E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUNCE – Centrum dynamiky geosféry

Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006)

Centrum dynamiky geosféry sdružuje badatele z nejkvalitnějších geovědních výzkumných skupin PřF UK. Centrum vychází ze špičkových výsledků získaných jednotlivými skupinami (více než 240 publikací seniorů v časopisech s IF od roku 2012) a je zaměřeno na propojení přístupů pro výzkum geodynamických procesů v různých časových a prostorových škálách. Výzkum bude zaměřen na (ultra)rychlé až pomalé procesy v litosféře i na povrchu Země, na popis rychlostí evolučních změn a dynamiky paleoekosystémů souvisejících s těmito procesy i na vliv člověka a změny klimatu ovlivňující tyto procesy. Hlavním cílem navrhovaného výzkumného centra je zahrnout získané výsledky do syntetických prediktivních modelů a popsat vztahy a budoucí vývoj (ultra)rychlých i pomalých geodynamických procesů. Výzkum bude založen na využití a kombinaci nejmodernějších experimentálních přístupů studia geomateriálů, izotopových technik a počítačového modelování. Předpokládáme také intenzivní zapojení studentů doktorského studia a publikace výsledků Centra v nejprestižnějších zahraničních časopisech.

 

Hlavní řešitel projektu: Vojtěch Ettler (ettler@natur.cuni.cz)

Web: http://cgd.natur.cuni.cz/

 

Akce dokumentů