E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. – Publikace

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

 

Odborné publikace
Příspěvky na konferencích
Ostatní publikační výstupy

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

 

ORCID: 0000-0003-4315-1530

 

Odborné publikace

rok 2023

 • Hulíková Tesárková, K., Dzúrová, D. Impacts of COVID-19 pandemic through decomposition of life expectancy according to leading causes and place of death in Czechia. Sci Rep 13, 20731 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-47949-1 [IF = 4.6, Q2]
 • Veselka J, Liebregts M, Cooper R, Faber L, Januska J, Hulikova Tesarkova K, Riis Hansen P, Seggewiss H, Hansvenclova E, Bonaventura J, Vejtasova V, ten Berg J, Hilton Stables R, Jensovsky M. Outcomes of Alcohol Septal Ablation in Patients with Severe Left Ventricular Outflow Tract Obstruction: A Propensity Score Matching Analysis. Canadian Journal of  Cardiology.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.cjca.2023.06.417 [IF = 7.200, Q1]

rok 2022

 • Hulíková Tesárková K, Dzúrová D. 2022. COVID-19: years of life lost (YLL) and saved (YLS) as an expression of the role of vaccination. Nature: Scientific Reports. 12, 18129. https://doi.org/10.1038/s41598-022-23023-0. [IF = 4.997Q2]
 • Veselka J, Liebregts M, Cooper R, Faber L, Januska J, Kashtanov M, HulikovaTesarkova K, Riis Hansen P, Seggewiss H, Shloydo E, Popov K, Hansvenclovaa E, Polakova E, Berg J, Hilton Stables R, Jarkovsky J, BonaventuraJ. Prediction of Sudden Cardiac Arrest After Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: ASA-SCARRE Risk Score. 

  The American Journal of Cardiology. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2022.08.028 [IF = 3.133Q2 in CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS]

 • Hulíková Tesárková K, Klečacký M, Velková A. The Rise of Administrative Elites: The Influence of Social Background and Nationality on Attaining the Position of District Capitan in Bohemia in 1875 and 1910. In: Pál P, Popovici V, Sorescu-Iudean O. (eds.). Elites, Groups, and Networks in East-Central and South-East Europe in the Long 19th Century. Brill, 2022, p. 57–88. ISBN: 978-3-506-79521-2, doi: 0.30965/9783657795215_004.  [book chapter]

 • Veselka J, Liebregts M, Cooper R, et al. Outcomes of Patients With Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy and Pacemaker Implanted After Alcohol Septal Ablation. J Am Coll Cardiol Intv. 2022, 0 (0). https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.06.034 [IF = 11.075Q1 in CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS]
 • Štěchovský C., Hulíková Tesárková K., Hájek P., Horváth M., Hansvenclová E., Veselka J. 2022. Comparison of 30-Day Outcomes after Carotid Artery Stenting in Patients with Near-Occlusion and Severe Stenosis: A Propensity Score Matching Analysis. American Journal of Neuroradiology. doi: 10.3174/ajnr.A7598 [IF = 4.966, Q1 in Medicine (miscellaneous), Neurology (clinical) and Radiology, Nuclear Medicine and Imaging]
 • Dzúrová, D., Hulíková Tesárková, K., Netrdová, P., Brůha, L. 2022. The Way from the Leading Position to the Last: Geo-demographic Analysis of the COVID-19 Pandemic in Czechia. In: Brunn, S.D., Gilbreath, D. (eds) COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94350-9_50. [book chapter]

rok 2021

rok 2020

 • Hulíková Tesárková K., Mazouch P., Fialová L. 2020. Úmrtnost v Českých zemích mezi lety 1870–1910: Aplikace historických transverzálních úmrtnostních tabulek. Historická demografie, 44, 2, 179–2015. [Scopus]
 • Velková A., Hulíková Tesárková K. 2020. Criminals Condemned to Death in the Lands of Cisleithania in 1882-1911. Střed | Centre, 2020, 1, 40–79. ISSN: 1803-9243. https://www.mua.cas.cz/en/periodika/stred-centre-2020-1 [Scopus]
 • Hulíková Tesárková K. 2020. Demographic aspects of the COVID-19 pandemic in Italy, Spain, Germany, and South Korea. Geografie, 125, 2, 139–170. https://doi.org/10.37040/geografie2020125020139 [IF = 0.540, Q4]

