E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. – Vzdělání a praxe

Základní informace o dosaženém vzdělání a absolvované odborné praxi

Vzdělání

 • 2013 – FFUK – titul doc.
 • 2004 – FFUK – titul PhDr.
 • 1996–2004 – FFUK, obor: české dějiny – postgraduální doktorské studium (titul Ph.D.)
 • 1990–1996 – FFUK, obor: historie – archivnictví (Mgr.)

Studijní pobyty a odborné kurzy

 • 2007 – čtrnáctidenní studijní pobyt při Max-Planck-Institut für Geschichte v Göttingen
 • 2006 – měsíční stipendijní pobyt při Max-Planck-Institut für Geschichte v Göttingen
 • 1999 – dvouměsíční stipendijní pobyt při Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien
 • 1998 – dvoutýdenní stipendijní pobyt u Cambridge Group for the History of Population and Social Structure
 • 1997 – měsíční stipendijní pobyt při Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien
 • 1994 a 1995 – týdenní semináře Historisch-anthropologische Familienforschung při IFK Wien
 • ZS 1994/1995 – studijní pobyt na Universität Leipzig

Odborná praxe

 • od 2015 – docentka na KDGD PřF UK v Praze
 • 2006–2019 – vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR
 • 2005–2013 – odborná asistentka na Katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
 • 2005–2011 – samostatná vědecká pracovnice Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK v Praze v rámci Výzkumného záměru MŠMT č. MSM0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
 • 2003–2004 – odborná pracovnice Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště UK a AV ČR
 • ZS 2002/2003 externí výuka na Katedře historických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice
 • 1995–1996 – archivářka v Národním filmovém archivu
 • 1995 – výuka dějepisu na Gymnáziu Jana Palacha v Praze 

Odborné a profesní aktivity

Členství v odborných společnostech a expertních skupin

 • členka Společnosti pro hospodářské dějiny
 • členka Společnosti pro 18. století
 • členka Demografické společnosti

Další profesní aktivity

 • členka redakční rady Historické demografie (od 2007, od 2018 šéfredaktorka)

 • členka redakční rady Romanian Journal of Population Studies (od 2017)

 • členka oborové rady doktorského studia Hospodářské a sociální dějiny na FF Ostravské univerzity (od 2016)

 • členka International Commission for Historical Demography (od 2011)

 • členka Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts
 • spolunositelka Mitteleuropapreis (Anton-Gindely-Preis) 2004/2005 z prostředků rakouského Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur – cena byla udělena projektu Soziale Strukturen in Böhmen
 • nositelka ceny prof. Leopolda Šauera za rok 1999 udělené Českou demografickou společností

Akce dokumentů