E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNavigační systém

 

V Biologické knihovně nově funguje on-line orientační systém, který slouží k navigaci ve volném výběru. Jde výsledek projektu FRVŠ "Posílení online referenčních služeb knihoven PřF UK prostřednictvím samoobslužného orientačního systému", realizovaného SVI (hl. řešitel dr. Alena Volková Balvínová). Orientační systém, který je v provozu ve třech knihovnách PřF UK, podrobně představuje  článek v časopise Ikaros.

Akce dokumentů