E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum (link to the new web site)

Výzkumné týmy na KFMCH

Vědecká práce na katedře fyzikální a makromolekulární chemie pokrývá široké spektrum fyzikálně chemické problematiky od přesných kvantově chemických výpočtů vlastností malých molekul až po experimentální studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů a biomolekul. Z hlediska vědecké problematiky se katedra člení na 8 pracovních skupin:

Pracovní skupina Vedoucí odkaz

Soft matter

doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, PhD.

www

Complex polymer systems

prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. www

Biofyzikální chemie

prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

www

Elektromigrační separační procesy

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

www

www

Povrchově zesílený Ramanův rozptyl

prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.

www

www

Speciální polymery

prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.

www

Mikroporézí polymery

doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.

www

www

Polymerní syntéza a biomateriály

RNDr. Ondřej Sedláček, PhD.

www

Modelování (nano)materiálů

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

www

 

Seznam Grantů katedry fyzikální a makromolekulární chemie pro rok 2019

Akce dokumentů