 • Hulík V., Hulíková Tesárková K. 2020. Cohort Approaches Using Educational Data of the Czech Republic: Massification of Tertiary Education and Its Impact on Education Attainment. In: Singelmann J., Poston, Jr D. (eds) Developments in Demography in the 21st Century. The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, vol 48. Springer, Cham. Print ISBN978-3-030-26491-8, online ISBN978-3-030-26492-5. DOI: 10.1007/978-3-030-26492-5_8 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-26492-5_8). [book chapter]

 • Dzúrová D., Hulíková Tesárková K. 2020. Covid nám už sebral 85 000 let: Česko a covid: Od nejlepší k nejhorší pozici. Tempus Medicorum, 2020, 12, 5–7.
  https://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tempus_12_2020_web-170.pdf 

rok 2019

 • Fischer, J., Mazouch, P., Hulíková Tesárková, K., Kurtinová, O. (eds.). 2019. New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. ISBN 978-80-245-2302-6. DOI: 10.18267/pu.2019.fis.2302.6. Available online: https://oeconomica.vse.cz/publikace/new-generations-in-demography-new-challenging-adventures-in-the-population-science/ [e-book]
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B. 2019. The ‘high infant mortality’ trap’: the relationship between birth intervals and infant mortality – the example of two localities in Bohemia between the 17th and 19th centuries. 2019. The History of the Family. Print ISSN: 1081-602X Online ISSN: 1873-5398 . DOI: 10.1080/1081602X.2019.1650792 [IF = 1,373]
 • Hulíková Tesárková K, Arsenović D. 2019. Výkyvy úmrtnosti v souvislosti s vlnami veder v Evropě v posledních desetiletích/ Mortality fluctuations in the relation to heat waves in recent decades across Europe. Geografické rozhledy. 2019;29(2):30–33.

rok 2018

 • Mazouch, P., Hulíková Tesárková, K. 2018. Kohortní úmrtnostní tabulky v ČR: Metodické aspekty zpracování. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 2018, 90 s. ISBN 978-80-245-2248-7. Available online: https://oeconomica.vse.cz/publikace/kohortni-umrtnostni-tabulky-v-cr-metodicke-aspekty-zpracovani/ [e-book]
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B. 2018. Determinants of the length of birth intervals in the past and possibilities of their study: a case study of Jablonec nad Nisou (Czech Lands) from 17th to 19th century. 2018. Journal of Family History. ISSN  03631990 . DOI 10.1177/0363199017746322 [IF = 0.239]
 • Hulíková, K., Kurtinová, O. 2018. Lexis in Demography. Springer International Publishing, SpringerBriefs in Population Studies, 89 p. Series ISSN 2211-3215. eBook ISBN 978-3-319-67992-1. Softcover ISBN 978-3-319-67990-7. DOI 10.1007/978-3-319-67992-1. Available online: http://www.springer.com/gp/book/9783319679907 [Monography]
 • Hulíková, K. 2018. Stárnutí populace jako globální jev 21. století. Geografické rozhledy, 28(1), 26–29.

rok 2017

 • Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B., Pavlík, Z. 2017. Trendy pojetí historické demografie: od tradičních témat a analýzy k současným otázkám a metodám zpracování. Historická demografie, 41, 2, s. 235-250.

 • Hulíková Tesárková, K. 2017. The Czech Republic and Slovakia in terms of mortality from malignant neoplasms: similar or opposite tendencies?. 2017. Central European Journal of Public Health. Sep;25(3):177-184. doi: 10.21101/cejph.a4360. ISSN 1803-1048 (Online), ISSN 1210-7778 (Print). Available online: https://doi.org/10.21101/cejph.a4360 [IF = 0,682]

 • Rychtaříková, J., Hulíková Tesárková, K. 2017. Potential reduction in mortality associated with the shifts of population educational structures in the Czech Republic. In: Dorszewska, J., Kozubski, W. (eds.). 2017. Senescence - Physiology or Pathology. InTech. ISBN 978-953-51-3462-6, Print ISBN 978-953-51-3461-9. Published: August 30, 2017 under CC BY 3.0 license. Available online: https://www.intechopen.com/books/senescence-physiology-or-pathology/potential-reduction-in-mortality-associated-with-the-shifts-of-population-educational-structures-in- [book chapter]

 • Hulíková Tesárková, K., Kurtinová, O., Kašpar, D., Kuprová, B., Pachlová, T. 2017. 8. ročník konference Mladých demografů. Demografie, 2017, 59, 1, 75-78. ISSN 0011-8265. Available online: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85016167177&partnerID=40&md5=c1c50e45f6b1c60a95df4b4037c7e70c [Scopus]

 • Marada, M., Hanus M., Hulíková Tesárková, K., Janská E., Jančák V., Jelen L., Matějček T., Novotný J., Ouředníček M., Kocová T., Dupalová A. 2017. Zeměpis 9, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nová generace. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-310-0.

