E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNanoroboti & Mikroroboti: Stroje o velikosti viru a buňky

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje přednáškou, tentokrát z oblasti nano světa. RNDr. Martin Pumera, Ph.D. z VŠCHT přednese zaměřenou na nanoroboty a jejich možné použití v praktických aplikacích. Přednáška proběhne 4.12.2018 od 17:00 v posluchárně CH2.
Čas 04.12.2018
od 17:00 do 18:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
RNDr. Martin Pumera, Ph.D.

Řada dějů probíhajících v lidském organismu by nebyla možná bez tzv. nanostrojů, popř. mikrostrojů. Příkladem takového stroje je například protonová pumpa, díky níž získáváme energii v posledním kroku dýchacího řetězce. Pokrok v oblasti nanotechnologií a objevy unikátních vlastností nanomateriálů vedly k tomu, že i lidé se snaží sestrojit funkční nanostroje se specifickou funkcí a značnými možnostmi aplikace. Principiálně se jedná o autonomní nano-zařízení sbírající energii z okolí, pohybující se, rotující a selektivně vyhledávající specifické buňky či vykonávat jistou činnost dle přání uživatele. Přednáška se v tomto ohledu zaměří na vlastnosti a funkce nanostrojů či nanorobotů, na možnosti jejich přípravy a případné aplikace, včetně jejich mechanismu, např. při ekologických a nebo biomedicínských aplikacích (likvidace ekologických zátěží, cílená doprava léčiv v organismu, ...).

Publikováno: Pondělí 26.11.2018 15:35

Akce dokumentů