E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost

Výuka:

Afrika
Geografická exkurze
Geografický proseminář
Odborný seminář
Subsaharská Afrika
Statistická analýza dat I
Statistiká analýza dat II
Zahraniční exkurze

 

Odvedené diplomové práce:

JIRSA, J. (2020): Neoliberalizace zemědělství v Africe a její dopady. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 98 s.

FÖRSTL, F. (2019): Boom minipivovarů: faktory ovlivňující lokalizaci a úspěšnost nově vznikajících minipivovarů. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 114 s.

DIVÍNOVÁ P. (2019): Regionální diferenciace ve vnímání imigrantů a imigrace studenty středních škol a její podmiňující faktory. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 81 s.

HLAVATÁ N. (2019): Rozvojová a migrační politika jako nástroje soudobé turecké geopolitiky. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 114 s.

TILLOVÁ P. (2019): Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 145 s.

SUCHÁNEK, J. (2018): Vliv migrace na geografii volební podpory populisticko-nacionalistických stran: příklad strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 114 s.

Odvedené bakalářské práce:

ČEČETKA, J. (2020): Faktory ovlivňující prostorové aspekty distribučních strategií pivovarů Královehradeckého kraje. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 61 s.

NOVÁK, D. (2019): Metodické přístupy k měření chudoby ve světě. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 56 s.

PROCHÁZKA, O. (2018): Geografie současné uprchlické vlny: Odkud, kam a proč uprchlíci odcházejí? Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 63 s.

SOBOTA, T. (2015): Proměny geografie průmyslu v důsledku průmyslové revoluce: příklad pivovarnictví v Praze, 1869–1939. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 57 s.

VRBICKÝ, V. (2013): Srovnání vývoje regionálních rozdílů v zemích EU v období ekonomické krize. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 51 s.

CAHLÍKOVÁ, M. (2013): Analýza třídění komunálního odpadu v obcích mikroregionu Holešovsko. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 56 s.

Akce dokumentů