 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K., Burcin, B. 2017. The development of regional mortality disparities in the Czech Republic in the period 1991-2015. Demografie, 2017, 59, 4, 332-349. ISSN 0011-8265. Available online: https://www.czso.cz/documents/10180/46203814/kaspar.pdf/308785a4-b19d-4b63-a4d6-b798dc99f412?version=1.1 [Scopus]

 

rok 2016

 • Potůček, M., Hulík, V.,  Hulíková Tesárková, K., Stejskal, L. 2016. Policy analysis in the Czech Republic and the influence of supranational institutions. In: Veselý, A., Nekola, M., Hejzlarová, E.M. (eds.). 2016. Policy analysis in the Czech Republic. Policy Press, Bristol, Great Britain. ISBN 978-1-44731-814-9. [book chapter]

 • Hulíková Tesárková, K. 2016. Sezónnost v demografickém chování. Geografické rozhledy, Vol. 26, No. 2, 18–19, ISSN 1210-3004. 

 • Hulíková Tesárková, K., Slabá, J. 2016. Hispánci jako nedílná součást Spojených států amerických. Geografické rozhledy, Vol. 25, No. 4, str. 20-21, ISSN 1210-3004. 

 

rok 2015

 

rok 2014

 

rok 2013

 

rok 2012

 

rok 2011

 • De Jong Gierveld, J. 2011. Pocit osamělosti samostatně žijících seniorů v západní Evropě / Loneliness of older adults living alone in Western Europe. Demografie, 53 (2), s. 129–139. ISSN 0011-8265. [odborný překlad]
 • Gavrilova, N. S., Gavrilov, L. A. 2011. Stárnutí a dlouhověkost: Zákony a prognózy úmrtnosti pro stárnoucí populace / Aging and longevity: Mortality laws and mortality forecasts for aging populations. Demografie, 53 (2), s. 109–128. ISSN 0011-8265. [odborný překlad]

 

rok 2010

 • Burcin, B., Tesárková, K., Šídlo, L. 2010. Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci. Demografie, 52 (2), s. 77–89. ISSN 0011-8265.
 • Myšáková, G., Tesárková, K. 2010. Analýza sezónnosti v demografii se zaměřením na úmrtnost. Demografie, 52 (2). ISSN 0011-8265.
 • Tesárková, K., Kocová, M., Myšáková, G. 2010. Populační vývoj světa (2. část) : Asie a Rusko. Geografické rozhledy, 19 (3), s. 22–23. ISSN 1210-3004.
 • Tesárková, K., Hodovníková, I., Kohoutová, I. 2010. Populační vývoj světa (3. část) : Amerika. Geografické rozhledy, 19 (4), s.22–23. ISSN 1210-3004.
 • Hulík, V., Tesárková, K. 2010. Zápis dětí do prvních ročníků základních škol v České republice z pohledu demografie. Demografie.info. ISSN 1801-2914. [on-line]
 • Hulík, V., Tesárková, K. 2010. Nástup dětí do základních škol z pohledu demografie. Zpravodaj České demografické společnosti, č. 50.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. (eds.). 2010. 2nd Demographic Conference of Young Demographers: Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe. Conference proceeding. Praha : Charles University in Prague, Faculty of Science. ISBN 978-80-86561-33-2
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti a participací žen na trhu práce v zemích EU. Sborník z XXXIX. konference České demografické společnosti.Demografie, 52(1), [CD-ROM].
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Změny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnějších vlivů ve vybraných postkomunistických zemích během období transformace. Sborník z XXXX. konference České demografické společnosti. Demografie, 52(4), [CD-ROM] (předpokládané vydání na konci roku 2010).
 • Tesárková, K., Dostálová, E., Myšáková, G. 2010. Populační vývoj světa (5. část) : Evropa. Geografické rozhledy, 20 (1), s. 22–23. ISSN 1210-3004 (předpokládané vydání na konci roku 2010).

