E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.

Legerova 5, 128 00 Praha 2
Tel.: 221 951 976

Mail: jelecek@natur.cuni.cz

Leoš Jeleček

 

Vědecko výzkumné zaměření

Historický land use Česka v 19. a 20. století v širších sociálně-ekonomických, politických a environmentálních souvislostech. Historická geografie Česka v 19. a 20. století do roku 1945 se zvláštním zřetelem na zemědělství a vývoj krajiny. Metodologie historické geografie a obecné environmentální dějiny. Socioekonomická regionální diferenciace Severní Ameriky. (USA, Kanada).

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar

Akce dokumentů