E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

SUCHÁNEK, J., HASMAN, J. (2022): Nativist with(out) a cause: a geographical analysis of the populist radical right in the 2017 and 2021 Czech parliamentary elections. Territory, Politics, Governance, přijato k publikaci.

HASMAN, J., KŘÍŽKOVÁ, I. (2022): Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities: Comparative Analysis of Sydney, Barcelona, and Prague. International Migration Review, online first.

HÁNA, D., MATERNA, K., HASMAN, J. (2022): Distribution strategies of new and renewed regional industrial breweries in the context of Czech traditional beer market and identity. AUC Geographica, online first.

MATERNA, K., BERNHÄUSEROVÁ, V., HASMAN, J., HÁNA, D. (2022): How microbreweries flooded Europe: Mapping a new phenomenon in the beer industry. Journal of Maps, online first.

HASMAN, J., MATERNA, K., LEPIČ, M., FÖRSTL, F. (2022): Neolocalism- and Glocalization-related Factors Behind the Emergence and Expansion of Craft Breweries in Czech and Polish Regions. Geographical Review, online first.

HASMAN, J., HÁNA, D., MATERNA, K. (2021): Regional brands produced out of the region: analysis of beer brands from recently closed breweries in Europe. Moravian Geographical Reports, 29, 3, 168-183.

JANSKÁ, E., HASMAN, J., ČERMÁK, Z. (2021): Is Integration of transnational migrants possible? The case of Moldovans in Czechia and Italy. Sociologický časopis, 57, 3, 267-292.

HÁNA, D., MATERNA, K., HASMAN, J. (2020): Winners and losers of the global beer market: European competition in the view of product life-cycle. Cambridge Journal of Economics, 44, 6, 1245–1270.

HASMAN, J., DIVÍNOVÁ, P. (2020): Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující faktory. Sociologický časopis, 56, 1, 57-83.

PAVELKOVÁ, L., HANUS, M., HASMAN, J. (2020): Attitudes of young Czechs towards immigration: comparison of 2011 and 2016. AUC Geographica, 55,1, 27-37.

MATERNA, K., HASMAN, J., HÁNA, D. (2019): Acquisition of industrial enterprises and its relations with regional identity: the case of the beer industry in Central Europe. Norsk Geografisk Tidsskrift, 73, 4, 197-214.

KOSTELECKÁ, Y., BRAUN, R., HASMAN, J., MACHOVCOVÁ, K., PIVARČ, J., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., HÁNA, D. (2019): Žáci-cizinci ve školní třídě. Karolinum, Praha.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2018): Uncovering the patterns of the US geography of immigration by an analysis of spatial relatedness between immigrant groups. Applied Spatial Analysis and Policy, 11, 2, 257-286.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J., LEPIČ, M. (2018): Contextual factors and motivations affecting rural community sanitation in low- and middle-income countries: A systematic review. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 221, 2, 121-133.

PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J., (2018): Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan areas. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118, 1, 72-87.

ŽENKA, J., HASMAN, J., SLACH, O., KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Ženka, J., Slach, O. a kolektiv autorů: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava, Ostravská univerzita, s. 39-61.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2017): Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni. Nadace Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Praha.

HÁNA, D., KOSTELECKÁ, Y., HASMAN, J. (2017): Integrace žáků-cizinců v širším kontextu. Pedagogická fakulty Univerzity Karlovy, Praha.

HÁNA, D., HASMAN, J., KOSTELECKÁ, Y. (2017): The Educational Performance of Immigrant Children at Czech Schools. Oxford Review of Education, 43, 1, 38-54.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2016): Exploring the spatial relatedness network of the global system of international migration. Journal of Maps, 12, Sup2, 570-576.

HASMAN, J., KOSTELECKÁ, Y., HÁNA, D. (2016): The spatial concentration of immigrant pupils at primary and lower secondary schools in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 24, 4, 38-51.

HASMAN, J., HÁNA, D., MATERNA, K. (2016): Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého pivního trhu po roce 1989. Geografie, 121, 3, 437-462.

HASMAN, J., LUPTÁK, M. (2016): Faktory ovlivňující volbu cílové země uprchlíků. Geografické rozhledy, 25, 3, 2–4.

NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2015): The emergence of regional immigrant concentrations in USA and Australia: a revealed relatedness approach. PLOS One, 10, 5, 1-20.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2015): Cross-national variation in income inequality and its determinants: an application of Bayesian model averaging on a new standardized inequality data set. Prague Economic Papers, 24, 2, 211-224.

MATERNA, K., HASMAN, J. (2014): Velký pivní atlas. Nakladatelství Zdeněk Susa, Středokluky.

JANSKÁ, E., HÖNIGOVÁ, T., HASMAN, J. (2014): Ekonomická aktivita a mobilita Vietnamců v Česku. JOSRA, speciální č. Migrace.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2013): A new look at the U.S. geography of immigration: an approach based on relatedness between population groups revealed from their joint concentrations. In: Krtička, L. (ed) Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava, Ostravská univerzita, s. 35-49.

HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2013): Geografie příjmových nerovnoměrností a vybrané podmiňující faktory: průřezová analýza na úrovni zemí. In: Svobodová, H. (ed): Nové výzvy pro geografii. Brno, Masarykova univerzita, s. 172-181.

Akce dokumentů