 

rok 2009

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Aktuální populační prognózy a projekce České republiky – porovnání výsledků. Demografie 51(2), s. 87–100. ISSN: 0011-8265.
 • Tesárková, K., Šídlo, L. 2009. Vybrané možnosti hodnocení populačních prognóz. Demografie51(2), s. 101–114. ISSN: 0011-8265.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Současná regionální diferenciace lékařů primární péče v České republice z pohledu demografie. Sborník příspěvků z konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání. ISBN 978-80-245-1577-9.
 • Hulík, V., Tesárková, K. 2009. Vývoj přístupu k terciárnímu vzdělávání v České republice v závislosti na demografickém vývoji. Sborník příspěvků z konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání. ISBN 978-80-245-1577-9.
 • Hulík, V., Tesárková, K. 2009. Dopady demografického vývoje na vzdělávací soustavu v České republice. Orbis Scholae 3 (3), s. 7–23. ISSN 1802-4637.
 • Tesárková, K., Karousová, E. 2009. Populační vývoj světa (1. část). Geografické rozhledy, 19 (2), s. 20–21. ISSN 1210-3004.
 • Tesárková, K., Karousová, E. 2009. Vývoj sezónnosti sňatečnosti za 50 let časopisu Demografie. Sborník z XXXIX. konference České demografické společnosti.Demografie, 51(1), [CD-ROM].

 

rok 2008

 • Hulík, V., Šídlo, L., Tesárková, K. 2008: Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci. Studia paedagogica, r. 13/2008, s. 13–34. Masarykova Univerzita v Brně, Filosofická fakulta, ISSN 1211-6971.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2008. Populační prognózy České republiky vs. realita – zhodnocení přesnosti pomocí Keyfitzova indexu kvality predikce. Sborník příspěvků z konference, Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání.
 • Tesárková, K. 2008. Iran in the Second Half of the 20th Century from the Demographic Perspective. Middle East in the Contemporary World 2008: Proceedings of the 3rd International Conference on Middle East (3. 4. 2008), Západočeská univerzita v Plzni, Filosofická fakulta, Centrum blízkovýchodních studií.

 

rok 2007

 • Tesárková, K. 2007. Průmět regionální demografické prognózy do vývoje vzdělávací soustavy v ČR. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, katedra demografie a geodemografie, Praha, 108 s.

 

Příspěvky na odborných konferencích

 

rok 2022

 

 • „Současná pandemie očima demografie a geodemografie“ (Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková Tesárková), konference Racionální přístupy ke covid-19 napříč disciplínami. 8. 3. 2022.  (invited speaker)
 • „Pandemic-related changes in the mortality trends in Europe: a new perspective of
  convergence?“ (Adéla Pola, Klára Hulíková Tesárková), Workshop of the EAPS Health,
  Morbidity, and Mortality Working Group, Praha, 29.–30. 9. 2022
 • organizace mezinárodní akce: Workshop of the EAPS Health, Morbidity, and Mortality
  Working Group, Praha, 29.–30. 9. 2022

 

rok 2021

 • „Rok s covidem: Česko v mezinárodním srovnání“ (Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková Tesárková), 6. diskusní on-line panel: Rok s covidem. 8. 2. 2021.  (invited speaker)
 • organizace mezinárodní akce: Workshop of the EAPS Health, Morbidity, and Mortality
  Working Group, Praha, 20.-22. 9. 2021 (hybridní forma)

 

rok 2020

 • „Šíření onemocnění COVID-19 napříč evropskými zeměmi v průběhu první vlny pandemie“(Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková Tesárková), konference České geografické společnosti, 7. 9. 2020, Plzeň (invited speaker)
 • „COVID-19 z perspektivy věku“ (Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková Tesárková), 4. diskusní on-line panel: Vědci v centru boje s COVID-19: úspěchy, výzvy, problémy. 3. 11. 2020, online.  (invited speaker)
 • „Where the past meets the present: the use of modern statistical methods in the analysis of historical data“ (Klára Hulíková Tesárková, Barbora Janáková Kuprová), Political and
  Administrative Elites in Europe. Theory and Practice in Historical Perspective. 10.–12. 11. 2020. Online.

