E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Publikace "Snow Leopards in Nepal" profesora Pavla Kindlmanna

Publikace "Snow Leopards in Nepal" profesora Pavla Kindlmanna

Snow leopards in Nepal, to je název nové z knihy produkce nakladatelství Springer, editované prof. Pavlem Kindlmannem z Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Publikace zatím jako jediná podává ucelené informace o populační dynamice a představuje nejen komplexní přehled, ale i nová, dosud nepublikovaná data z období 15 let intenzivního pozorování fotopastmi v kombinaci s odběrem vzorků a jejich analýzami. Právě tato data by mohla být užitečná i pro další badatele zabývajícího se levhartem sněžným. Kromě editora jsou spoluautory bývalí či současní doktorandi Ústavu pro životní prostředí PřF UK.

Publikováno 15.11.2022

Nová kniha "Atlas of the Gravity and Magnetic Fields  of the Moon"

Nová kniha "Atlas of the Gravity and Magnetic Fields of the Moon"

Docent Günther Kletetschka Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky se stal jedním ze spoluautorů nové rozsáhlé monografické publikace z produkce nakladatelství Springer. Kniha obsahuje informace o geologii Měsíce spolu se základními informacemi o magnetickém poli, mapování a topografických modelech.

Publikováno 12.11.2022

Kolik opadu globálně zkonzumuje půdní fauna?

Kolik opadu globálně zkonzumuje půdní fauna?

Jabbar Moradi, Pavel Kindlmann a Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí PřF UK jsou spoluautory rozsáhlého review článku, publikovaného v časopise Scientific Reports. Článek (mimo jiné ukazuje) ukazuje, že v celkovém průměru (napříč biomy) spotřebuje půdní fauna přibližně 50 % ročního opadu.

Publikováno 12.11.2022

Výsledky voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2023–2024

Výsledky voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2023–2024

V období od úterý 8. listopadu do čtvrtka 10. listopadu 2022 proběhly volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2023–2024. Volební komise projednala výsledky voleb a konstatovala, že vše proběhlo v souladu s volebním řádem.

Publikováno 11.11.2022

Historik Timothy Garton Ash z Oxfordské univerzity vystoupí na FF UK

Historik Timothy Garton Ash z Oxfordské univerzity vystoupí na FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Vás pozvývá na přednášku historika Timothyho Gartona Ashe z Oxfordské univerzity pod názvem "From Post-War Europe to Post-Wall Europe – and Back", kterou v rámci akcí k Českému předsednictví EU a pod záštitou ministra M. Beka pronese ve středu 16. listopadu 2022 od 10 hodin v aule FF UK na nám. J. Palacha.

Publikováno 11.11.2022

Dny geografie 2022

Dny geografie 2022

I pro letošní ročník Dnů geografie je připraven bohatý program vhodný jak pro žáky základních i středních škol a jejich učitele, tak také pro širokou veřejnost.

Publikováno 10.11.2022

Oslavy 17. listopadu proběhnou i na Albertově

Oslavy 17. listopadu proběhnou i na Albertově

I letos proběhne v areálu Albertova akce upomínající na jednu z největších událostí novodobých českých dějin, sametovou revoluci. Program na Albertově zahájí v 10 hodin studentské spolky, následně vystoupí Platforma studentů politologie a studentské sbory A Patella a Clavicula. Samotný pietní akt začne ve 12 hodin.

Publikováno 10.11.2022

 Geografické rozhledy:  Postsovětský prostor

Geografické rozhledy: Postsovětský prostor

Válka na Ukrajině - kolaps ruského obra?; Rusko, Střední Asie a válka na Ukrajině?; Zapomenutý kraj Nikoly Šuhaje? Česká stopa v Podkarpatské Rusi; Poměry režimů ve Střední Asii. O tomto i mnohém dalších se můžete dočíst v právě vycházejícím prvním čísle 32. ročníku Geografických rozhledů na téma Postsovětský prostor.

Publikováno 7.11.2022

K čemu slouží redukované mitochondrie?

K čemu slouží redukované mitochondrie?

Vědci před několika lety objevili kuriózní případ prvoků (oxymonád), kteří nemají mitochondrie. Od té doby si výzkumná skupina docenta Hampla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV klade otázku, jak k unikátní ztrátě mitochondrie došlo. V práci, která právě vyšla v prestižním časopise Current Biology, studoval tým docenta Hampla s Justynou Zítek jako první autorkou nejbližšího známého příbuzného oxymonád, volně žijícího bičíkovce Paratrimastix pyriformis.

Publikováno 4.11.2022

GA ČR udělovala přestižní granty, jeden putuje i na naši fakultu

GA ČR udělovala přestižní granty, jeden putuje i na naši fakultu

Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku bude financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Obě prestižní soutěže mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci – EXPRO jsou určeny pro zkušené vědce, kteří mají přelomovou myšlenku, zatímco JUNIOR STAR umožní vynikajícím začínajícím vědcům věnovat se vlastním badatelským tématům. Jeden z JUNIOR STAR grantů putuje i na naši fakultu - získal ho dr. Filip Kolář z katedry botaniky. ​ Gratulujeme!

Publikováno 4.11.2022

Expedice Neuron vyráží za asexuálními bazilišky

Expedice Neuron vyráží za asexuálními bazilišky

Pod vlajkou Expedice Neuron se do světa vydává další výprava. Tým prof. Lukáše Kratochvíla z katedry ekologie PřF UK stráví listopad 2022 v Hondurasu, aby zjistil, jestli je bazilišek Laemanctus julioi v přírodě asexuální. „Spojíme terénní pozorování s odebráním vzorků pro genetickou analýzu a parazitologické zkoumání,“ říká Lukáš Kratochvíl. Výzkum může vést až k odhalení nové asexuální linie plazů.

