E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme všem pedagogům ke Dni učitelů!

Den učitelů se sice ve světě slaví až 5. října, u nás je ale spojen s výročím narození Jana Ámose Komenského, učitele národa a zároveň patrona českého školství, slavíme ho tedy 28.března. Na naší fakultě studenti udělují pedagogům cenu Studentský velemlok pro nejlepšího pedagoga.

 

Součástí oslav Dne učitelů je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele. Na naší fakultě tyto ceny nahrazuje cena Studentský velemlok pro nejlepšího pedagoga. Její výsledky se pravidelně vyhlašují na Reprezentačním plese Přírodovědecké fakulty UK.

Laureáti cen Studentský velemlok za rok 2013/14:

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (Chemie)

Markéta Martínková vystudovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, postdoktorandskou stáž strávila v Japonsku na Tohoku Univerzitě, IMRAM v Sendai. Docentka Martínková je držitelkou ceny „PRIX DE CHIMIE“, kterou uděluje Francouzská ambasáda ve spolupráci s firmou Rhodia. V současné době vyučuje Klinickou a analytickou biochemii. Předmětem jejího vědeckého zájmu jsou především hemoproteiny a jejich role při vzniku nádorů. Svůj výzkum specializuje na hemové senzorové proteiny, ve kterých hem může působit jako vlastní signál a/nebo jako detekční místo pro různé molekuly plynů (např. kyslík, oxid uhelnatý atd.). Od roku 2013 je proděkankou pro studijní záležitosti na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Docentka Markéta Martínková přebírá  na plese PřF UK cenu Studentský velemlok z rukou děkana PřF UK prof. Bohuslava Gaše. Foto: Radek Lüftner


Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (Biologie)

Doktor Vladimír Hampl je spoluzakladatelem nového oboru na PřF UK, a to PROTISTOLOGIE - tento velmi důležitý obor, který zahrnuje většinu života na naší planetě, byl dlouhou dobu zanedbáván - jednobuněčná eukaryota jsou prostě moc malá a nenápadná, a tak v konkurenci s charismatickými ptáky, motýly, a "květinami" svůj boj o místo na slunci dlouhodobě prohrávala. To se však změnilo právě s příchodem Vladimíra Hampla. Vybudoval silnou skupinu evoluční protistologie a dlouhodobě spolupracuje se špičkovými pracovišti po celém světě. Nějakou dobu strávil v zahraničí - v Kanadě. Je prezidentem Protozoologické sekce České parazitologické společnosti. Mimo jiné přeložil knihu Vládce parazit.

Doktor Vladimír Hampl přebírá na plese PřF UK cenu Studentský velemlok z rukou děkana PřF UK prof. Bohuslava Gaše. Foto: Radek Lüftner

 

RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (Geografie)

Doktor Libor Jelen je politický geograf, absolvoval doktorský studijní program politická a regionální geografie na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působí jako odborný asistent politické geografie pro výuku předmětů geopolitika a problémové oblasti světa, je členem univerzitního výzkumného centra excelence UNCE. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na problematiku etnopolitických procesů, nacionalismu a geopolitiky v post-sovětském regionu. Zvláštní odbornou i osobní pozornost věnuje Kavkazu, kam se rád vrací. Je členem České geografické společnosti, autorem řady odborných i popularizačních článků publikovaných v domácích i zahraničních časopisech. Deset let vyučoval geografii na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze.

Doktor Libor Jelen přebírá na plese PřF UK cenu Studentský velemlok z rukou děkana PřF UK prof. Bohuslava Gaše. Foto: Radek Lüftner


RNDr. Mgr. Petr Rojík, Ph.D. (Geologie) 

Petr Rojík získal od studentů cenu Studentský velemlok jako pedagog roku již v roce 2013. Doktor Rojík vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní i externě přednáší. V současné době působí ve společnosti Sokolovská uhelná v sekci báňský rozvoj, kde se zabývá využitím přírodních zdrojů. Kromě toho, že je členem několika geologických a hornických organizací, pomáhá také při řešení úkolů v oblastech, jako je například ochrana životního prostředí, památek a kulturního dědictví. kde byl studenty zvolen pedagogem roku. Petr Rojík je také autorem celé řady odborných článků a spoluautorem mnoha publikací. Před více jak deseti lety vydal knihu „Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří", která dodnes patří k velmi ceněným historickým pracím. Ve svých mimopracovních aktivitách pomáhá rozvoji kulturních tradic, pořádá přednášky, na kterých bývá vždy plno, a připravuje nejrůznější exkurze a výlety. Je také amatérským hudebníkem.

 
Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha Bohuslav Gaš a Petr Rojík s moderátorkou při předávání prestižního ocenění v roce 2013.  Foto:  Jiří Mrhal

 

Cena  Studentský velemlok

Cena Studentský velemlok je oceněním pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, které se uděluje každý rok vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci (Biologická sekce, Chemická sekce, Geografická sekce a Geologická sekce s přidruženým Ústavem pro životní prostředí a ostatními pracovišti), z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty (viz pravidla pro udílení ceny Velemlok).

Všichni nominovaní na cenu Studentský velemlok za rok 2013-2014.

 

Příští rok můžete hlasovat i vy! 

 

Publikováno: Pátek 27.03.2015 18:20

Akce dokumentů