 

rok 2017

 • Hulíková Tesárková, K., Kurtinová, O., Kašpar, D., Kuprová, B., Pachlová, T. 2017. 8th Demographic conference of Young Demographers "Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe", 16.-17. 2. 2017, Praha, Česká republika [Organizace konference]

 

rok 2016

 • Zimmermann, P., Hulíková Tesárková, K., Kašpar, D. 2016. Cause specific mortality convergence and divergence tendencies among selected European countries: methods of analysis and current trends of development. Eupropean Population Conference,, 31. 8. -3. 9. 2016, Mainz, Germany. Available online: http://epc2016.princeton.edu/abstracts/160435
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K. 2016. Analysis of mortality convergence on sub-national level - regional inequalities as a reason for persisting national differences: case study on the Czech Republic from 1991 to 2010. Eupropean Population Conference,, 31. 8. -3. 9. 2016, Mainz, Germany. Available online: http://epc2016.princeton.edu/abstracts/161161
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K., Zimmermann, P. 2016. Possibilities of Study of the Mortality Convergence and Divergence: Case-Study of the Post-Communist Countries' Approach to the Rest of the Developed World. Population Association of America 2016 Annual Meeting. 31. 3.-2. 4. 2016, Washington D.C., USA. Available onine: https://paa.confex.com/paa/2016/meetingapp.cgi/Paper/3240
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K. 2016. Regional Convergence and Divergence of Mortality in the Czech Republic: 1991-2010. 7th Demographic Conference of Young Demographers. 11.-12. 2. 2016, Praha, Česká republika. Available online: http://www.demografove.estranky.cz/file/166/yd_2016_presentation_kaspar.pdf
 • Hulíková Tesárková, K., Kurtinová, O., Kašpar, D., Kuprová, B., Pachlová, T. 2016. 7th Demographic conference of Young Demographers "Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe", 11.-12. 2. 2016, Praha, Česká republika [Organizace konference]
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B. 2016. Reproductive behavior before the onset of the fertility transition: usage of the Cox regression and survival analysis for the study of birth intervals (case study of Jablonec, Bohemia, in the 18th century). Eupropean Population Conference,, 31. 8. -3. 9. 2016, Mainz, Germany. Available online: http://epc2016.princeton.edu/abstracts/160676
 • Fialová L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová B. 2016. What Stood Behind the Length of the Birth Intervals in the Past: Case Study of Jablonec Nad Nisou (Czech lands) from the 17th to 19th Century. Population Association of America 2016 Annual Meeting. 31. 3.-2. 4. 2016, Washington D.C., USA. Available onine: https://paa.confex.com/paa/2016/meetingapp.cgi/Paper/4713
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová B. 2016. Advanced statistical methods in historical demography - example on the population born at the 18th century in Jablonec (Czech Lands). 7th Demographic Conference of Young Demographers. 11.-12. 2. 2016, Praha, Česká republika. Available online: http://www.demografove.estranky.cz/file/164/yd_2016_presentation_kuprova.pdf

 

rok 2015

 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K.  2015. Mortality convergence and divergence among selected European countries: methodology and application to cause-specific data and selected regions. Workshop of the EAPS Health, Morbidity, and Mortality Working Group, 16.-18. 9. 2015, Praha, Česká republika.
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K., Zimmermann, P. 2015. Possibilities of Study of the Mortality Convergence and Divergence among Selected Countries: Case-Study of the Post-Communist Countries' Approach to the Rest of the European Countries. 5th EUGEO Congress on the Geography in Europe, 30. 8.-2. 9. 2015, Budapest, Hungary.   
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K. 2015. Mortality Convergence and Divergence among Selected European Countries, 1959-2009. 2nd Annual International Conference on Demography and Poppulation Studies, 15.-18. 6. 2015, Athens, Greece.
 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B. 2015. Analysis of Individual Data from Historical Parish Registers for the Study of Demographic Behavior in the Past - Case Study on the Population Born from 1650s to 1830s in Jablonec, Czech Lands. Population Association of America 2015 Annual Meeting. 30. 4.-2. 5. 2015, San Diego, California, USA. 

