E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost

Výuka:

Afrika
Geografická exkurze
Odborný seminář
Subsaharská Afrika
Statistická analýza dat I
Úvod do studia a geografický proseminář
Výzkum problematiky migrace a rozvoje
Zahraniční exkurze

 

Odvedené diplomové práce:

KŘIVOHLÁVEK, T. (2023): Analýza efektu strany uvnitř koaličních kandidátek ve volbách do PS PČR 2021. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

ŠUSTA, F. (2022): Populistická radikální pravice a její vliv na volby v USA v letech 2012, 2016 a 2020. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

RATAJOVÁ, N. (2022): Zhodnocení plnění Cílů udržitelného rozvoje zaměřených na zdraví v zemích s nízkým příjmem. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

JIRSA, J. (2020): Neoliberalizace zemědělství v Africe a její dopady. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

FÖRSTL, F. (2019): Boom minipivovarů: faktory ovlivňující lokalizaci a úspěšnost nově vznikajících minipivovarů. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

DIVÍNOVÁ P. (2019): Regionální diferenciace ve vnímání imigrantů a imigrace studenty středních škol a její podmiňující faktory. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

HLAVATÁ N. (2019): Rozvojová a migrační politika jako nástroje soudobé turecké geopolitiky. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

TILLOVÁ P. (2019): Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

SUCHÁNEK, J. (2018): Vliv migrace na geografii volební podpory populisticko-nacionalistických stran: příklad strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

Odvedené bakalářské práce:

PETŘEK, M. (2022): Analýza migračních toků v subsaharské Africe v roce 2019. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

BENEŠ, A. (2022): Vliv glokalizace na původ surovin minipivovarů a jejich zapojení do globálních produkčních sítí. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

ČEČETKA, J. (2020): Faktory ovlivňující prostorové aspekty distribučních strategií pivovarů Královehradeckého kraje. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

NOVÁK, D. (2019): Metodické přístupy k měření chudoby ve světě. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

PROCHÁZKA, O. (2018): Geografie současné uprchlické vlny: Odkud, kam a proč uprchlíci odcházejí? Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

SOBOTA, T. (2015): Proměny geografie průmyslu v důsledku průmyslové revoluce: příklad pivovarnictví v Praze, 1869–1939. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

VRBICKÝ, V. (2013): Srovnání vývoje regionálních rozdílů v zemích EU v období ekonomické krize. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

CAHLÍKOVÁ, M. (2013): Analýza třídění komunálního odpadu v obcích mikroregionu Holešovsko. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

Akce dokumentů