E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Upozornění pro studenty
Přihlášení do fakultního webu je nutností pro zobrazení důležitých informací.
images
Harmonogram akademického roku 2012/13
prezentacekatedry2012
Přednášky z prezentace katedry 20.11.2012
Přednášky z prezentace katedry
Bezpečnostní předpisy pro studenty
OBHAJOBY_mgr-chemie_jaro2013.pdf
SZZk_mgr-chemie_jaro2013.pdf
[···]
[···]
Příjmací řízení na katedře
SBZk a obhajoby na katedře
Magisterské obhajoby a SZZK - podzimní termín
Bakalářské obhajoby a SBZK - podzimní termín
Obhajoby doktorských disertačních prací - září 2013
Studenti naší katedry získali Cenu děkana
VĚDECKÁ KONFERENCE PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 5. ročník | 13. listopadu 2013 od 9.00 hodin Albertov 6, Praha 2, 1. patro, Velká geologická posluchárna
Informace pro studenty magisterských oborů
Závazné termíny a povinnosti studentů (pro školní rok 2013/14) spojené s ukončením studia navazujícího magisterského studijního oboru
Upozornění k obhajobám a SBZk i SZZk
Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost.
Obhajoby diplomových prací a SZZk
na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie
[···]
Obhajoby diplomových prací a SZZk
Časový harmonogram obhajob a SZZk pro jaro 2016
Přijímací řízení do doktorského studia
středa 8.6.2016
Přijímací řízení do magisterského studia
Přijímací řízení do magisterského studia CHEM
Obhajoby bakalářských prací
CUCAM Workshop
Obhajoby diplomových prací a SZZk
Obhajoby bakalářských prací
Slavnostní otevření laboratoře elektronové mikroskopie
Nová laboratoř elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HR-TEM) je nyní součástí naší fakulty. V laboratoři byl právě instalován nejnovější mikroskop firmy JEOL JEM-NEOARM 200F s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu pro nestabilní vzorky, které by v jiných strojích nevydržely ve svazku elektronů. Slavnostní otevření se koná v posluchárně CH3, v pondělí 14. 1. 2019 od 16:30 hodin.
Projekt ExPro Grantové Agentury ČR udělen do Chemické sekce
Grantová agentura České Republiky zveřejnila na svých webových stránkách seznam udělených projektů začínajících 1. 1. 2019. V nejvýznamnější kategorii ExPro v oblasti chemie bylo uděleno pouze 5 projektů. Jeden z nich, s názvem "ADORable catalysts", získal prof. Jiří Čejka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Předložený projekt je zaměřen na syntézu nových typů porézních katalyzátorů netradičními metodami a jejich využití pro vysoce selektivní přeměny organických molekul.

Akce dokumentů