 

rok 2014

 • Rychtaříková, J., Hulíková Tesárková, K. 2014. Potential reduction in mortality associated with the shifts of population educational structures in the Czech Republic. Applied Demography Conference 2014, 8.-10.1.2014, San Antonio, USA.
 • Sivková, O.; Habartová, P.; Hulíková Tesárková, K. (2014): The Impact of Population Ageing on Household Structure: Evidence from the Czech Republic. 2014 Applied Demography Conference, 8.-10. 1. 2014, San Antonio, USA.
 • Hulík, V.; Hulíková Tesárková, K. (2014): Cohort approach on educational data of the Czech Republic: Massification of tertiary education and its impact on education attainment. 2014 Applied Demography Conference, 8.-10. 1. 2014, San Antonio, USA.
 • Hulíková Tesárková, K. 2014. Mortality shifting concept evaluation and proposal of the age-specific mortality shifts. Conference of Young Demographers “Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe”, 14.-15. 2. 2014, Prague, Czech Republic.
 • Rychtaříková, J., Hulíková Tesárková, K., Zimmermann, P. 2014. Mortality Patterns: Impact of Education and Medical Cause in the Czech Republic 2001–2005. Conference of Population Association of America, 1.-3. 5. 2014, Boston, USA.
 • Habartová P.; Hulíková Tesárková K.; Kurtinová O. 2014. How the Household Structure Will Change in Aging Post-Communist Countries in the Future Decades? Case Study for the Czech Republic. The 2014 Annual Meeting Population Association of America, 1.-3. 5. 2014, Boston, USA.
 • Rychtaříková, J., Hulíková Tesárková, K., Zimmermann, P. 2014. Mortality Risk by Education Level and Medical Cause in the Czech Republic 2001–2005. QICSS International Conference, "Social Policy and Health Inequalities", Montreal, Canada, May 7-9, 2014.
 • Fialová L.; Hulíková Tesárková K.; Kuprová B. 2014. Survival analysis of individual data from historical parish registers: Analysis of population born from the end of the 18th century to 1830s in Jablonec, Czech lands. European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary.
 • Hulíková Tesárková, K., Rychtaříková, J., Zimmermann, P. 2014. Differences in avoidable mortality according to education attainment: situation in the Czech Republic. European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary. 
 • Habartová P.; Hulíková Tesárková K.; Kurtinová O. 2014. How the household structure will change in the aging population of the Czech Republic in forthcoming decades? European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary. 
 • Kašpar D.; Hulíková Tesárková K. 2014. Convergence and divergence tendencies among European countries: possibilities of study and position of the Czech Republic according to recent mortality development. European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary. 
 • Mazouch P.; Hulíková Tesárková K. 2014. Cohort mortality forecasting: examples from selected European countries. European Population Conference, 25.-28. 6. 2014, Budapest, Hungary. 
 • Kurtinová O.; Hulíková Tesárková K.; Habartová P. 2014. Vliv stárnutí populace na strukturu hospodařících domácností v ČR s výhledem do roku 2040. Konference České demografické společnosti, 21.-22. 5. 2014, Praha.
 • Zimmermann, P., Mazouch, P., Hulíková Tesárková, K. 2014. The difference in present value of retirement pensions for education groups. In: The 8th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : MELANDRIUM, 2014, s. 1715–1721. ISBN 978-80-87990-02-5. URL: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/397-Zimmermann-Pavel-paper.pdf.

 

rok 2012

 • Kučerová, S., Hulíková Tesárková, K., 2012. Geographical aspects of demand for basic education – what type of schools is in danger? European Educational Research Association, European Conference on Educational Research: The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. Cádiz, Španělsko, 17.–21. září 2012.
 • Hulíková Tesárková, K., Mazouch, P. 2012. Cohort effects in period mortality data. Conference paper. European Working Group on Health, Morbidity and Mortality workshop: New measures of mortality – waht do they mean? Tallinn, Estonsko, 5.–7. září 2012.
 • Hulíková Tesárková, K. 2012. Background and senescent component of adult mortality and its connection to mortality shifting. Printed poster. European Population Conference 2012, Stockholm, 13.–16. červen 2012.

