E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra fyzikální a makromolekulární chemie

link to the new website of the department

Studium


V současnosti katedra zajišťuje pět magisterských studijních programů (fyzikální chemie, makromolekulární chemie, biofyzikální chemie, chemie životního prostředí a modelování chemických vlastností nanostruktur a biostruktur) a tři doktorské studijní programy (fyzikální chemie, makromolekulární chemie a modelování chemických vlastností nanostruktur a biostruktur). Ve spolupráci s výzkumnými ústavy Akademie věd ČR (Ústav fyzikální chemie, Ústav makromolekulární chemie, Ústav organické chemie a biochemie a Ústav chemických procesů) a Výzkumnými centry nabízí katedra množství magisterských diplomových studijních projektů a témat dizertačních prací v oborech kvantová chemie, spektroskopie, statistická termodynamika, počítačové simulace, elektrochemie, reakční kinetika a katalýza, biofyzikální a koloidní chemie, biomakromolekulární chemie a fyzikální chemie polymerů.

 

O katedře


Katedra fyzikální chemie PřF UK byla založena v roce 1921 jako první katedra tohoto zaměření u nás. Katedru založil Prof. Jaroslav Heyrovský, pozdější nositel Nobelovy ceny za chemii (1959), který objevil polarografii (1926) a rozvinul její praktické aplikace, a vedl ji až do roku 1952, kdy se stal ředitelem Polarografického ústavu ČSAV.

Přibližně do roku 1960 byla vědecká práce katedry zaměřena na elektrochemii. Pak byla na katedře postupně otevírána nová odvětví fyzikální chemie, takže dnes se na katedře studují témata z experimentální i teoretické fyzikální chemie a chemické fyziky, biofyzikální chemie a také makromolekulární chemie. Změny byly natolik významné (několik výzkumných skupin studuje polymery, biopolymery a koloidy), že v roce 1992 byla katedra transformována na Katedru fyzikální a makromolekulární chemie.

Akce dokumentů