E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Garantka magisterského studijního programu Epidemiologie, obor Sociální epidemiologie (2016-)        Předsedkyně oborové rady DEMOGRAFIE (2018-)                                                                                     

Členka Velké vědecké rady, PřF UK (únor 2006–)
Členka Vědecké rady geografické sekce, PřF UK (únor 2006–)                                                                         Vedoucí katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, UK  (únor 2014–)                           

Proděkanka pro studium a studijní záležitosti, PřF UK (únor 2006–2013)
Předsedkyně Pedagogické komise, PřF UK (únor 2006–2013)
Předsedkyně Disciplinární komise, PřF UK (únor 2006–2013)
Předsedkyně Komise garantů studijních programů a oborů, PřF UK (únor 2006–2013)

Česká demografická společnost (ČDS), člen hlavního výboru
Česká geografická společnost (ČGS)
Člen Association of American Geographers (AAG)                                                                                         Člen International Epidemiological Association (IEA)      
Člen redakční rady Health and Place a Social Science & Medicine

Recenzní posudky pro impaktované časopisy (Health & Place, Social Science & Medicine, European Science Foundation Network Proposal, Collegium Antropologicum, American Journal of Public Health, European Journal of Population, European Journal of Public Health, BMC Public Health, Geografie – Sborník České geografické společnosti) aj.

Akce dokumentů