Publikováno 4.11.2022

Co drží na uzdě globální biodiverzitu?

Co drží na uzdě globální biodiverzitu?

Článek v prestižním časopise Science Advances, který publikovali vědci z Univerzity Karlovy (CTS a PřF UK) ukazuje, že biologická rozmanitost Země je v měřítku desítek miliónů let regulovaná díky zpětné vazbě mezi diverzitou na jedné straně a vznikáním a zanikáním druhů na straně druhé, takže nemůže neomezeně růst. To vrhá nové světlo na současnou krizi biodiverzity.

Publikováno 1.11.2022

Vědci z centra BIOCEV pomohli objevit mechanismus regulující pohyblivost buněk imunitního systému

Vědci z centra BIOCEV pomohli objevit mechanismus regulující pohyblivost buněk imunitního systému

Vědecké týmy 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v centru BIOCEV vytvořily 3D rekonstrukce ultrastruktury dendritických buněk, které dokazují dosud nepopsanou multiplikaci centrozomů – struktur organizujících mikrotubulární cytoskelet buněk. Data českých vědců jsou součástí studie vedené vědci z Univerzity v Bonnu, kteří objevili nový mechanismus, jakým multiplikace centrozomů kontroluje pohyblivost imunitních buněk.

Publikováno 27.10.2022

Juniorská vědecká konference na naší fakultě již po jedenácté!

Juniorská vědecká konference na naší fakultě již po jedenácté!

11. ročník Juniorské vědecké konference proběhl již tradičně v prostorách budovy Albertov 6, tentokrát 23. - 24. října. Díky finančním přispění Magistrátu hlavního města Prahy a Nadačního fondu Neuron se letos sešlo 50 účastníků ve třech věkových kategoriích.

Publikováno 25.10.2022

Přífest OpenAir

Přífest OpenAir

Akce se konala k příležitosti oslavy bourání Albertovské menzy, která bude muset v blízké budoucnosti ustoupit výstavbě nového vědeckého centra. Hlavním programem byly koncerty studentských i nestudentských kapel.

Publikováno 24.10.2022

Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK

Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UKvyhlásil volby do Studentské komory ASF. Volby proběhnou elektronicky, v termínu 8. až 10. listopadu 2022. Už máte vybraného svého kandidáta na post studentského senátora pro volby 2022 na volební období 2023-2024? Seznam kandidátů včetně jejich volebních programů naleznete po rozkliknutí aktuality.

Publikováno 21.10.2022

Konference: Microbial Communities: Function, Structure, and Complexity

Konference: Microbial Communities: Function, Structure, and Complexity

Srdečně zveme všechny zájemce na konferenci MIcrobial Communitied: Function, Structure, and Complexity, kterou pořádá BIOCEV ve dnech 2. - 4. listopadu 2022. Konference bude rozdělena do několika sekcí a vystoupí na ní řada vynikajících odborníků hned z několika zemí. Vstup na konferenci je volný. Registrace nutná.

Publikováno 18.10.2022

Geolog Opluštil: Láká mě tajemno i radost z objevování

Geolog Opluštil: Láká mě tajemno i radost z objevování

V knize Pralesy a jezera mladších prvohor paleobotanik a geolog Stanislav Opluštil z naší fakulty s kolegy zprostředkovává znalcům i nadšencům svět z doby, kdy uhlí bylo ještě zelené. Rozsáhlou publikaci o více než 400 stranách právě vydalo nakladatelství Academia. Je i bohatě ilustrovaná. „Skoro je těžké najít dvoustranu, kde by ilustrace chyběla,“ říká s úsměvem profesor Opluštil.

Publikováno 18.10.2022

Cena Neuron 2022 pro Mariyu Shamzhy

Cena Neuron 2022 pro Mariyu Shamzhy

Mariya Shamzhy z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (výzkumné centrum CUCAM) řeší jednu z dlouhodobých klíčových výzev pro materiálové vědce — pochopení toho, jak heterogenní katalyzátory usnadňují chemické reakce a to na atomární úrovni. Věnuje se především syntéze nových typů zeolitů, jejich charakterizací a vysvětlení jejich katalytických vlastností. Dosavadní výsledky slibují nové koncepty pro anorganickou chemii nebo chemické inženýrství. Mariya Shamzhy vystudovala Lomonosovovu univerzitu a titul kandidáta věd získala na ukrajinské Akademii věd.

Publikováno 15.10.2022

Film Civilizace - dobrá zpráva o konci světa přichází do kin

Film Civilizace - dobrá zpráva o konci světa přichází do kin

Právě byl uveden do kin výpravný dokument režiséra Petra Horkého a archeologa Miroslava Bárty o zákonech, kterými se řídí vzestup a pád civilizací a společností. Film se snaží na základě příběhů z různých částí světa odpovídat na otázky, které trápí většinu z nás – odkud a kam jdeme, jaký má náš život smysl a co může každý z nás udělat pro to, aby byl svět lepší a udržitelný. Film bude promítán v kinech po celé České republice i v zahraničí. Záštitu nad ním poskytla Univerzita Karlova, jedním z kameramanů je Petr Jan Juračka z naší fakulty.

Publikováno 13.10.2022