 

rok 2011

 • Hulíková Tesárková, K. 2011. Způsoby zkoumání procesu úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věkové skupiny. Seminář Mladých demografů, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 9. prosince 2011.
 • Burcin, B., Hulíková Tesárková, K., Kománek, D. 2011. DeRaS  a new SW application for the life table construction. International workshop "Health, Morbidity and Mortality: the State of the Art". Příspěvek v posterové sekci, Vienna Institute of Demography, Vídeň, Rakousko, 1.–3. září 2011.
 • Hulík, V., Hulíková Tesárková, K. 2011. Demographic change – Challenges and opportunities for education / Demografické změny – Výzvy a příležitosti pro vzdělávání. Demographic Change in Europe – Solutions for the Education, life long learning and job market. Příspěvek na mezinárodní konferenci v rámci odborného bloku „Demographic change – Challenges and opportunities for the education“, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, 28. června 2011
 • Burcin, B., Hulíková Tesárková, K. 2011. Úmrtnost obyvatelstva České a Slovenské republiky, návrh konstrukce nových úmrtnostních tabulek. Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti - XLI. konference České demografické společnosti. Příspěvek na konferenci, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 26.–27. května 2010
 • Hulíková Tesárková, K. 2011. Možnosti zobrazení vývoje úmrtnosti v České republice a na Slovensku ve statistickém software SAS a R. Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti - XLI. konference České demografické společnosti. Příspěvek v posterové sekci na konferenci, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 26.–27. května 2010
 • Hulíková Tesárková, K. 2011. Practical aspects of the heterogeneity of population. Actual demographic research of young demographers (not only) in Europe – 3rd Demographic Conference of „Young Demographers“. Příspěvek na konferenci, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 17. –18. února 2011
 • Mazouch, P., Hulíková Tesárková, K. 2011. Different ways of mortality modelling. Actual demographic research of young demographers (not only) in Europe – 3rd Demographic Conference of „Young Demographers“. Příspěvek na konferenci, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 17. –18. února 2011
 • Hulíková Tesárková, K. 2011. SAS a demografie: Metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti v prostředí SAS. SAS Forum 2011. Vyžádaný příspěvek na konferenci, 16. února 2011

 

rok 2010

 • Hulík, V., Tesárková, K. 2010. Changes of the entrance to the tertiary education in the Czech Republic depending on the demographic development. Oral presentation. European Population Conference 2010, Vídeň, 1.–4. září 2010.
 • Tesárková, K., Burcin, B., Šídlo, L. 2010. The process of rectangularization of the surfoval curve in selected eastern European countries. Printed poster. European Population Conference 2010, Vídeň, 1.–4. září 2010.
 • Mazouch, P., Tesárková, K. 2010. Different ways of mortality modelling. Printed poster. European Population Conference 2010, Vídeň, 1.–4. září 2010.
 • Myšáková, G., Tesárková, K. 2010. Trends in seasonal mortality by cause of death in the Czech Republic, Norway and Spain.  Printed poster. 2nd Demographic Conference of Young Demographers: Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe, Prague : 17th February 2010.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Změny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnějších vlivů ve vybraných postkomunistických zemích během období transformace. XXXX. konference České demografické společnosti, Praha, 27. 5. 2009.

 

rok 2009

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Porovnání výsledků aktuálních populačních prognóz České republiky. 1. demografická konference Ph.D. studentů a mladých demografů. Praha : 26. 11. 2009.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Současná regionální diferenciace lékařů primární péče v České republice z pohledu demografie. konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání, [předpokládané vydání prosinec 2008].
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti a participací žen na trhu práce v zemích EU. XXXIX. konference České demografické společnosti, Praha, 27. 5. 2009.
 • Burcin, B., Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Rectangularization process of the survival curve in selected European countries. Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, 3rd September 2009, Prague.
 • Tesárková, K., Šídlo, L. 2009. Přesnost populačních prognóz – možnosti jejího hodnocení. 1. demografická konference Ph.D. studentů a mladých demografů. Praha : 26. 11. 2009.

 

rok 2008

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2008. Populační prognózy České republiky vs. realita – zhodnocení přesnosti pomocí Keyfitzova indexu kvality predikce. Konference Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání.
 • Tesárková, K. 2008. Iran in the Second Half of the 20th Century from the Demographic Perspective. Middle East in the Contemporary World 2008: 3rd International Conference on Middle East. Plzeň : 3. 4. 2008.

 

Ostatní publikační výstupy

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Etiopie z pohledu demografie. Etiopie – Pojďme spolu bádat v Africe. Výstava na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konaná od 20. 1. 2010 do 10. 4. 2010. Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s Geografickou knihovnou a obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a ENKI. Tištěný poster.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Zdravotní stav obyvatelstva Etiopie. Etiopie – Pojďme spolu bádat v Africe. Výstava na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konaná od 20. 1. 2010 do 10. 4. 2010. Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s Geografickou knihovnou a obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a ENKI. Tištěný poster.

 

Akce dokumentů