E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

HASMAN, J., KŘÍŽKOVÁ, I. (2023): Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities: Comparative Analysis of Sydney, Barcelona, and Prague. International Migration Review, 57, 1, 128-159.

SUCHÁNEK, J., HASMAN, J. (2023): Geografie nespokojenosti a odporu: časoprostorová analýza volebních výsledků populistické radikální pravice v Česku mezi lety 1992 a 2021. Geografie, 128, 2, 203-229.

HASMAN, J., MATERNA, K., LEPIČ, M., FÖRSTL, F. (2023): Neolocalism- and Glocalization-related Factors Behind the Emergence and Expansion of Craft Breweries in Czech and Polish Regions. Geographical Review, 113, 3, 386-408.

SUCHÁNEK, J., HASMAN, J. (2022): Nativist with(out) a cause: a geographical analysis of the populist radical right in the 2017 and 2021 Czech parliamentary elections. Territory, Politics, Governance, online first.

MATERNA, K., BERNHÄUSEROVÁ, V., HASMAN, J., HÁNA, D. (2022): How microbreweries flooded Europe: Mapping a new phenomenon in the beer industry. Journal of Maps, 18, 1, 18-25.

HÁNA, D., MATERNA, K., HASMAN, J. (2022): Distribution strategies of new and renewed regional industrial breweries in the context of Czech traditional beer market and identity. AUC Geographica, 57, 2, 129-145.

HASMAN, J., HÁNA, D., MATERNA, K. (2021): Regional brands produced out of the region: analysis of beer brands from recently closed breweries in Europe. Moravian Geographical Reports, 29, 3, 168-183.

JANSKÁ, E., HASMAN, J., ČERMÁK, Z. (2021): Is Integration of transnational migrants possible? The case of Moldovans in Czechia and Italy. Sociologický časopis, 57, 3, 267-292.

HÁNA, D., MATERNA, K., HASMAN, J. (2020): Winners and losers of the global beer market: European competition in the view of product life-cycle. Cambridge Journal of Economics, 44, 6, 1245–1270.

HASMAN, J., DIVÍNOVÁ, P. (2020): Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory. Sociologický časopis, 56, 1, 57-83.

PAVELKOVÁ, L., HANUS, M., HASMAN, J. (2020): Attitudes of young Czechs towards immigration: comparison of 2011 and 2016. AUC Geographica, 55,1, 27-37.

MATERNA, K., HASMAN, J., HÁNA, D. (2019): Acquisition of industrial enterprises and its relations with regional identity: the case of the beer industry in Central Europe. Norsk Geografisk Tidsskrift, 73, 4, 197-214.

KOSTELECKÁ, Y., BRAUN, R., HASMAN, J., MACHOVCOVÁ, K., PIVARČ, J., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., HÁNA, D. (2019): Žáci-cizinci ve školní třídě. Karolinum, Praha.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2018): Uncovering the patterns of the US geography of immigration by an analysis of spatial relatedness between immigrant groups. Applied Spatial Analysis and Policy, 11, 2, 257-286.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J., LEPIČ, M. (2018): Contextual factors and motivations affecting rural community sanitation in low- and middle-income countries: A systematic review. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 221, 2, 121-133.

PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J., (2018): Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan areas. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118, 1, 72-87.

ŽENKA, J., HASMAN, J., SLACH, O., KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Ženka, J., Slach, O. a kolektiv autorů: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava, Ostravská univerzita, s. 39-61.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2017): Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni. Nadace Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Praha.

HÁNA, D., KOSTELECKÁ, Y., HASMAN, J. (2017): Integrace žáků-cizinců v širším kontextu. Pedagogická fakulty Univerzity Karlovy, Praha.

HÁNA, D., HASMAN, J., KOSTELECKÁ, Y. (2017): The Educational Performance of Immigrant Children at Czech Schools. Oxford Review of Education, 43, 1, 38-54.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2016): Exploring the spatial relatedness network of the global system of international migration. Journal of Maps, 12, Sup2, 570-576.

HASMAN, J., KOSTELECKÁ, Y., HÁNA, D. (2016): The spatial concentration of immigrant pupils at primary and lower secondary schools in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 24, 4, 38-51.

HASMAN, J., HÁNA, D., MATERNA, K. (2016): Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého pivního trhu po roce 1989. Geografie, 121, 3, 437-462.

HASMAN, J., LUPTÁK, M. (2016): Faktory ovlivňující volbu cílové země uprchlíků. Geografické rozhledy, 25, 3, 2–4.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2015): The emergence of regional immigrant concentrations in USA and Australia: a revealed relatedness approach. PLOS One, 10, 5, 1-20.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2015): Cross-national variation in income inequality and its determinants: an application of Bayesian model averaging on a new standardized inequality data set. Prague Economic Papers, 24, 2, 211-224.

MATERNA, K., HASMAN, J. (2014): Velký pivní atlas. Nakladatelství Zdeněk Susa, Středokluky.

JANSKÁ, E., HÖNIGOVÁ, T., HASMAN, J. (2014): Ekonomická aktivita a mobilita Vietnamců v Česku. JOSRA, speciální č. Migrace.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2013): A new look at the U.S. geography of immigration: an approach based on relatedness between population groups revealed from their joint concentrations. In: Krtička, L. (ed) Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava, Ostravská univerzita, s. 35-49.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2013): Geografie příjmových nerovnoměrností a vybrané podmiňující faktory: průřezová analýza na úrovni zemí. In: Svobodová, H. (ed): Nové výzvy pro geografii. Brno, Masarykova univerzita, s. 172-181.

Akce dokumentů