E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCelostátní seminář pořádaný s ČSEBR k 80. narozeninám Doc. Jana Krekuleho

Dne 10.1. 2012 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář pořádaný již tradičně ČSEBR ve spolupráci s Katedrou experimentální biologie rostlin PřF UK.

Tento seminář bude věnován Janu Krekulemu u příležitosti jeho 80. narozenin. A jelikož Jan Krekule spoluvytvářel náš obor fyziologie rostlin po dlouhou řadu desítek let, možno jej zváti dyoenem oboru, bude tento celostátní seminář věnován ohlédnutí, jak se formovala poválečná moderní biologie rostlin u nás.

Tento seminář navazuje na již 4-letou tradici půldenních celostátních seminářů, jichž se zároveň účastní studenti katedry EBR PřF UK a proto je to vždy na konci semestrů akademického roku. Semináře jsou buďto věnovány významným osobnostem našeho oboru u příležitosti nějakého jubilea anebo jsou zaměřeny na aktuální témata oboru. Společné mají nejen organizátory, neboť ČSEBR sídlí na KEBR PřF UK, ale především nám přinášejí milá lidská setkání a inspirující diskusi v oboru v Česku i na Slovensku.

Program 

Ohlédnutí
(jak jsme začínali)


Ještě nevíme, proč kvetou (vzpomínka na mezinárodní symposium 1964) – Jan Krekule, ÚEB AV Č 

Praha – Nitra, společné začátky – Zuzana Jureková, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 

Udělej si sám (nejen myšlenka, ale i nástroje) – Bohdan Slavík, ÚEB AV ČR (emer.) 

Kolegia - platforma vertikálního a horizontálního propojení akademické obce – Stanislav Procházka, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, Brno 

Fyziologie rostlin se zapletla s okrasným zahradnictvím – Liba Kuncová, Broňa Nepimachová; Soukromá střední odborná škola zahradnická, Praha; fa.“Clivia, Praha“ 

Popularizace vědy včera a dnes, o zítřku nemluv – Josef Matyáš, Lidové Noviny 

A quarter of a century of change in Czech Plant Physiology, seen through the eyes of a „cizinec“ – David Morris, Former Reader in Plant Cell Science at the University of Southampton, U.K. 

Již víme, proč kvetou – Helena Štorchová, ÚEB AV ČR

životopis Doc. Jana Krekuleho

nástin programu ke stažení

pozvánka (PDF)

Publikováno: Pondělí 28.11.2011 11:30

Akce dokumentů