxi
RNDr. Martina Saláková, Ph.D., NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK, Praha


Po skončení odborného programu je možnost prohlídky centra BIOCEV. Pokud máte o prohlídku zájem, prosím zaškrtněte příslušnou kolonku při registraci. Údaje v registračním formuláři prosím vyplňte s ohledem na povinnost vystavení daňového dokladu.


Registrační poplatek 200,- Kč můžete provést na účet 31438021/0710, variabilní symbol 3514. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.


místo konání: BIOCEV Průmyslová 595, 252 50 Vestec

 

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Dle novely zákona č. 96/2004 Sb. se od 1. 9. 2017 ruší kreditní systém spjatý s vydáváním Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Protože však platí povinnost celoživotního vzdělávání, vydáme nelékařům a středoškolským pracovníkům potvrzení o účasti.

Publikováno: Úterý 17.10.2017 16:25

Akce dokumentů