E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Vít Peřestý, Ph.D.

Odborný asistent

Strukturní geologie, metamorfní petrologie, termodynamické modelování


peresty_foto

Kontakt

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

místnost: 207
email: vit.peresty@natur.cuni.cz
tel.: (+420) 22195 1532

 

  


Věda a výzkum

- strukturní a metamorfní vývoj polyfázových terénů

- seznam publikací na publons


Pedagogická činnost

Advanced Metamorphic Petrology -  v rámci kurzu pořádám dvoudenní kurz termodynamického modelování v programech PerpleX a Thermocalc

Fundamentals of Structural GeologyStrukturní geologie - podíl na praktických cvičeních CZ a EN kurzu

Metody geologického výzkumu - Hlavním cílem kurzu je, aby si studenti osvojili základní znalosti nezbytné jednak pro práci v terénu a jednak pro následné zpracování a interpretaci získaných dat. Celý kurz je prakticky zaměřen, v jeho první části se posluchači seznámí se základy kartografie, souřadnicovými systémy a topografickými podklady pro geologické mapování, základními metodami terénní dokumentace, konstrukce geologických map a geologických řezů. Další část je věnována zpracování terénních dat, tvorbě jednoduchých databází terénních měření, statistickému zpracování orientačních dat a jejich grafické prezentaci. Podstatná část kurzu je věnována základním konstrukčním úlohám a interpretaci časových a prostorových vztahů geologických těles z geologických map.

Základy petrologie - podíl na praktických cvičeních z metamorfovaných hornin

 

 

Akce dokumentů