E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový přehled nepůvodních rostlin České republiky

Tým pracovníků Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR, katedry ekologie PřF UK a Ústavu botaniky  a zoologie Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Petra Pyška a za účasti Vojtěcha Jarošíka a Kateřiny Štajerové z katedry ekologie připravil  aktualizovaný seznam zavlečených rostlin české flóry, který vyšel v časopise Preslia. Jedná se o druhé vydání původního katalogu, publikovaného před deseti lety tamtéž. Práce zahrnuje nové údaje shromážděné za poslední desetiletí a přehodnocuje zařazení a status některých druhů, vyplývající z rozvoje taxonomického poznání. Nepůvodní flóra České republiky zahrnuje 1454 taxonů, pro něž jsou uvedeny informace o taxonomické příslušnosti, životní formě, oblasti původu, invazním statusu (zda jde o druh přechodně zavlečený, naturalizovaný avšak neinvazní, nebo invazní), charakteru výskytu v krajině, době zavlečení (archeofyt nebo neofyt), způsobu introdukce do země a u neofytů o datu prvního nálezu. Kategorizace druhů do skupin podle úspěšnosti invaze je založena na zhodnocení současného stavu populací a historické dynamice šíření; tato kritéria umožnila vyhodnotit a kvantifikovat i neúspěšné invaze.

Na přehled nepůvodní flóry navazuje souhrnný článek, hodnotící současný stav rostlinných invazí v České republice, který vychází ve speciálním čísle časopisu Preslia, věnovaném 100. výročí založení České botanické společnosti. Ten vedle vyhodnocení časových trendů zavlékání a míry invadovanosti krajiny a stanovišť přináší souhrnné texty o 50 taxonech, které jsou u nás v současné době považovány za invazní.

Česká republika těmito dvěma publikacemi posílila svoji pozici státu, disponujícího jedněmi z nejlepších dat o invazních rostlinách v rámci Evropy.

 

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.

http://www.preslia.cz/P122Pysek.pdf

 

Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Sádlo J. & Wild J. (2012): Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. – Preslia 84: 576–630.

http://www.preslia.cz/P123Pysek.pdf

Publikováno: Úterý 11.09.2012 14:40

Akce dokumentů